Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Fackligt feministiskt stipendium

Facklig feminism
Foto: Kommunal
Genom att uppmuntra fler fackligt aktiva kvinnor och män att engagera sig för ökad jämställdhet och facklig feminism vill LO bidra till ökad medvetenhet och ökad jämställdhet i både fackföreningsrörelsen och arbetslivet. Jämställdhet och lika villkor är en central del av den fackliga kampen för rättvisa och ingår i fackföreningsrörelsens vision om det jämlika samhället. Stipendiet är på 50 000 kronor och kan sökas av medlemmar och förtroendevalda i LOs medlemsförbund.

Det kommer att delas ut av LOs ordförande i samband med 1 maj, till någon eller några fackligt aktiva i LOs medlemsförbund som vill genomföra ett konkret projekt eller en aktivitet i syfte att stärka det fackliga feministiska jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen, i fackföreningsrörelsen eller i arbetslivet i stort.

Bakgrund

Trots att det genomförts en rad viktiga politiska reformer och har varit ett långvarigt och systematiskt påverkansarbete så skiljer sig livs- och arbetsvillkoren för kvinnor och män.

Bristen på jämställdhet i arbetslivet tar sig många uttryck och får stora konsekvenser bland annat för kvinnors och mäns löner, pensioner, anställningsförhållanden, arbetsvillkor, arbetsmiljö och hälsa.

Till vad går det att söka?

Stipendiet kan sökas för projekt och aktiviteter som syftar till att främja jämställdhet och lika villkor på arbetsplatsen, arbetslivet eller den fackliga rörelsen, som syftar till att skapa ökad medvetenhet och varaktig förändring och utveckla det fackligt feministiska arbetet inom fackföreningsrörelsen, som bidrar till att facklig organisering och verksamhet utgår ifrån och syftar till allas lika värde och rätt.

Det kan t ex vara nätverksträffar, studieresor, mobiliseringsträffar, undersökningar/kartläggningar, medel för att sprida erfarenhet/kunskap inom facklig feminism till person eller grupp.

Här hittar du ytterligare detaljer om stipendiet

LO stipendium inom området facklig feminism

Ansökningskriterier