Rapport - Deltid som otrygghet och strategi


Många av Kommunals medlemmar arbetar deltid. Orsaken till det varierar. Det har kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för arbetstagaren samt konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet då deltidsarbetet är utbrett i kvinnodominerade arbetaryrken. Syftet med rapporten "Deltid som otrygghet och strategi - En rapport om deltidsarbete bland Kommunals medlemmar" är att undersöka vilka fler betydelser deltiden har för Kommunals medlemmar.

Deltidsnormen i äldreomsorgen innebär att många av Kommunals medlemmar har en deltidsinkomst. Det har kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för arbetstagaren samt konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet då deltidsarbetet är utbrett i kvinnodominerade arbetaryrken. Syftet med denna rapport är att undersöka vilka fler betydelser deltiden har för Kommunals medlemmar. Är heltid och deltid förenade med olika upplevelser av och förhållanden på arbetet? Vilka orsaker anger medlemmar till deltidsarbete? Den bidrar till kunskapen om deltidsarbete genom att svara på frågor om dess betydelser för arbetstagare och om deltiden är förknippad med andra förhållanden på arbetsplatsen än heltidsarbetet.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar