Nytt webbaserat system för säkrare arbetsplatser inom djursjukvården


Vad gör du när du ser en olycksrisk på jobbet, eller när olyckan verkligen är framme? IA-systemet är ett webbverktyg för att rapportera in avvikelser i arbetsmiljön. Nu har Kommunal tillsammans med SLA skräddarsytt en version specifikt för djursjukvården. Med hjälp av den kan arbetsplatser inom branschen lära av varandra och tillsammans göra jobbet säkrare.

Dela erfarenheter och håll koll på statistik

IA-systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö. Systemet gör det möjligt för stora och små företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar och åtgärder. På så sätt kan man lära av både egna och andras erfarenheter. Användarna ser ett samband mellan användning av IA-systemet och en minskning av olyckor, tillbud och risker.  Alla medarbetare på arbetsplatsen kan aktivt medverka och ta del av arbetsmiljöutvecklingen.

En av IA-systemets styrkor är överblicken. Man kan när som helst få ut statistik över hela företaget eller enskilda avdelningar. Man tar enkelt fram rapporter och diagram som kan ligga till grund för ledningsbeslut i arbetsmiljöfrågor.

- Vad var det som hände, var och när? Att rapportera en olycka eller ett tillbud i IA-systemet innebär att kunna sätta in rätt åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, säger Anja Westberg, ombudsman i Kommunal.

Skräddarsytt för behoven inom djursjukvården

IA-systemet utvecklades från början av LO, Svenskt Näringsliv, PTK och AFA Försäkringar. Kommunal och SLA har skräddarsytt en variant för det speciella behov som finns i djursjukvården. Inrapporteringen till systemet görs på ett enkelt webbverktyg. Det används redan nu av 700 företag i 24 branscher. Prata med ditt arbetsplatsombud eller din arbetsgivare om att börja använda IA-systemet på din arbetsplats!

Information om IA-systemet finns här.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar