Frågor och svar äldreomsorgslyftet

Här hittar du frågor och svar om äldreomsorgslyftet.

Vad är Äldreomsorgslyftet?

Regeringen har beslutat om ett äldreomsorgslyft med start 2020 som innebär att de som jobbar inom äldreomsorgen har möjlighet att på betald arbetstid utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde. Kommunal och SKR har gjort en partgemensam överenskommelse om hur man lokalt ska hantera äldreomsorglyftet.

Satsningen pågår mellan 2020 - 2023. Under 2021 så finns det 3,3 miljader att söka för Sveriges kommuner för genomföra satsningen. Privata aktörer kan ta del av medlen via kommunerna. Resurserna ska användas för att möjliggöra att arbete kan kombineras med utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier.

Vad innebär satsningen?

I korthet innebär satsningen att arbetsgivarna ges möjlighet att anställa personal på tillsvidareanställning inom äldreomsorgen, med en statlig ersättning för lönekostnaden för den delen av arbetstiden som utgörs av studier.

Arbete ska bedrivas på 50 procent så personerna kan studera 50 procent.

Utbildningen ska ske inom ramen för heltidsanställningen, på betald arbetstid och i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska.

Vilka är aktuella för satsningen?

Målgrupperna är dels personer som redan arbetar i verksamheten på en tidsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, dels personer som tidigare inte har arbetat hos arbetsgivaren.

Har du tillsvidareanställd på deltid så ska du erbjudas en heltidsanställning. Har du en tidsbegränsad anställning ska du erbjudas tillsvidareanställning på heltid.  Är du nyrekryterad arbetstagare  som inte tidigare är prövad i verksamheten kommer du att provanställas.

Varför gör Kommunal detta?

I grund och botten handlar det om att medlemmarna i Kommunal som arbetar inom äldreomsorgen behöver fler kollegor, och det ska vara kollegor med rätt kompetens.

Syftet med satsningen är att höja kvaliten i äldreomsorgen, att göra det möjligt för redan anställda att utvecklas i sitt yrke, att underlätta den akuta bemanningssituationen samt den långsiktiga kompetensförsörjningen. Tanken är att vi med detta tar tillvara de rekryteringsmöjligheter som uppstår då personal i andra sektorer varslas och permitteras. 

I och med detta så får du möjlighet att studera på betald arbetstid, något som gynnar hela branschen. 

Coronapandemin har gjort situationen akut, men läget har varit mycket ansträngt redan tidigare. Pandemin har ytterligare belyst vikten av att satsa på äldresomorgen. 

Kommunal har sedan längre krävt ett äldreomsorgslyft – detta är viktig pusselbit.

Kommunal har länge drivit ett äldreomsorgslyft. Regeringens satsning under de kommande åren på utbildning till vårdbiträde och undersköterska är en viktig pusselbit. Men för ett riktigt äldreomsorgslyft behöver resurserna öka rejält, och löner och arbetsvillkor förbättras!

Dela sidan