Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Rapporter

Här hittar du rapporter från Kommunals utredare. Du kan bläddra igenom hela listan nedan, eller sortera på bransch eller ämnesområde.

Teknikstrul och bristande information när aktivitetsrapporter infördes

För ett år sedan infördes nya regler för ökad uppföljning av arbetssökande. Bland annat ska aktivitetsrapporter lämnas varje månad. I Kommunals rapport ”Hur många jobb har du sökt idag?” undersöks konsekvenser av den ökade rapporteringen för medlemmar i Kommunal och för Kommunals a-kassa.

Kategorier

Arbetslös

Koordinatörsroll för anhöriga när hälso- och sjukvården kring äldre brister

Undermålig samordning av vård och omsorg av sjuka äldre drabbar även många anhöriga som tvingas in i en ofrivillig, tidskrävande koordinatörsroll. Tre av fem anhöriga ställer sig samtidigt kritiska till att privatiseringar och valfrihetssystem är bra reformer för att förbättra för äldre och deras anhöriga. Samordningsproblematiken kan dock lösas genom ett flertal konkreta förbättringsförslag. Det är några av slutsatserna i Kommunals rapport ”Lapptäcke utan sömmar - en rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga”.

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Delar av regelverket kring offentlig upphandling, och det sätt på vilket upphandlingar genomförs, fungerar dåligt och de anställda kommer allt oftare i kläm. Bristerna är allra tydligast inom den upphandlade kollektivtrafiken, där anbudslämnande företag konkurrerar med de anställdas löner och villkor. Kommunal kräver att kommuner och landsting ska ställa krav på personalövertagande när de upphandlar kollektivtrafik, och att regering eller riksdag tydliggör att krav på personalövertagande är förenligt med gällande rätt.

Kategorier

Trafik

Kvinnor arbetar halva arbetstiden - men tar hela ansvaret

Deltidsarbete är utbrett inom arbetaryrken. Inom kvinnodominerade yrken finns en tydlig deltidsnorm som drabbar både kvinnor och män. Deltidssmittan återfinns även hos kvinnor i mansdominerade branscher och många kvinnor jobbar deltid under en stor andel av sitt yrkesliv. Det är några av slutsatserna i Kommunals nya rapport ”Halva arbetstiden, hela ansvaret”.

Kategorier

Arbetstid

Visstidsanställda tjänar 3400 kr mindre i månaden

Tillfälliga anställningar ökar och skapar otrygghet på arbetsmarknaden. Den visstidsanställda tjänar sämre, arbetar oftare deltid, behöver fler arbeten för att försörja sig, arbetare oftare delade turer och får ingen kompetensutveckling eller medarbetarsamtal med chefen. Det är några av slutsatserna i Kommunals rapport ”Är det här okej? – en rapport om villkoren för visstids- och timanställda”.

Visstidsanställda tjänar 3400 kr mindre i månaden

Tillfälliga anställningar ökar och skapar otrygghet på arbetsmarknaden. Den visstidsanställda tjänar sämre, arbetar oftare deltid, behöver fler arbeten för att försörja sig, arbetare oftare delade turer och får ingen kompetensutveckling eller medarbetarsamtal med chefen. Det är några av slutsatserna i Kommunals rapport ”Är det här okej? – en rapport om villkoren för visstids- och timanställda”.

Välj välfärden - vi har råd!

Har vi råd med en gemensamt finansierad välfärd? Det är en fråga som blivit allt mer aktuell i takt med att vi lever allt längre och andelen äldre i befolkningen ökar. Kommunals rapport "Välj välfärden - vi har råd!" tar upp vilka resurser som behövs 2050 för att klara välfärden.

Barn i skilda världar - ny undersökning av Kommunal visar på ojämlik förskola

Olika öppettider hos förskolan beroende på driftsform och otydliga kösystem ökar risken att klyftor skapas mellan barn. Det är några av slutsatserna i rapporten ”Skilda världar - en jämförelse mellan kommunalt driven, ideellt driven och bolagsdriven barnomsorg”.

Stor minskning av undersköterskor riskerar ge sämre kvalitet i sjukvården

Sedan 1990-talet har antalet undersköterskor i Sverige minskat med 25 procent, visar Kommunals medlemsstatistik. Trots att det är denna yrkesgrupp som är utbildad för den patientnära omvårdnaden. Konsekvensen blir en försämrad kvalitet i sjukvården. Det visar Kommunals rapport ”Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs”.

Stor ökning av otrygga anställningar

Visstid på livstid. Så känns det troligen för många som arbetar inom Kommunals organisationsområden. Visstidsanställningarna ökar både till antal och andel och även om det går att få en tillsvidareanställning tar det många år.

Pages