Fackligt feministiskt stipendium

Genom att uppmuntra fler fackligt aktiva kvinnor och män att engagera sig för ökad jämställdhet och facklig feminism vill LO bidra till ökad medvetenhet och ökad jämställdhet i både fackföreningsrörelsen och arbetslivet. Jämställdhet och lika villkor är en central del av den fackliga kampen för rättvisa och ingår i fackföreningsrörelsens vision om det jämlika samhället. Stipendiet är på 50 000 kronor och kan sökas av medlemmar och förtroendevalda i LOs medlemsförbund.

Facklig feminsim
Foto: Kommunal

Det kommer att delas ut av LOs ordförande i samband med 1 maj, till någon eller några fackligt aktiva i LOs medlemsförbund som vill genomföra ett konkret projekt eller en aktivitet i syfte att stärka det fackliga feministiska jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen, i fackföreningsrörelsen eller i arbetslivet i stort.

Bakgrund

Trots en rad viktiga politiska reformer och ett långvarigt och systematiskt fackligt arbete skiljer sig livs- och arbetsvillkoren för kvinnor och män fortfarande åt. De arbetsförhållanden kvinnor och män möter ser olika ut beroende på var de arbetar, vad de arbetar med och om de befinner sig i ett kvinno- eller mansdominerat yrke.

Bristen på jämställdhet i arbetslivet tar sig många uttryck och får stora konsekvenser bland annat för kvinnors och mäns löner, inkomster, pensioner, anställningsförhållanden, arbetsvillkor, arbetsmiljö och hälsa. LOs Jämställdhetsbarometer har de senaste sex åren bland annat belyst arbetarkvinnors arbetsvillkor samt visat att deras faktiska månadslön är avsevärt lägre än den genomsnittliga månadslönen för kvinnor i arbetaryrken som redovisas i den offentliga lönestatistiken.

Till vad går det att söka?

Stipendiet kan sökas för projekt och aktiviteter som:

  • syftar till att främja jämställdhet och lika villkor på arbetsplatsen, arbetslivet eller den fackliga rörelsen
  • syftar till att skapa ökad medvetenhet och varaktig förändring och utveckla det fackligt feministiska arbetet inom fackföreningsrörelsen
  • bidrar till att facklig organisering och verksamhet utgår ifrån och syftar till allas lika värde och rätt

Sista ansökningsdag är den 31 januari 2022.

Här hittar du ytterligare detaljer om stipendiet och hur du söker

Utlysning av LOs stipendium för facklig feminism 2022

Dela sidan