Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa
Mer koll
Mer trygghet
Mer utveckling

Bli medlem i Kommunal

Kommunal ger dig trygghet och inflytande på jobbet.

Som medlem i Kommunal får du mer!

Bli medlem här

Vad vill du ha hjälp med?

Våra vanligaste frågor

Vilket kollektivavtal gäller för mig?

Fråga din arbetsgivare eller ring Kommunal Direkt på 010-442 70 00. Du kan även logga in på Mina sidor.

Välkommen till Kommunal

Kommunal är en fackförening med över en halv miljon medlemmar. Vi finns i fler än 230 yrken i kommuner, landsting och privat sektor. Många av oss är dessutom fackligt engagerade och får utbildning och nya kunskaper på vägen. Vi är en modern fackförening med yrkesskickliga medlemmar som tillsammans arbetar för att utveckla våra jobb och förbättra våra villkor.

Läs mer om Kommunal

Nyheter

Manlig sotare mot grå betongvägg.

Ditt nya avtal - Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Utöver får arbetstagarna också en kompensation för att arbetstidsförläggningen öppnas upp. Kollektivavtalet gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.
Pratbubbla med texten Avtal klart!

Ditt nya avtal – Arbetsgivaralliansen Trossamfund och ekumeniska organisationer

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Arbetsgivaralliansen Trossamfund och ekumeniska organisationer. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.
Kvinna står bredvid barn som sitter vid ett bord i ett klassrum.

Ditt nya avtal – KFS Utbildning

Kommunal har tecknat kollektivavtal med Sobona gällande KFS, Utbildning. KFS, Utbildning kommer från och med 1 januari 2022 övergå till HÖK/AB. Dock fortsätter KFS, Utbildning att gälla från och med den 1 november 2020 till och med den 31 december 2021, då avtalet upphör. HÖK/AB gäller från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 mars 2024.