Har jag rätt att vara ledig vid anhörigs bortgång?

I många av våra avtal så finns det ett stycke om permission vid bland annat nära anhörigs bortgång. Det är olika villkor i våra olika avtal och du hittar villkoren i just ditt avtal om du loggar in på Mina sidor

Det är viktigt att känna till att du inte har rätt att ta ledigt, utan arbetsgivaren bestämmer om du har möjlighet att få ledigt. Och är du i behov av längre restid så behöver du prata med din arbetsgivare om hur ni löser detta med andra typer av ledigheter. 

I kollektivavtalet som gäller för dig som jobbar inom kommun, region eller kommunala bolag, HÖK/AB, finns följande text att läsa: 

"Under ledighet för enskilda angelägenheter får arbetstagaren behålla avlönings förmåner under en arbetsdag. Rätt till ledighet för enskild angelägenhet gäller vid följande tillfällen:
a) nära anhörigs svårare sjukdom,
b) nära anhörigs bortgång,
c) nära anhörigs begravning och
d) bouppteckning.
Vid nära anhörigs bortgång samt begravning kan, vid behov, ledighet med bibehållna avlöningsförmåner även beviljas för resa under som mest två arbetsdagar. 

Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden och partner i registrerat partnerskap, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar. 
Anmärkning 
Vid barns svårare sjukdom utges förmån enligt momentet endast om arbetstagare inte har rätt 
till ersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB)."

Betald ledighet

Du kan också ha rätt till betald ledighet i samband med nära anhörigs begravning. Vid vård av någon i familjen är det vanligt att man kombinerar EA-dagar med semester. Det är viktigt att du kommer överens med din arbetsgivare om hur ni löser det i just ditt fall.

Du kan läsa mer om ledighet och ditt kollektivavtal finns på Mina sidor.

Vanliga sökningar till det här svaret: dödsfall i familjen, enskild angelägenhet, anhörigdagar.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar