Djurvårdare, grundnivå och utökad

Jobbar du som djurvårdare? Då är Kommunal fackförbundet för dig! Vi arbetar för att du ska få en bättre vardag på jobbet och finns här för att ge dig råd och stöd kring allt som rör ditt yrke.

Om yrket

Vanligast är att på grundnivå arbeta med omvårdnadsuppgifter som inte bryter mot behandlingsförbudet. Djurvårdare på grundnivå får dessutom utföra enklare sårvård och enklare skötselåtgärder på djur under lokal eller allmän bedövning. En förutsättning är att det görs på ordinerande veterinärs ansvar.

Den som vill arbeta som djurvårdare på utökad nivå ska ha gått en godkänd grundkurs i läkemedelshantering. De får då utföra enklare sårvård och enklare skötselåtgärder på djur under lokal eller allmän bedövning. Dessutom, med vissa undantag, ge injektioner intramuskulärt och subkutant och även ge injektioner intravenöst. En förutsättning är att det görs på ordinerande veterinärs ansvar.

Som grund för arbetet ligger det så kallade behandlingsförbudet. Behandlingsförbudet innebär att djurvårdaren…

  • inte får utföra operativa ingrepp eller ge injektioner
  • inte får utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt
  • inte får behandla djur som har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade genom injektion
  • inte får behandla djur som kan misstänkas ha en epizooti eller en zoonos

Tidigare benämndes djursjukskötare djursjukvårdare men det yrket har delats upp i omvårdnadsyrket djurvårdare och legitimationsyrket djursjukskötare.

Det här gör Kommunal för dig

Kommunal driver djurvårdares frågor i förhandlingar med arbetsgivare, i samtal med politiker och i opinionen. 

Läs mer om Kommunals arbete inom branschen grön sektor.

Få koll på lönen!

Vilken lön ska du begära, vad ingår i lönen och hur kan du påverka den? Du som är medlem i Kommunal kan kontakta din sektion eller ringa Kommunal Direkt för att få råd och stöd.

Läs mer om löner

Engagera dig!

Glöm inte att du kan påverka din arbetsplats! Genom att bli skyddsombud eller arbetsplatsombud kan du vara med och göra skillnad för dig och dina kollegor.

Läs mer om vad det innebär att vara förtroendevald eller kontakta din sektion för att höra vad det finns för möjligheter där du bor. 

Behöver du stöd?

Som medlem i Kommunal får du hjälp om problem uppstår med din arbetsgivare, om du behöver expertråd kring ditt yrke eller har frågor om ditt avtal. Kontakta  din sektion eller Kommunal Direkt för rådgivning.

Bli medlem!

Nyfiken på medlemskap?

Vill du eller någon du känner ha mer info om vad det innebär att vara medlem? Lämna kontaktuppgifter i vårt formulär, så kontaktar vi dig eller personen du vill tipsa och berättar mer om medlemskapet.

Till formuläret!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar