Var femte utsätts för hat och hot på jobbet – på grund av etnisk bakgrund


De negativa attityderna mot människor med utländsk bakgrund har förstärkts under de senaste åren – i samhället, men också på arbetsplatserna. Det visar Kommunals senaste rapport – ”Var kommer du ifrån? Egentligen?” som också presenterar siffror på att utlandsfödda medlemmar löper avsevärt större risk att utsättas för olika former av trakasserier och diskriminering.

En kvinna ger en spruta på en liten pojke som sitter i sin pappas knä
Foto: Scandinav

Drygt var tredje medlem i Kommunal är född i ett annat land och fyra av tio har en eller två föräldrar födda utanför Sverige. Det handlar om hundratusentals människor som bär den svenska välfärden.

Kommunals statistik visar dock att gruppen med utländsk bakgrund systematiskt missgynnas. Risken att visstidsanställas är 300 procent högre för personer födda i ett afrikanskt land om man jämför med Sverigefödda. Än mer anmärkningsvärt är att svenskfödda personer, med två föräldrar från Afrika, löper en mer än dubbelt så hög risk att inte få en tillsvidareanställning – trots att de gått igenom det svenska skolsystemet.

Tänk att du fått ett jobb och gör ditt bästa där, men sen får du ändå höra att det är fel på dig. Från kollegorna, anhöriga, politiker – eller regeringen.

Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal

Människor med utländsk bakgrund gör ett fantastiskt arbete i att upprätthålla den svenska välfärden. Undersköterskor, vårdbiträden, städare, bussförare. Tänk att du fått ett jobb och gör ditt bästa där, men sen får du ändå höra att det är fel på dig. Från kollegorna, anhöriga, politiker – eller regeringen. Det är en mörk verklighet som många medlemmar i Kommunal tyvärr känner igen sig i, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande.

Rapporten visar även att organisationsgraden bland utlandsfödda är låg och utlandsfödda är underrepresenterade även inom Kommunal.

Jag kan konstatera att den här rapporten visar att även vi har mycket kvar att göra. Kommunal ska, på riktigt vara ett fackförbund för alla. Det är dags att vi tar den här debatten på allvar, säger Malin Ragnegård.

 • Rapporten visar:

  • 30 procent av medlemmarna i Kommunal är födda i ett annat land. Ytterligare 9 procent har en eller två föräldrar födda utanför Sverige. Var tredje medlem, 33 procent, har det som brukar definieras som utländsk bakgrund.
  • De största grupperna bland medlemmar födda utomlands har ursprung i Asien (11,3 procent av samtliga medlemmar) eller Afrika (6,4 procent).
  • Bland medlemmar i Kommunal som är födda i Afrika är sannolikheten 300 procent högre att vara visstidsanställd än bland respondenterna födda i Sverige eller i Norden.
  • Nästan var femte respondent född i Sverige (18,4 procent) har utsatts för hat och/eller hot under de senaste två åren. Bland medlemmar födda utanför Norden är siffran 21,4 procent.
  • Risken att utsättas för trakasserier, mobbing och/eller osynliggörande är 17,9 procent högre bland respondenterna födda utanför Norden.
  • Risken att bli utsatt av anhörig till brukare, elev eller anhörig är 40 procent högre bland utlandsfödda medlemmar.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar