Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Rapporter

Här hittar du rapporter från Kommunals utredare. Du kan bläddra igenom hela listan nedan, eller sortera på bransch eller ämnesområde.

Dags för ett jämställt och friskt arbetsliv

Kvinnors sjukfrånvaro ökar snabbare än männens oavsett sektor, bransch eller yrke. Men utvecklingen är särskilt framträdande inom vård, skola och omsorg. I denna promemoria ger Kommunal förslag om åtgärder för bättre arbetsmiljö i vård och omsorg.

Pensionen är en kvinnofälla – rapport från Kommunal och SKPF

Trots många år i välfärdens tjänst kan en majoritet av Kommunals kvinnliga pensionärer ändå inte försörja sig på sin pension. 7 av 10 är beroende av garantipension. I genomsnitt får de nästan 4000 kronor mindre i månaden än de pensionerade Kommunalmännen. För många kvinnor är tvåsamheten därför en nödvändighet för att överleva ekonomiskt. Ytterst är detta en konsekvens av orättvisa arbetsvillkor, skeva löner och ett ojämställt hemmaliv. Det visar en rapport från Kommunal och SKPF.

Kategorier

Pension

Teknikstrul och bristande information när aktivitetsrapporter infördes

För ett år sedan infördes nya regler för ökad uppföljning av arbetssökande. Bland annat ska aktivitetsrapporter lämnas varje månad. I Kommunals rapport ”Hur många jobb har du sökt idag?” undersöks konsekvenser av den ökade rapporteringen för medlemmar i Kommunal och för Kommunals a-kassa.

Kategorier

Arbetslös

Koordinatörsroll för anhöriga när hälso- och sjukvården kring äldre brister

Undermålig samordning av vård och omsorg av sjuka äldre drabbar även många anhöriga som tvingas in i en ofrivillig, tidskrävande koordinatörsroll. Tre av fem anhöriga ställer sig samtidigt kritiska till att privatiseringar och valfrihetssystem är bra reformer för att förbättra för äldre och deras anhöriga. Samordningsproblematiken kan dock lösas genom ett flertal konkreta förbättringsförslag. Det är några av slutsatserna i Kommunals rapport ”Lapptäcke utan sömmar - en rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga”.

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Delar av regelverket kring offentlig upphandling, och det sätt på vilket upphandlingar genomförs, fungerar dåligt och de anställda kommer allt oftare i kläm. Bristerna är allra tydligast inom den upphandlade kollektivtrafiken, där anbudslämnande företag konkurrerar med de anställdas löner och villkor. Kommunal kräver att kommuner och landsting ska ställa krav på personalövertagande när de upphandlar kollektivtrafik, och att regering eller riksdag tydliggör att krav på personalövertagande är förenligt med gällande rätt.

Kategorier

Trafik

Visstidsanställda tjänar 3400 kr mindre i månaden

Tillfälliga anställningar ökar och skapar otrygghet på arbetsmarknaden. Den visstidsanställda tjänar sämre, arbetar oftare deltid, behöver fler arbeten för att försörja sig, arbetare oftare delade turer och får ingen kompetensutveckling eller medarbetarsamtal med chefen. Det är några av slutsatserna i Kommunals rapport ”Är det här okej? – en rapport om villkoren för visstids- och timanställda”.

Stor minskning av undersköterskor riskerar ge sämre kvalitet i sjukvården

Sedan 1990-talet har antalet undersköterskor i Sverige minskat med 25 procent, visar Kommunals medlemsstatistik. Trots att det är denna yrkesgrupp som är utbildad för den patientnära omvårdnaden. Konsekvensen blir en försämrad kvalitet i sjukvården. Det visar Kommunals rapport ”Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs”.

Stor ökning av otrygga anställningar

Visstid på livstid. Så känns det troligen för många som arbetar inom Kommunals organisationsområden. Visstidsanställningarna ökar både till antal och andel och även om det går att få en tillsvidareanställning tar det många år.

Ledarskap i äldreomsorgen

Över hälften av cheferna i äldreomsorgen anser att de har alltför många underställda för att kunna utöva ett bra ledarskap. En tredjedel av de anställda har inte haft ett medarbetarsamtal det senaste året. Det visar två undersökningar om ledarskapets betydelse för kvaliteten i äldreomsorgen som Kommunal och Vision presenterar i en gemensam rapport.

Kategorier

Äldreomsorg

Stress och låg bemanning i äldreomsorgen

Hur mår medlemmarna i Kommunal som arbetar i äldreomsorgen? Har de chans till yrkesutveckling? Ser de sitt arbete som ett framtidsyrke? Det är några av frågorna som Kommunal ställt till medlemmar i branschen och som sammanställs i rapporten ”Stress och låg bemanning i äldreomsorgen”.

Pages