Skyddad yrkestitel undersköterska

Från och med den 1 juli 2023 går det att ansöka om skyddad yrkestitel. Från och med 2033 krävs skyddad yrkestitel för att arbeta som undersköterska. På den här sidan har Kommunal samlat frågor och svar om den kommande yrkesregleringen.

Kvinnlig undersköterska i tom korridor.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Så kan du förbereda din ansökan

För att förbereda din ansökan kan du se till att du har dina betyg och andra intyg från den vård- och omsorgsutbildning som du har gått. Om du inte har kvar dina betyg, kontakta den skola där du gick och be dem skicka betygen till dig. 

Du ansöker digitalt och du måste därför ha dina betyg i digitalt format. Om du bara har dina betyg i pappersformat, kan du skanna in dem eller ta en bild med mobilen och spara som till exempel pdf, jpg eller jpeg. 

Filmer inför att ansökan öppnade

Frågestund med jurister från Socialstyrelsen 2023-06-08 (Youtube)

Så kan du förbereda dig - information från Kommunal (Youtube) 

Så ansöker du

Du ansöker via Socialstyrelsens hemsida. Socialstyrelsen är ansvarig myndighet och hanterar alla ansökningar i tur och ordning. 

Allt började med en motion ...

1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel
1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel

Frågor och svar

Vad betyder det här för mig?

Om du har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2023, kan du fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats eller anställningsform (till exempel blir timvikarie) efter den 1 juli 2023.

Om du behöver bevisa för en ny arbetsgivare att du var tillsvidareanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023, så kan du be din dåvarande arbetsgivare om ett intyg som styrker dessa uppgifter. Efter 10 år behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska. Du behöver ha fått beviset senast den 30 juni 2033 om du vill använda titeln utan avbrott.

Övergångsbestämmelserna finns i patientsäkerhetslagen.

Om du inte har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska, måste du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få fortsätta använda titeln efter den 30 juni 2023. Har du inget bevis om skyddad yrkestitel kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men utan titeln undersköterska, eller en titel som kan förväxlas med titeln undersköterska. Har du en visstidsanställning som löper över 1 juli behöver du ett nytt anställningsavtal med en annan titel. 

Den som använder en skyddad yrkestitel obehörigt riskerar nämligen att bryta mot patientsäkerhetslagen. Om du ändå använder titeln utan bevis kan du straffas med böter. Du kan inte heller vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Utbildning och betyg

Vad är validering?

Validering är när man får sina kunskaper, kompetenser bedömda och kartlagda på ett strukturerat sätt oavsett om du fått kunskapen via yrkeserfarenhet eller utbildning. Efter genomgången validering får man ett skriftlig intyg.

Validering av yrkesverksamma undersköterskor sker inom ramen för vuxenutbildningen.

Vilka utbildningar räknas som tillräckliga för att få den skyddade yrkestiteln?

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddad yrkestitel för undersköterskor finns de krav som gäller för dig som är utbildad i Sverige. Grunden för att få en skyddad yrkestitel kommer att vara det nya utbildningsinnehållet i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Nedan kan du läsa om kraven som ställs.

Vad gäller för mig som påbörjade min utbildning före 1994?

Påbörjade du din utbildning före 1994 hade den sannolikt inte gymnasiepoäng. Har du inte gymnasiepoäng på ditt betyg gäller det här för att du ska få ett bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor.

Du ska ha gått någon av dessa utbildningar

 • Vårdlinjen eller omvårdnadslinjen med huvudinriktningen på vård och omsorg
 • Social servicelinje

en annan utbildning på gymnasienivå som motsvarar någon av de ovanstående utbildningarna.

Du behöver också ha godkända betyg i

 • de vård- och omsorgsämnen som ingick i den utbildning du läste
 • svenska, eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.
Vad gäller för mig som påbörjade min utbildning 1994 eller senare (fram till 1 juli 2023)?

Påbörjade du din utbildning 1994 eller senare (fram till 1 juli 2023) hade den sannolikt gymnasiepoäng. Har du gymnasiepoäng på ditt betyg gäller det här för att du ska få ett bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor.

Du ska ha godkända betyg som omfattar minst

 • 1 240 gymnasiepoäng i ämnen eller kurser med inriktning mot vård och omsorg
 • 80 gymnasiepoäng i svenska eller svenska som andraspråk.
Vad gäller för mig som påbörjar min utbildning från och med 1 juli 2023?

Om du påbörjar din utbildning med inriktning mot vård och omsorg från och med 1 juli 2023 ska du ha godkända betyg som omfattar minst

 • 1 350 gymnasiepoäng i ämnen, kurser eller från gymnasie- eller komvuxarbete med inriktning mot vård och omsorg
 • 100 gymnasiepoäng i svenska eller svenska som andraspråk
 • 50 gymnasiepoäng i samhällskunskap.
Jag har en kombination av olika utbildningar, vad gäller för mig?

Det går att få ett bevis om skyddad yrkestitel genom att kombinera olika utbildningar.

Om du har en kombination av olika utbildningar med gymnasiepoäng (till exempel från både gymnasiet och komvux), så kan du lägga ihop poängen. Det behöver vara godkända betyg som omfattar minst

 • 1 240 gymnasiepoäng i ämnen eller kurser med inriktning mot vård och omsorg
 • 80 gymnasiepoäng i svenska eller svenska som andraspråk.

Om du har en kombination av olika utbildningar där du antingen inte har haft gymnasiepoäng alls, eller bara delvis, så gör Socialstyrelsen en bedömning om din utbildning som helhet motsvarar de betygskrav som gäller för att få ett bevis.

Jag har inte alla betyg som krävs, kan jag ändå få en skyddad yrkestitel för att jag har arbetslivserfarenhet eller andra meriter?

Även om dina betyg inte räcker så kan dom tillsammans med din arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg och andra meriter, vara tillräckligt för att du ska nå upp till kraven och få ett bevis om skyddad yrkestitel. Men du kan inte sakna hur mycket betyg som helst.

Socialstyrelsen gör en bedömning och tittar på varje ansökan individuellt, så du måste ansöka för att Socialstyrelsen ska kunna göra en bedömning i just ditt fall.

Den här gäller endast dig som har påbörjat din utbildning före 1 juli 2023.

Vad gäller för mig som är utbildad till undersköterska utanför Sverige?

Den som är utbildad utanför Sverige kan ansöka om ett bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska med sin utländska utbildning. Det kan antingen vara en utbildning till undersköterska eller sjuksköterska.

När du ansöker jämför Socialstyrelsen din utbildning med den svenska utbildningen och kollar att den inte skiljer sig för mycket från den. Du behöver också kunna svenska, danska eller norska. Du kan till exempel be din arbetsgivare att intyga dina språkkunskaper. Om du är utbildad utanför EU, EES och Schweiz så behöver du också göra praktisk tjänstgöring i vården eller omsorgen innan du kan få ett bevis om skyddad yrkestitel.

Vad gäller för mig som är sjuksköterska?

Har du en svensk legitimationsgrundande sjuksköterskeutbildning kan du få ett bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska. Det här tycker inte Kommunal är bra.

Historiskt: Kanske den sista remissrundan om skyddad yrkestitel för undersköterskor

Vad innebär det för mig som saknar undersköterskeutbildning?

Är du tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli trots att du saknar formell kompetens får du använda titeln undersköterska under övergångsperioden (2023-2033), men inte efter det.

Kommunal anser att du ska erbjudas validering och eventuellt kompletteringsutbildning – till exempel inom ramarna för Äldreomsorgslyftet. 

Frågor och svar om äldreomsorgslyftet

Vad innebär en skyddad yrkestitel för mig som är yrkesutbildad?

Med en skyddad yrkestitel blir det tydliga kompetenskrav och reglerade utbildningsvägar för att få titulera sig som undersköterska.

Bland Kommunals medlemmar har cirka 85 procent av undersköterskorna yrkesutbildning och har därmed goda möjligheter att direkt kvalificera sig för en skyddad yrkestitel.

Idag har många undersköterskor kompetens att utföra arbetsuppgifter som utförs av andra yrkesgrupper. Det skulle förenkla samarbetet i vårdteamet när rollerna blir tydligare. En skyddad yrkestitel kan skapa ett tydligare ansvarsområde.

Från och med 1 juli 2022 ska den som har hemtjänst erbjudas en fast omsorgskontakt. Från och med 1 juli 2023 ska den som utses till och arbetar som fast omsorgskontakt ha yrkestiteln undersköterska. 

Kan man ansöka om man har en undersköterskeutbildning men i dagsläget arbetar med något annat?

Ja.

Om man går utbildning nu och är klar i september 2023 behöver man ansöka om skyddad yrkestitel då?

Ja, du behöver ansöka. Men de som går den nya vård- och omsorgsutbildningen uppfyller självklart kraven om du går hela utbildningen och har godkända betyg.

Praktisk information om att ansöka

Hur ansöker jag?

Socialstyrelsen ska från och med 1 juli 2023 pröva ansökningar om bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska. Du kommer att kunna ansöka om bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska på legitimation.socialstyrelsen.se från och med den 1 juli 2023. 

Kommer det kosta något att ansöka om skyddad yrkestitel

Regeringen har den 20 april 2023 beslutat om ändringar i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) som bland annat rör vilken avgiftsklass som ska gälla för ansökan om bevis om rätt att få använda yrkestiteln undersköterska. Avgiftsklass 1 ska gälla för ansökan om skyddad yrkestiteln och innebär att avgiften är 320 kronor.

Kan arbetsgivaren betala ansökningsavgiften?

Kommunal tycker det är rimligt att arbetsgivaren står för avgiften för att visa uppskattning och få även tillsvidareanställda att ansöka före år 2033, då den tioåriga övergångsperioden upphör. 

Kontakta gärna din arbetsgivare eller ditt arbetsplatsombud. 

Så har Kommunal påverkat

Varför tycker Kommunal att det här är viktigt?

Kommunal har drivit frågan om en legitimation sedan Kommunals kongress 2016.

2021 ansåg också riksdagen att kompetensen hos yrkesgruppen undersköterskor behöver säkerställas och att det därför ska införas en skyddad yrkestitel för yrket.

Kommunal tycker att en yrkesreglering behövs för att:

 • Förbättra patientsäkerheten och öka kvaliteten inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.
 • Höja statusen och öka attraktionen till yrket.
 • Förbättra villkoren för personalen genom att yrkesrollen och ansvarsområdet blir tydligare.
Vad har hänt sen kongressen 2016 beslutade för att Kommunal ska jobba för en yrkesreglering?

Kommunal har drivit frågan om en yrkeslegitimation för undersköterskor sedan kongressen 2016.

Regeringen beslutade i oktober 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur yrket undersköterska skulle kunna regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen. I april 2019 överlämnades betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) till regeringen. I betänkandet föreslås ett införande av skyddad yrkestitel för undersköterska.

Regeringen beslutade i december 2019 om ändringar i gymnasieförordningen (2010:2039) och i förordningen (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program. Ändringarna innebär bland annat att fler ämnen kommer att bli obligatoriska för alla elever inom vård- och omsorgsprogrammet. Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2020.

Den 11 juni 2020 remitterades departementspromemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) som tagits fram inom Socialdepartementet med förslag till lagändringar med delvis annan utformning än betänkandets.

Den 15 juni 2021 röstade riksdagen igenom förslaget.  

Se hela riksdagsdebatten

Får jag högre lön med skyddad yrkestitel?

Kommunal tycker att det ska löna sig att vara undersköterska. För att kunna på lång sikt höja lönen för en yrkesgrupp behöver vi verktyg att kunna reservera en viss yrkestitel till arbetstagare med en viss standardiserad yrkesutbildning. Hittills har inte yrkestiteln undersköterska garanterat någon viss kompetens. Arbetstagare med varierande kompetens har kunnat behålla yrkestiteln, för att det har varit arbetsgivare som bestämmer vem som är undersköterska. Det finns även arbetstagare som helt eller dels saknar formell kompetens som har titeln undersköterska. 

Nu kommer det ställas krav på viss yrkesutbildning för att få behålla titeln. Titeln undersköterska kommer att få en formell definition och betydelse. När en sådan definition saknas och om kompetensen varierar mycket är det svårt att argumentera att den här yrkesgruppen är värda en högre lön på grund av deras höga yrkeskompetens, som vi alla vet är absolut nödvändig i vård och omsorg. Kompetensen behöver standardiseras för att den kan värdesättas rätt. 

Just nu är vi i ett exceptionellt läge med en inflation som dels urholkat de senaste årens löneutveckling och skapat stora hål i medlemmarnas plånböcker. Därför har Kommunal som strategi att satsa på de lägst avlönade i årets avtalsrörelse. Under tidigare avtalsrörelser har Kommunal haft som strategi att satsa extra på välfärdens yrkesutbildade, bland annat undersköterskor. 

Då ska det vara självklart vem som är undersköterska, det ska inte vara arbetsgivaren som bestämmer vem som är undersköterska det när det är dags för lönerevision. Din kompetens som undersköterska har ett värde på arbetsmarknaden. Att arbetstagare utan samma höga kompetens har samma titel kan urholka ditt värde som undersköterska. Målet är högre lön och medlet är standardisering av vissa utbildningskrav och en viss yrkeskompetens.

Vad händer om jag inte ansöker om skyddad yrkestitel?

Endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den som saknar ett sånt bevis ska inte heller få använda en titel som går att förväxla med yrkestiteln undersköterska.

Om du är visstidsanställd dvs. tidsbegränsat anställd måste du ansöka om skyddad yrkestitel för att arbeta som undersköterska från och med den 1 juli 2023. Under tiden du saknar en skyddad yrkestitel kan du jobba som t.ex. vårdbiträde eller sjukvårdsbiträde. Du får alltså inte ha en anställning som undersköterska om du är visstidsanställd innan du får ditt bevis – se till att du får ett nytt anställningsavtal före 30 juni 2023 där det står att du är exempelvis vårdbiträde under tiden du väntar på ditt yrkesbevis.

Är du visstidsanställd och har du inget bevis om skyddad yrkestitel kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men utan titeln undersköterska, eller en titel som kan förväxlas med titeln undersköterska. Om du ändå gör det kan du straffas med böter. Du kan inte heller vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Om du är tillsvidareanställd kan du fortsätta att arbeta som undersköterska utan att ansöka om skyddad yrkestitel fram till 30 juni 2033. 

Vad gäller för mig som är visstidsanställd undersköterska den 1 juli 2023?

Det är viktigt att ta ansvar för att inte vara anställd som undersköterska om man inte har rätt till det.

Visstidsanställda arbetstagare vars anställning pågår efter den 1 juli 2023 som inte har ett bevis om skyddad yrkestitel får inte använda titeln undersköterska i yrkesverksamhet i vård och omsorg eller i funktionshinderområdet oavsett vad som anges i anställningsavtalet. Enligt Socialstyrelsen är det att betrakta som ett brott att visstidsanställda utan bevis är anställda med titeln undersköterska. Brottet är bötesbelagt och drabbar den enskilda arbetstagaren.

Du behöver därmed ett nytt anställningsavtal med annars oförändrade villkor. Titeln vårdbiträde eller motsvarande ska framgå av anställningsavtalet. Detta till undvikande av att du begår brott genom att felaktigt använda titeln undersköterska. Prata med din chef, Kommunal på din arbetsplats eller kontakta Kommunal Direkt.

Gäller det här bara undersköterskor? Vad gäller andra yrkesgrupper som till exempel skötare?

Om du har till exempel skötare, behandlingsassistent, vårdare eller boendestödjare som titel behöver du inte ansöka om skyddad yrkestitel. Men ifall du har en gymnasial vård- och omsorgsutbildning kan det vara bra att ansöka om du vill byta jobb och jobba som undersköterska vid ett senare tillfälle. 

Vad händer med vårdbiträdena?

Mot bakgrund av det stora rekryteringsbehov som finns i vård och omsorg och att alldeles för få väljer att utbilda sig till undersköterska kommer det att behövas vårdbiträden även i framtiden. I dag är vårdbiträden en yrkestitel för både dem som har formell vårdutbildning och de som helt saknar vård- och omsorgsutbildning. Målet är att alla vårdbiträden på sikt ska ha vårdbiträdesutbildning.

Varför är det viktigt att utbildningarna blir nationella?

Syftet med reformen är att säkerställa en enhetlig kompetensnivå inom vården och omsorgen. Det är nödvändigt då utbildningsbakgrunden hos de yrkesverksamma undersköterskorna varierar mycket.

Grundutbildning till olika yrken inom vård och omsorg har under åren sett olika ut. Det har varit helt upp till arbetsgivarna vad som de ansett vara tillräcklig utbildning för att få en viss yrkestitel.

I och med att vård- och omsorgsutbildningen blev nationellt reglerad från sista juni 2021 både på gymnasiet och vuxenutbildning kommer den att säkra upp en grundutbildning för samtliga branscher inom psykiatri, funktionshinder, äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Jag går i pension före 2033, behöver jag ansöka om skyddad yrkestitel?

Om du arbetar dina sista år i yrket 2023–2033 och är tillsvidareanställd den 1 juli 2023 kommer du inte att behöva ansöka om någon skyddad yrkestitel, om du inte vill fortsätta arbeta som undersköterska efter den 1 juli 2033.

Finns det något annat land som har reglerat yrket undersköterska?

Alla andra nordiska länder har reglerat yrket undersköterska. Sverige sticker ut som det enda landet där undersköterska är helt oreglerat både gällande titel och gällande arbetsinnehåll. 

Socialstyrelsen hanterar ansökningar

Det är Socialstyrelsen som är ansvarig myndighet för hanteringen av undersköterska som skyddad yrkestitel. Myndigheten ansvarar för det praktiska och det är dit du kommer att kunna ansöka om skyddad yrkestitel, från och med den 1 juli 2023.

Därför behövs skyddad yrkestitel

Äntligen! Skyddad yrkestitel för undersköterskor
Äntligen! Skyddad yrkestitel för undersköterskor

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar