Stöd och utbildningar för förtroendevalda

Här hittar du exempel på hur du kan växa i ditt uppdrag som förtroendevald.

Tre personer står runt ett bord i ett mötesrum. En kvinna håller upp en post-it-lapp.
Foto: Astrakan Images AB

För att som förtroendevald kunna stötta medlemmarna behöver du någon att fråga om råd, och möjlighet att regelbundet fylla på dina kunskaper. Här är några tips på hur du kan göra för att utvecklas i din roll.

Gemensam grundutbildning

Alla arbetsplatsombud ska gå en gemensam utbildning för uppdraget. Den följer samma upplägg oavsett var i landet den ges.

Föreläsningsserie om bemötande

På Youtube hittar du föreläsningar av beteendevetaren, pedagogen och författaren Lena Skogholm om "hjärnsmart bemötande". Hur kan vi ha nytta av hjärnforskning i vardagen mellan oss människor för att skapa bra möten? Här ger vi dig som förtroendevald konkreta tips och verktyg samt insikt i hjärnans landskap. Serien "Hjärnsmart bemötande" släpps i fem avsnitt, där varje föreläsning är mellan 20-30 minuter.

Kommunals föreläsningar om bemötande

Sektionen samordnar och stöttar

Sektionen är en del av avdelningen. Sektionerna är medlemmarna och de förtroendevalda inom sektionens område. Sektionen coachar och agerar bollplank och bistår med att bygga nätverk med andra ombud. Sektionen anordnar träffar för ombuden där de kan utbyta erfarenheter, få råd och stöd i värvning och andra aktuella frågor rörande arbetsplatsen. 

Arbetsmiljö

Samlad information till medlemmar om Kommunals arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildningar

Den ideella organisationen Prevent förmedlar kunskap som hjälper företag att förbättra arbetsmiljön. Prevents mål är att underlätta för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. Prevent ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. 

Suntarbetsliv ägs av bland andra Kommunal och riktar sig till offentlig sektor. Den ideella organisationens uppdrag är att bidra till friska arbetsplatser inom kommuner, regioner och kommunala företag. På Suntarbetslivs webbplats hittar du verktyg, metoder och utbildningar för att förbättra arbetsmiljön.

Arbetsmiljöstrategi 

Här hittar du Kommunals arbetsmiljöstrategi - "Rätt arbetsmiljö". Strategin är tänkt att användas som en handbok och en vägledning i Kommunals arbetsmiljöpolitik.

Allt om städ

Filmer och fakta från Prevent om arbetsmiljö och arbetsteknik för dig som arbetar med städning.

Allt om städ - förbättra arbetsmiljön för städare

Digital arbetsmiljö - Digi-ronden

Digi-ronden är Suntarbetslivs nya verktyg för digital arbetsmiljö, och ska ge stöd för en smartare och mänskligare digital arbetsmiljö. Här finns stöd för att förstå vad digital arbetsmiljö är, hur den påverkar oss och hur vi kan förbättra den.
Välkommen till Digi-ronden

OSA-kompassen

Med hjälp av OSA-kompassen får du förutsättningar för att verksamheten lever upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).  Verktyget innehåller material som stöttar dig och dina arbetskamrater för att skapa  en bättre arbetsmiljö.

OSA-kompassen - hjälp för bättre arbetsmiljö (Suntarbetsliv)

När någon blir skadad på jobbet

Om någon blir skadad på arbetsplatsen ska arbetsgivaren göra en anmälan. Du som är skyddsombud ser till att anmälan blir gjord. Här hittar du mer information om vad som gäller.

När någon blir skadad på jobbet

Säkerhetsdialogen

Säkerhetsdialogen är Suntarbetslivs nya stöd för att förebygga hot och våld på jobbet. Verktyget vänder sig till chefer, skyddsombud och medarbetare och materialet kan användas på arbetsplatsträffar och personalmöten.

Säkerhetsdialogen

Webbaserat IA-system avvikelsehantering

Vad gör du när du ser en olycksrisk på jobbet, eller när olyckan verkligen är framme? IA-systemet är ett webbverktyg för att rapportera in avvikelser i arbetsmiljön. På AFA Försäkrings webbplats finns information om IA-systemet.

Nu har Kommunal tillsammans med arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare skräddarsytt en version av IA-systemet specifikt för djursjukvården. Med hjälp av den kan arbetsplatser inom branschen lära av varandra och tillsammans göra jobbet säkrare.

Nyhetsbrev för förtroendevalda

Du som är förtroendevald i Kommunal får regelbundet ett nyhetsbrev som stöttar dig i uppdraget. För att få det måste du se till att rätt e-postadress är registrerad i dina medlemsuppgifter. Kontakta sektionen eller medlemscenter och kontrollera att din e-postadress stämmer!

Intranätet Insidan

Kommunals intranät Insidan är ett verktyg för det fackliga arbetet. Alla sektioner har tillgång till Insidan.

Presentation av Kommunal 

Här hittar du "Kommunal – din fackförening", två presentationer med tillhörande talmanus som går igenom facket och medlemskapet på ett kul, lättbegripligt och tilltalande sätt. En kortare och en lite längre. Båda förklarar hur man som medlem i Kommunal får ut mer av livet - både på arbetsplatsen och utanför. Perfekt att ha nästa gång du ska presentera Kommunal! Du kan ladda ner presentationerna nedan. 

Nära dig - app för förtroendevalda

Med appen kan du som är arbetsplatsombud eller skyddsombud se vilka på arbetsplatsen som är medlemmar, snabbare ge svar på frågor från kollegorna, visa upp medlemskapets fördelar samt skriva in nya medlemmar. Här finns även kollektivavtalet för den egna arbetsplatsen, värvningsstöd och svar på fackliga frågor. Dessutom kommer regelbundna nyhetsnotiser och svar på de frågor som är aktuella just nu. 

Appen Nära dig

Facklig ordlista

Vad betyder dispositiv, interpellation och tarifflön? I den här – förhoppningsvis – kompletta listan över fackliga termer får du svar.

Förklaringar av fackliga ord

Fackligt feministiskt stipendium

Genom att uppmuntra fler fackligt aktiva kvinnor och män att engagera sig för ökad jämställdhet och facklig feminism vill LO bidra till ökad medvetenhet och ökad jämställdhet i både fackföreningsrörelsen och arbetslivet. Jämställdhet och lika villkor är en central del av den fackliga kampen för rättvisa och ingår i fackföreningsrörelsens vision om det jämlika samhället. Stipendiet är på 50 000 kronor och kan sökas av medlemmar och förtroendevalda i LO:s medlemsförbund.

Så ansöker du 

Sök stipendium för studieresa utomlands

Kommunal har ett resestipendium som medlemmar och förtroendevalda kan söka. Ämnet för studierna kan vara fackliga frågor, den offentliga sektorn eller språkstudier. Du väljer själv ämnet och du tar också själv initiativet till studieresan.

Stipendium för utlandsstudier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar