Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Verktyg för förtroendevalda

Här hittar du som är arbetsplatsombud, skyddsombud eller har ett annat förtroendeuppdrag material och verktyg som kan underlätta i ditt uppdrag. Nytt är filmerna "Bara som medlem".

Bara som medlem
Foto: Kommunal

Medlemsvärvning

Bara som medlem – nytt koncept som beskriver fördelarna med medlemskapet
Konceptet "Bara som medlem" har tagits fram för att tydliggöra vad som ingår i medlemskapet och det görs bland annat med hjälp av en märkning som ska signalera att denna tjänst eller förmån är exklusiv för medlemmar. Det är alltså endast med ett medlemskap i Kommunal som man kan ta del av förmånerna som är markerade med "Bara som medlem"-märket. Syftet är att öka lojaliteten hos befintliga medlemmar och uppmärksamma fler delar av medlemskapet som vi önskar att fler ska nyttja. "Bara som medlem"-märket kan även ses som stöd till dig som förtroendevald om du söker fler skäl till varför man ska vara medlem i Kommunal.

Ett första steg i "Bara som medlem"-paketeringen är att Kommunal tagit fram fem filmer som lyfter medlemskapets starkaste fördelar. Filmerna ska fungera som ett snabbt och enkelt stöd i att berätta om allt som ingår i ett medlemskap, när ni möter medlemmar eller potentiella medlemmar. Filmerna har tagits fram efter önskemål från förtroendevalda. De ingår i en serie om nio filmer som tillsammans ska beskriva hela innehållet i medlemskapet på ett enkelt och lättsamt sätt. Resterande filmer kommer tas fram under våren 2022. 

Kollektivavtalet och medlemskapet

Tema: I denna film förklarar vi fackföreningens betydelse för att ett kollektivavtal ska bli möjligt. Vad är det som styr och varför är varje medlem viktig? Till exempel hade inte ob-ersättning och lönesättning varit möjlig utan facket! Det är helt enkelt genom att man är medlem i Kommunal som vi kan få till bra kollektivavtal.

Bara som medlem | Kollektivavtalet och medlemskapet

Försäkringspaketet

Tema: Ett medlemskap ger dig inte bara trygghet på jobbet, utan även på fritiden. Är man medlem i Kommunal får man även ett av marknadens bästa försäkringspaket! Här berättar vi mer om förmånerna med försäkringspaketet.

Bara som medlem | Försäkringspaketet

Trygghet på jobbet

Tema: Engagemang på arbetsplatsen. Du som medlem i Kommunal kan tillsammans med kollegorna åstadkomma förändring på din arbetsplats. 

Bara som medlem | Trygghet på jobbet

A-kassan och medlemskapet

Tema: Förklarar vikten med att vara medlem både i a-kassan och facket - tryggast blir den som är medlem i båda! 

Bara som medlem | A-kassan och medlemskapet

Trygghet med Kommunal

Tema: Fokus på stöd från Kommunals medlemsservice. Som medlem har man alltid någon att vända sig till – antingen sin sektion, avdelning, Kommunal Direkt eller Medlemscenter. Det är lätt att ta kontakt med Kommunal och få hjälp utifrån sina förutsättningar. 

Bara som medlem | Trygghet med Kommunal

Värvningsguiden – några smarta råd till dig som ska värva
På denna sida får du en guide med praktiska tips och saker att tänka på i varje steg när du värvar en ny medlem till Kommunal. Materialet du kan använda dig av är uppdelat i vad som är bra att ha med sig före, under och efter en värvning, och finns under respektive rubrik nedan.

Introduktionsmaterial – sommarvikarier /nyanställda
Snart är många potentiella medlemmar färdiga med sina utbildningar och säkert kommer många av dem och många andra visstidsanställda arbeta som semestervikarier inom våra verksamhetsområden.

Introduktionsmaterial – sommarvikarier /nyanställda (zip-fil, 9.9 MB)

Vad vill du förändra på din arbetsplats?

Fungerar inte schemat för er? Skulle ni behöva arbetskläder? Behövs det bättre bemanning? Det är du och dina arbetskompisar som vet vad som fungerar på arbetsplatsen, och vad som inte gör det. Om det ska bli en förändring, börjar den hos er. Kommunal är ert stöd i arbetet.

Påverka på din arbetsplats

Nära dig - app för förtroendevalda

Med appen kan du som är arbetsplatsombud eller skyddsombud se vilka på arbetsplatsen som är medlemmar, snabbare ge svar på frågor från kollegorna, visa upp medlemskapets fördelar samt skriva in nya medlemmar. Här finns även kollektivavtalet för den egna arbetsplatsen, värvningsstöd och svar på fackliga frågor. Dessutom kommer regelbundna nyhetsnotiser och svar på de frågor som är aktuella just nu. Läs mer här om Nära dig

Presentera dig på arbetsplatsen och digitalt

Som arbetsplatsombud fungerar du som en länk mellan medlemmarna, arbetsgivaren och Kommunals sektion. Det är tillsammans med dina kollegor som du kan utveckla och förbättra er arbetsplats. Därför är det viktigt att du presenterar dig ordentligt och berättar vad du kan hjälpa till med.

Förtroendevald - information om uppdraget

Varumärkesstöd - vision, kärnvärden, informationsmaterial för arbetsplatsen

När någon blir skadad på jobbet

Om någon blir skadad på arbetsplatsen ska arbetsgivaren göra en anmälan. Du som är skyddsombud ser till att anmälan blir gjord. Här hittar du mer information om vad som gäller.

När någon blir skadad på jobbet

Webbaserat IA-system avvikelsehantering

Vad gör du när du ser en olycksrisk på jobbet, eller när olyckan verkligen är framme? IA-systemet är ett webbverktyg för att rapportera in avvikelser i arbetsmiljön. På AFA Försäkrings webbplats finns information om IA-systemet.

Nu har Kommunal tillsammans med arbetgsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare skräddarsytt en version av IA-systemet specifikt för djursjukvården. Med hjälp av den kan arbetsplatser inom branschen lära av varandra och tillsammans göra jobbet säkrare.

Försäkringar

Kollektivavtalet innehåller försäkringslösningar för många olika händelser. Här hittar du en kort genomgång av var och en av dem.
Medlemmarnas försäkringar via kollektivavtalet

Framgångslådan

I Framgångslådan lyfter vi fram berättelser om fackliga framgångar som Kommunals medlemmar varit med och drivit igenom. Som förtroendevald kan du använda framgångarna som inspiration för att påverka på din arbetsplats. Du kan även dela med dig av din egen berättelse.

Framgångslådan - Kommunals fackliga framgångar

Arbetsmiljö

Samlad information till medlemmar om Kommunals arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöstrategi 

Här hittar du Kommunals arbetsmiljöstrategi - "Rätt arbetsmiljö". Strategin är tänkt att användas som en handbok och en vägledning i Kommunals arbetsmiljöpolitik.

Allt om städ

Filmer och fakta från Prevent om arbetsmiljö och arbetsteknik för dig som arbetar med städning.

Allt om städ - förbättra arbetsmiljön för städare

Digital arbetsmiljö - Digi-ronden

Digi-ronden är Suntarbetslivs nya verktyg för digital arbetsmiljö, och ska ge stöd för en smartare och mänskligare digital arbetsmiljö. Här finns stöd för att förstå vad digital arbetsmiljö är, hur den påverkar oss och hur vi kan förbättra den.
Välkommen till Digi-ronden

OSA-kompassen

En samling utvalt material som stöttar dig och dina arbetskamrater i att arbeta med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

OSA-kompassen - hjälp för bättre arbetsmiljö

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

En gemensam utbildning för att chefers och skyddsombuds arbete för friska och attraktiva arbetsplatser.

Arbetsmiljöutbildning från Suntarbetsliv

Skyddsombud kan begära att arbetsmiljön åtgärdas enligt arbetsmiljölagen, och kan även lägga ett skyddsstopp om omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa finns. Nedtill på sidan finns blanketter som stöd för skyddsombud.

Bättre möten

Ett digitalt verktyg för att träna och utveckla kommunikationen vid möten på jobbet. 

Suntarbetsliv - verktyg för bättre möten

Checklistor från Prevent

Checklistorna finns till som stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet - för att undersöka och bedöma arbetsmiljön och innehåller färdiga frågor för att underlätta undersökningen. Checklistorna är ett hjälpmedel till förtroendevalda och arbetsgivare. Varje arbetsgivare har ansvar för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

Dyslexi i arbetslivet

Projektet "Orden på jobbet" undersöker hur läsning, skrivning och sifferhantering går till i praktiken på dagens arbetsplatser. Projektet drivs i samverkan med bland andra Kommunal. Målet är att hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att hitta bra strategier för att hantera dyslexi och dyskalkyli i arbetslivet. Projektet tar även fram informationsmaterial, exempelvis filmer. Tanken är att materialet ska kunna användas i fackliga utbildningar och yrkesutbildningar.

Dyslexiförbundet - Orden på jobbet

Stödsamtal

Ingen ska behöva bli slagen eller psykiskt misshandlad. Ingen ska behöva tappa fotfästet på grund av någon annan. Ingen ska berövas sitt självförtroende och sin tro på livet. Ändå händer det. Om du har blivit utsatt för våld eller hot om våld i ditt eget hem kan man få professionell hjälp att komma vidare.

Stödsamtal - hjälp för våldsutsatta

Förebygg fallolyckor

Många som drabbas av fallolyckor jobbar inom vård, förskola och fritidsverksamhet. Suntarbetsliv har tagit fram material för hur arbetsplatser kan diskutera åtgärder för att minska fallolyckor. 

Suntarbetsliv - Forskning på 5 - fallolyckor

Skolinformation

Materialet som är framtaget för skolinformatörer i Kommunal. Detta syftar till att stötta och vägleda i deras uppdrag. Skolinformationen tas med när man åker ut till gymnasieklasser som går på linjerna Naturbruk, Barn- och fritid och Vård- och omsorg. Varje gymnasieinriktning har en egen utformad presentation.

Information och material för skolinformatörer

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen - för dig som skyddsombud

Om du som skyddsombud misstänker att någon på arbetsplatsen är utsatt, ska du agera enligt de rutiner arbetsgivaren har tagit fram för hur sexuella trakasserier ska hanteras.

Så ska skyddsombud agera och information om vilka lagar som finns till stöd

Alla har rätt att känna sig trygga på jobbet