Djurvårdare, grundnivå och utökad

Djurvårdare arbetar med omvårdnad av djur, antingen på grundnivå eller på utökad nivå. Det är nivån som avgör vilka arbetsuppgifter som får utföras.

Vanligast är att på grundnivå arbeta med omvårdnadsuppgifter som inte bryter mot behandlingsförbudet. Djurvårdare på grundnivå får dessutom utföra enklare sårvård och enklare skötselåtgärder på djur under lokal eller allmän bedövning. En förutsättning är att det görs på ordinerande veterinärs ansvar.

Den som vill arbeta som djurvårdare på utökad nivå ska ha gått en godkänd grundkurs i läkemedelshantering. De får då utföra enklare sårvård och enklare skötselåtgärder på djur under lokal eller allmän bedövning. Dessutom, med vissa undantag, ge injektioner intramuskulärt och subkutant och även ge injektioner intravenöst. En förutsättning är att det görs på ordinerande veterinärs ansvar.

Som grund för arbetet ligger det så kallade behandlingsförbudet. Behandlingsförbudet innebär att djurvårdaren…

  • inte får utföra operativa ingrepp eller ge injektioner
  • inte får utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt
  • inte får behandla djur som har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade genom injektion
  • inte får behandla djur som kan misstänkas ha en epizooti eller en zoonos

Kommunal är facket för djurvårdare.

Tidigare benämndes djursjukskötare djursjukvårdare men det yrket har delats upp i omvårdnadsyrket djurvårdare och legitimationsyrket djursjukskötare.

Utbildning

Den som vill arbeta som djurvårdare på utökad nivå kan gå Naturbruksgymnasiet eller en 1,5-årig YH-utbildning.

Vad gör Kommunal?

Läs mer om Kommunals arbete inom branschen Grön sektor.

Kategorier

Dela sidan