Gunnar Hallströms stipendiefond

Sök stipendium för studieresa utomlands

Kommunal har ett resestipendium som medlemmar och förtroendevalda kan söka. Ämnet för studierna kan vara fackliga frågor, den offentliga sektorn eller språkstudier. Du väljer själv ämnet och du tar också själv initiativet till studieresan.

Det här är en av flera förmåner bara för dig som medlem i Kommunal.

Inte medlem? Ansök idag.

Gunnar Hallströms Stipendiefond delar ut stipendier för studieresor utomlands. Fonden bidrar på så sätt till att sprida och fördjupa kunskaper om internationella förhållanden.

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av en medlem men också av grupp förtroendevalda eller medlemmar.

Viktigt att tänka på för att öka chansen att få stipendium

En studieresa ska vara väl förberedd för att bli lyckad. Studierna blir intressantare
om resan kan koncentreras till ett begränsat ämne, till exempel löner, ett yrkesområde eller hur facket arbetar med vissa frågor.

Gör så här

 • Förbered din idé ordentligt
  Ett tips är att ta kontakt med Kommunals ombudsmän för internationella frågor på förbundskontoret. De kan hjälpa till med bra kontakter.
 • Fyll i blanketten och skriv ett personligt brev
  - Fyll i blanketten så gott du kan, men strunta i de två fälten där sektionen och avdelningen ska skriva sina utlåtanden.
  - Skicka gärna med ett personligt brev där du med egna ord beskriver vad du vill göra för resa och varför du vill göra den. Det ger stipendiefondens styrelse ett bra underlag för beslut.
 • Lämna din ansökan till sektionen
  På blanketten står det att den ska skickas direkt till stipendiefonden, men det är inte du som ansöker om stipendiet som ska posta blanketten dit. Det beror på att både sektionen och avdelningen ska skriva utlåtanden på blanketten innan den skickas av avdelningen till stipendiefonden. Om du ändå postar din ansökan direkt till fonden tar beslutet onödigt lång tid eftersom fonden då måste skicka din ansökan till din sektion. Lämna därför din ansökan till din sektion!

Ansök minst ett halvår i förväg

Både sektionen och avdelningen ska behandla din ansökan. Stipendiefonden har bara styrelsemöten tre gånger om året. Kanske behöver de dessutom kontakta dig för att få veta mer, eller be om en komplettering. Allt detta tar tid.

Ansök tidigt på våren för resa på hösten. Ansök tidigt på hösten för resa nästa vår. Minst ett halvår i förväg är bra, annars kanske du inte hinner få svar innan det är försent för den resa du ville göra.

Viktiga datum

Stipendiefonden ska ha fått in ansökan senast den 30 april, 31 augusti och 31 december. Efter det dröjer det ytterligare cirka två månader till beslut.

Vem var Gunnar Hallström?

Gunnar Hallström var förbundsordförande i Kommunal under åren 1948-73. Han
var mycket engagerad i internationella frågor. När han gick i pension instiftades
stipendiefonden för att hedra hans minne.

Gunnar Hallströms stipendiefond

Gunnar Hallströms stipendiefond (pdf)

Dela sidan