Frågor och svar om Äldreomsorgslyftet

Här hittar du information om vad Äldreomsorgslyftet innebär, vilka som berörs av satsningen och varför Kommunal driver frågan om ett äldreomsorgslyft.

Äldreomsorgslyftet 2024-2026

Regeringen har förlängt satsningen 2024–2026, med en total fördelning av 1,7 miljarder kronor per år till kommunerna. 

Vad är Äldreomsorgslyftet?

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Statsbidraget ges som ersättning för personalkostnaderna för personalen som studerar.

Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal har en överenskommelse om Äldreomsorgslyftet kopplat till den del av satsningen som rör utbildning till undersköterska och vårdbiträde.

Enligt överenskommelsen mellan SKR och Kommunal ska satsningen öka andelen heltids- och tillsvidareanställningar.

Satsningen ska bidra till en större trygghet och bättre villkor för medarbetarna samt förbättra arbetsmiljön för befintlig personal genom en tryggare bemanning. Utbildningen ska ske i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde respektive undersköterska oavsett om utbildningen sker via komvux eller folkhögskolan.

Statsbidraget kan användas till lönekostnader för personal som redan påbörjat sina undersköterske- eller vårdbiträdestudier och som läser kompletterande delar av utbildningen.

Man får även läsa kurs i språk.

Följande språkstudier är godkända:

  • Svenska
  • Kurser i svenska i kombination med utbildning till undersköterska eller vårdbiträde. Det gäller oavsett nivå.
  • Kurser i vårdsvenska. En sådan kurs kan utgå ifrån språkbedömningsstödet Språkförmåga i äldreomsorgen – underlag för bedömning och utveckling.
  • Minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska:
  • Kurser via exempelvis kommunal vuxenskola, folkhögskola eller universitet, eller annan kompetenshöjande insats. Det gäller arbetsplatser där ett väsentligt behov finns. Det kan till exempel finnas behov av att personal får grundläggande kunskaper i ett minoritetsspråk, på ett särskilt boende där det finns boende med minoritetsspråket som modersmål.
  • Det svenska teckenspråket
  • Kurser via exempelvis kommunal vuxenskola, folkhögskola eller universitet, eller annan kompetenshöjande insats. Det gäller arbetsplatser där ett väsentligt behov finns. Det kan till exempel finnas behov av att personal får grundläggande kunskaper i det svenska teckenspråket, på ett särskilt boende där det finns boende med det svenska teckenspråket som modersmål.

Vilka är aktuella för satsningen?

Målgrupperna är dels personer som redan arbetar i verksamheten på en tidsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, dels personer som tidigare inte har arbetat hos arbetsgivaren.

Statsbidraget får användas till personalkostnader för den tid då anställda studerar på arbetstid inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Det gäller såväl tillsvidareanställda som visstids- och timanställda medarbetare.

Varför gör Kommunal detta?

I grund och botten handlar det om att medlemmarna i Kommunal som arbetar inom äldreomsorgen behöver fler kollegor, och det ska vara kollegor med rätt kompetens.

Syftet med satsningen är att höja kvalitén i äldreomsorgen, att göra det möjligt för redan anställda att utvecklas i sitt yrke, att underlätta den akuta bemanningssituationen samt den långsiktiga kompetensförsörjningen. Tanken är att vi med detta tar tillvara de rekryteringsmöjligheter som uppstår då personal i andra sektorer varslas och permitteras. 

I och med detta så får du möjlighet att studera på betald arbetstid, något som gynnar hela branschen. 

Kommunal har sedan längre krävt ett äldreomsorgslyft – detta är viktig pusselbit

Kommunal har länge drivit ett äldreomsorgslyft. Regeringens satsning under de kommande åren på utbildning till vårdbiträde och undersköterska är en viktig pusselbit. Men för ett riktigt äldreomsorgslyft behöver resurserna öka rejält, och löner och arbetsvillkor förbättras!

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar