Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Verktyg för förtroendevalda

Här hittar du som är förtroendevald material och verktyg som kan underlätta i ditt uppdrag.

När någon blir skadad på jobbet

Om någon blir skadad på arbetsplatsen ska arbetsgivaren göra en anmälan. Du som är skyddsombud ser till att anmälan blir gjord. Här hittar du mer information om vad som gäller.

När någon blir skadad på jobbet

Webbaserat IA-system avvikelsehantering
Vad gör du när du ser en olycksrisk på jobbet, eller när olyckan verkligen är framme? IA-systemet är ett webbverktyg för att rapportera in avvikelser i arbetsmiljön. På AFA Försäkrings webbplats finns information om IA-systemet.

Nu har Kommunal tillsammans med SLA skräddarsytt en version av IA-systemet specifikt för djursjukvården. Med hjälp av den kan arbetsplatser inom branschen lära av varandra och tillsammans göra jobbet säkrare.

Försäkringar

Kollektivavtalet innehåller försäkringslösningar för många olika händelser. Här hittar du en kort genomgång av var och en av dem.

Medlemmarnas försäkringar via kollektivavtalet

Goda fackliga exempel

Här samlar vi tips om fackliga arbetssätt, olika sätt som underlättat det fackliga arbetet på din arbetsplats eller i sektionen.

Så gjorde vi - tips om fackligt arbetssätt

Arbetsmiljö

OSA-kompassen är en samling utvalt material som stöttar dig och dina arbetskamrater i att arbeta med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

OSA-kompassen - hjälp för bättre arbetsmiljö

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning som ska ge chefer och skyddsombud en gemensam bas i arbetet för friska och attraktiva arbetsplatser.

Arbetsmiljöutbildning från Suntarbetsliv

Skyddsombud kan begära att arbetsmiljön åtgärdas enligt arbetsmiljölagen, och kan även lägga ett skyddsstopp om omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa finns. Nedan finns blanketter som stöd för skyddsombud.

Bättre möten är ett digitalt verktyg för att träna och utveckla kommunikationen vid möten på jobbet.

Verktyg för bättre möten

Checklistor från Prevent
Checklistorna finns till som stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet - för att undersöka och bedöma arbetsmiljön och innehåller färdiga frågor för att underlätta undersökningen. Checklistorna är ett hjälpmedel till förtroendevalda och arbetsgivare. Varje arbetsgivare har ansvar för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

Nu finns även checklistor specifikt framtagna för djursjukvården!

Rekrytera medlemmar

Webbutbildning för förtroendevalda i Kommunal som vill öva sig i att värva nya medlemmar.

Våga ställa frågan - bli bätte på det rekryterande samtalet