Kommunals arbetstidspolitik: Tid för arbetet, livet och återhämtning


Denna rapport är ett sätt att knyta ihop och tydliggöra Kommunals politik på arbetstidsområdet. Området är brett och innefattar många olika frågor, som bemanning, anställningsformer, arbetstidsmått och arbetstidsförläggning. Många av arbetstidsfrågorna är också tätt sammankopplade med arbetsmiljön.

Man i mössa mot grön vägg.
Foto: Stina Gränfors.

Få saker påverkar ditt liv så mycket som ditt arbete och dina arbetstider. De påverkar din arbetsmiljö, återhämtning, hälsa, fritid, ditt familjeliv och arbetslivets längd. Under de senaste åren har vi sett en drastisk förändring framför allt i de yrken som jobbar dygnets alla timmar. Arbetsgivarna försöker lösa en minskad bemanning och slimmad organisation med en osund och mycket hårt pressad arbetstidsförläggning.

Mot bakgrund av detta har Kommunal intensifierat arbetet med arbetstidsfrågorna med målet att vända denna utveckling. Med hjälp av fackligt inflytande se till att medlemmarna har hållbara arbetstider och att arbetstidsförläggningen hanteras på arbetsplatsen.

Rapporten togs fram för till kongressen 2022, för att ge ett övergripande underlag kring arbetstidsområdet. Till kongressen inkom närmare 400 motioner som gällde arbetstid, något som visar att frågan är oerhört viktig för medlemmarna i Kommunal och att mycket behöver förändras framöver. 

Kongressen beslutade att anta rapporten, med tillägget att Kommunal ska verka för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Något som kongressen också fattade beslut om. 

Kommunal ska genom sin arbetstidspolitik arbeta för att:

  • heltidsarbete ska vara norm
  • arbetstider ska vara en naturlig del av arbetsmiljöarbetet
  • anställningar ska vara tillsvidareanställningar
  • delade turer undviks
  • rätt bemanning och hållbar schemaläggning
  • vikariepooler där personalen är tillsvidareanställd på heltid införs
  • verka för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar