Foto: Kommunal.

Underbemanning, omänskliga scheman och minutstyrning

Det funkar inte! Gå med i facket – tillsammans kan vi förändra.

Bli medlem

Bemanning

En bra välfärd skapas när de som ska göra jobbet har goda förutsättningar. Idag gör underbemanningen dessa samhällsviktiga, meningsfulla, svåra och ofta roliga yrken nästintill omöjliga. Här kan du läsa mer om vad Kommunal arbetar för och hur du gör skillnad genom att bli medlem i facket.

Vad gör Kommunal?

Så här kan det inte fortsätta! Därför vill Kommunal: 

  • Öka bemanningen i välfärden
  • Införa hållbara arbetstider
  • Avskaffa (o)hälsosamma scheman

Vi driver de här frågorna i kollektivavtalsförhandlingar centralt och lokalt, med påverkansarbete gentemot politiker på riks- och lokalnivå, med opinionsarbete och självklart genom att hjälpa enskilda medlemmar som kommit i kläm på jobbet.   

Men vår styrka som fackförening är medlemmarna! Det är tillsammans vi gör skillnad på arbetsplatsen, i kommunen och i samhällsdebatten. Därför är att det viktigt att vi organiserar oss.   

Aktuellt om bemanning

Scheman ska läggas av de som kan jobbet 

Schema och arbetstider är viktiga frågor för medlemmarna i Kommunal och för verksamheten de jobbar i. Tidigare brukade personalen ha inflytande över schemaläggningen, men nu är det vanligt att scheman läggs med hjälp av konsulter och schemaläggningsprogram.

Ofta används schemaläggningen för att lappa ihop en underbemannad verksamhet vilket ökar pressen på personalen. Resultatet är att arbetsmiljön blir ohållbar och det blir svårt att göra ett riktigt bra jobb.  

Kommunal vill se ett stopp för det här! Personalen på arbetsplatsen måste få vara med och bestämma. Och arbetsgivarna måste förstå att de behöver anställa fler för att inte köra slut på personalen och riskera försämringar i verksamheten.

Ingen ska behöva minutstyras 

Nio av tio som arbetar inom hemtjänsten arbetar under någon form av minutstyrning. Detaljstyrning och för kort tid för arbetsuppgifterna blir ett stort problem för både vård- och omsorgstagarna och personalen.   

Det kan handla om att behöva göra 15–20 besök per arbetspass, hos uppåt 20 olika personer. Att få sitt schema för dagen i handen på morgonen utan att veta vad som väntar, och servera lunch eller duscha någon på 10 minuter. Att inte hinna gå på toaletten eller få stressa sig igenom viktig omvårdnad. Så är vardagen för de som jobbar i hemtjänsten och har strikta minutscheman.   

Kommunal kräver att den strikta minutstyrningen ska bort! Hemtjänsten måste styras med tillit till arbetstagarnas kompetens och yrkeskunnande.

Att blunda för problem funkar inte!
Att blunda för problem funkar inte!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar