Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Verktyg för förtroendevalda

Här hittar du som är arbetsplatsombud, skyddsombud eller har ett annat förtroendeuppdrag material och verktyg som kan underlätta i ditt uppdrag.

Nära dig - app för förtroendevalda

Med appen kan du som är arbetsplatsombud eller skyddsombud se vilka på arbetsplatsen som är medlemmar, snabbare ge svar på frågor från kollegorna, visa upp medlemskapets fördelar samt skriva in nya medlemmar. Här finns även kollektivavtalet för den egna arbetsplatsen, värvningsstöd och svar på fackliga frågor. Dessutom kommer regelbundna nyhetsnotiser och svar på de frågor som är aktuella just nu. Läs mer här om Nära dig

Medlemsvärvning

Värvningsguiden - Några smarta råd till dig som ska värva
På denna sida får du en guide med praktiska tips och saker att tänka på i varje steg när du värvar en ny medlem till Kommunal. Materialet du kan använda dig av är uppdelat i vad som är bra att ha med sig före, under och efter en värvning, och finns under respektive rubrik nedan.

Presentera dig på arbetsplatsen 

Som arbetsplatsombud fungerar du som en länk mellan medlemmarna, arbetsgivaren och Kommunals sektion. Det är tillsammans med dina kollegor som du kan utveckla och förbättra er arbetsplats. Därför är det viktigt att du presenterar dig ordentligt och berättar vad du kan hjälpa till med.

Förtroendevald - information om uppdraget

Varumärkesstöd - vision, kärnvärden, informationsmaterial för arbetsplatsen

När någon blir skadad på jobbet

Om någon blir skadad på arbetsplatsen ska arbetsgivaren göra en anmälan. Du som är skyddsombud ser till att anmälan blir gjord. Här hittar du mer information om vad som gäller.
När någon blir skadad på jobbet

Webbaserat IA-system avvikelsehantering
Vad gör du när du ser en olycksrisk på jobbet, eller när olyckan verkligen är framme? IA-systemet är ett webbverktyg för att rapportera in avvikelser i arbetsmiljön. På AFA Försäkrings webbplats finns information om IA-systemet.

Nu har Kommunal tillsammans med arbetgsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare skräddarsytt en version av IA-systemet specifikt för djursjukvården. Med hjälp av den kan arbetsplatser inom branschen lära av varandra och tillsammans göra jobbet säkrare.

Försäkringar

Kollektivavtalet innehåller försäkringslösningar för många olika händelser. Här hittar du en kort genomgång av var och en av dem.
Medlemmarnas försäkringar via kollektivavtalet

Goda fackliga exempel

Här samlar vi tips om fackliga arbetssätt, olika sätt som underlättat det fackliga arbetet på din arbetsplats eller i sektionen.
Så gjorde vi - tips om fackligt arbetssätt

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöstrategi 
Här hittar du Kommunals arbetsmiljöstrategi - "Rätt arbetsmiljö". Strategin är tänkt att användas som en handbok och en vägledning i Kommunals arbetsmiljöpolitik.

Allt om städ - filmer och fakta om arbetsmiljö och arbetsteknik för dig som arbetar med städning.
Allt om städ - faktabank från Prevent 

Digital arbetsmiljö - Digi-ronden
Digi-ronden är Suntarbetslivs nya verktyg för digital arbetsmiljö, och ska ge stöd för en smartare och mänskligare digital arbetsmiljö. Här finns stöd för att förstå vad digital arbetsmiljö är, hur den påverkar oss och hur vi kan förbättra den.
Välkommen till Digi-ronden

OSA-kompassen är en samling utvalt material som stöttar dig och dina arbetskamrater i att arbeta med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).
OSA-kompassen - hjälp för bättre arbetsmiljö

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning som ska ge chefer och skyddsombud en gemensam bas i arbetet för friska och attraktiva arbetsplatser.
Arbetsmiljöutbildning från Suntarbetsliv

Skyddsombud kan begära att arbetsmiljön åtgärdas enligt arbetsmiljölagen, och kan även lägga ett skyddsstopp om omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa finns. Nedtill på sidan finns blanketter som stöd för skyddsombud.

Bättre möten är ett digitalt verktyg för att träna och utveckla kommunikationen vid möten på jobbet.
Verktyg för bättre möten

Checklistor från Prevent
Checklistorna finns till som stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet - för att undersöka och bedöma arbetsmiljön och innehåller färdiga frågor för att underlätta undersökningen. Checklistorna är ett hjälpmedel till förtroendevalda och arbetsgivare. Varje arbetsgivare har ansvar för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

Dyslexi i arbetslivet
Projektet "Orden på jobbet" ska undersöka hur läsning, skrivning och sifferhantering går till i praktiken på dagens arbetsplatser. Resultatet ska sättas samman i en handlingsplan, som ska kunna hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att hitta bra strategier för att hantera dyslexi och dyskalkyli i arbetslivet. Projektet tar även fram informationsmaterial, exempelvis filmer. Tanken är att materialet ska kunna användas i fackliga utbildningar och yrkesutbildningar.
Läs mer om projektet här

Skolinformation

Skolinformatörens grundmaterial
Materialet som är framtaget för skolinformatörer i Kommunal. Detta syftar till att stötta och vägleda i deras uppdrag. Skolinformationen tas med när man åker ut till gymnasieklasser som går på linjerna Naturbruk, Barn- och fritid och Vård- och omsorg. Varje gymnasieinriktning har en egen utformad presentation.
Här finns mer information och material att ladda ned

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen - för dig som skyddsombud

Om du som skyddsombud misstänker att någon på arbetsplatsen är utsatt, ska du agera enligt de rutiner arbetsgivaren har tagit fram för hur sexuella trakasserier ska hanteras.

Information om hur du som är skyddsombud ska agera och vilka lagar du har till ditt stöd