Skolinformatör

Skolinformatören har som uppgift att vara ute på skolor och mässor för att träffa elever och lärare. Kärnan i skolinformationen är möten och samtal mellan elever och skolinformatörer.

Skolinformation stödmaterial
Skolinformation stödmaterial
Foto: Kommunal

Skolan är en viktig mötesplats där Kommunal kan informera om arbetslivet och det fackliga medlemskapet. En av målsättningarna är att alla elever som går på gymnasieprogram inom Kommunals yrkesområden ska få facklig information. Kommunal informerar elever både på nya och traditionella sätt för att förbereda dem inför arbetslivet och värva nya medlemmar.

Skolinformatörens grundmaterial

Materialet som är framtaget för skolinformatörer i Kommunal syftar till att stötta och vägleda dem i deras uppdrag. I mötet med gymnasieelever berättar och samtalar skolinformatören om vad en fackförening är, hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och varför det är viktigt att vi finns.

Den här presentationen tar olika lång tid beroende på klassens förutsättningar och överenskommelsen med skolan. Vill man hålla en kortare presentation har man möjlighet att välja bort slides för att anpassa till varje presentationstillfälle.

Kolla gärna igenom materialet i god tid utifall du vill ändra i presentationen beroende på vilka förutsättningar du har inför ditt digitala besök med klassen. Det går givetvis att ändra ordning eller ta bort sidor/slides. Notera att du behöver Adobe Reader för att kunna redigera i PDF-filen. I redigeringsläget har du möjlighet att flytta eller ta bort sidor/slides.

Till materialet har det även tagits fram en sammanställning med bra länkar. Den ska skickas till läraren efter avslutad presentation med uppmaning om att sprida den till eleverna efter besöket.

Dessa filer ska kompletteras med PowerPoint-filer, som du kommer att hitta via den här sidan. 

Hisspitch – gratis studerandemedlemskap

Ibland möter vi studerande som skulle kunna vara potentiella medlemmar i Kommunal, men vi har inte alltid möjligheten att göra en klassrumspresentation. Därför har vi tagit fram en så kallad hisspitch. Alltså – en kort presentation med övertygande syfte.

I detta fall är syftet att sälja in vårt gratis studerandemedlemskap till studerande inom våra avtalsområden, eller elever som går på gymnasiet på barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet eller naturbruksprogrammet. Hisspitchen ska få dem att snabbt se fördelarna med att vara studerandemedlem i Kommunal och vilja gå med helt enkelt. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar