Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Rapporter

Här hittar du rapporter från Kommunals utredare. Du kan bläddra igenom hela listan nedan, eller sortera på bransch eller ämnesområde.

Bättre arbetsvillkor i Skönsmons hemtjänst gav tryggare äldre

Ett nytt arbetssätt i hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall har blivit en framgångsmodell. Genom att låta de äldre träffa färre medarbetare har tryggheten ökat. Personalen har fått ta större ansvar för verksamheten vilket lett till färre sjukskrivningar och en förbättrad ekonomi. Det visar en rapport som Forum för Health Policy tagit fram på uppdrag av Kommunal och Vision.

Gör plats för proffsen – en annan hemtjänst är möjlig

Inom hemtjänsten leder New Public Management till att det rationellt ekonomiska tränger undan det omsorgsrationella – vilket leder till sämre omsorg. Bland Kommunals medlemmar inom hemtjänsten uppger 61 procent att detaljstyrningen ökat, och 48 procent menar att deras inflytande över planeringen av vården och omsorgen har minskat. Kommunals nya rapport ”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten” visar att en annan styrning, en bättre hemtjänst, är möjlig.

Kategorier

Äldreomsorg

Dags för ett jämställt och friskt arbetsliv

Kvinnors sjukfrånvaro ökar snabbare än männens oavsett sektor, bransch eller yrke. Men utvecklingen är särskilt framträdande inom vård, skola och omsorg. I denna promemoria ger Kommunal förslag om åtgärder för bättre arbetsmiljö i vård och omsorg.

Trygga famnar är inte utbytbara - ge yrkesutbildade barnskötare fasta jobb i förskolan

Förskolan ska vara utvecklande, rolig och trygg för barnen. Den ska också vara en service för föräldrar så de kan arbeta eller studera. Så ser verkligheten inte ut idag. Kommunals nya rapport ”Trygga famnar är inte utbytbara” visar på en förskola där både otrygga anställningar och andelen outbildad personal ökar, vilket undergräver såväl kvalitet som kontinuitet.

Pensionen är en kvinnofälla – rapport från Kommunal och SKPF

Trots många år i välfärdens tjänst kan en majoritet av Kommunals kvinnliga pensionärer ändå inte försörja sig på sin pension. 7 av 10 är beroende av garantipension. I genomsnitt får de nästan 4000 kronor mindre i månaden än de pensionerade Kommunalmännen. För många kvinnor är tvåsamheten därför en nödvändighet för att överleva ekonomiskt. Ytterst är detta en konsekvens av orättvisa arbetsvillkor, skeva löner och ett ojämställt hemmaliv. Det visar en rapport från Kommunal och SKPF.

Kategorier

Pension

Teknikstrul och bristande information när aktivitetsrapporter infördes

För ett år sedan infördes nya regler för ökad uppföljning av arbetssökande. Bland annat ska aktivitetsrapporter lämnas varje månad. I Kommunals rapport ”Hur många jobb har du sökt idag?” undersöks konsekvenser av den ökade rapporteringen för medlemmar i Kommunal och för Kommunals a-kassa.

Kategorier

Arbetslös

Koordinatörsroll för anhöriga när hälso- och sjukvården kring äldre brister

Undermålig samordning av vård och omsorg av sjuka äldre drabbar även många anhöriga som tvingas in i en ofrivillig, tidskrävande koordinatörsroll. Tre av fem anhöriga ställer sig samtidigt kritiska till att privatiseringar och valfrihetssystem är bra reformer för att förbättra för äldre och deras anhöriga. Samordningsproblematiken kan dock lösas genom ett flertal konkreta förbättringsförslag. Det är några av slutsatserna i Kommunals rapport ”Lapptäcke utan sömmar - en rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga”.

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Delar av regelverket kring offentlig upphandling, och det sätt på vilket upphandlingar genomförs, fungerar dåligt och de anställda kommer allt oftare i kläm. Bristerna är allra tydligast inom den upphandlade kollektivtrafiken, där anbudslämnande företag konkurrerar med de anställdas löner och villkor. Kommunal kräver att kommuner och landsting ska ställa krav på personalövertagande när de upphandlar kollektivtrafik, och att regering eller riksdag tydliggör att krav på personalövertagande är förenligt med gällande rätt.

Kategorier

Trafik

Visstidsanställda tjänar 3400 kr mindre i månaden

Tillfälliga anställningar ökar och skapar otrygghet på arbetsmarknaden. Den visstidsanställda tjänar sämre, arbetar oftare deltid, behöver fler arbeten för att försörja sig, arbetare oftare delade turer och får ingen kompetensutveckling eller medarbetarsamtal med chefen. Det är några av slutsatserna i Kommunals rapport ”Är det här okej? – en rapport om villkoren för visstids- och timanställda”.

Välj välfärden - vi har råd!

Har vi råd med en gemensamt finansierad välfärd? Det är en fråga som blivit allt mer aktuell i takt med att vi lever allt längre och andelen äldre i befolkningen ökar. Kommunals rapport "Välj välfärden - vi har råd!" tar upp vilka resurser som behövs 2050 för att klara välfärden.

Pages