Skolinformatör

Skolinformatören har som uppgift att vara ute på skolor och mässor för att träffa elever och lärare. Kärnan i skolinformationen är möten och samtal mellan elever och skolinformatörer. Det finns även en uppdaterad och anpassad digital skolinformation med anledning av pandemin.

Skolinformation stödmaterial
Skolinformation stödmaterial
Foto: Kommunal

Skolan är en viktig mötesplats där Kommunal kan informera om arbetslivet och det fackliga medlemskapet. En av målsättningarna är att alla elever som går på gymnasieprogram inom Kommunals yrkesområden ska få facklig information. Kommunal informerar elever både på nya och traditionella sätt för att förbereda dem inför arbetslivet och värva nya medlemmar.

Digital skolinformation

Skolan är en viktig mötesplats där Kommunal kan informera om arbetslivet och det fackliga medlemskapet. En av målsättningarna är att alla elever inom Kommunals yrkesområden ska få facklig information. Kommunal ska fortsätta med det arbetet men behöver på grund av pandemin informera elever på distans.

I och med att undervisningen ibland sker på distans, så har vi skapat en anpassad presentation som kan hållas digitalt. Det finns två nya generella presentationer som kan användas vid digitala träffar. Den ena är för elever som går årskurs 3 och läser inom barn- och fritid, vård- och omsorg eller naturbruk. Den andra är anpassad för vuxenstuderande. Båda presentationerna är ca 40 min långa.

Kolla gärna igenom materialet i god tid utifall du vill ändra i presentationen beroende på vilka förutsättningar du har inför ditt digitala besök med klassen. Det går givetvis att ändra ordning eller ta bort sidor/slides. Notera att du behöver Adobe Reader för att kunna redigera i PDF-filen. I redigeringsläget har du möjlighet att flytta eller ta bort sidor/slides.

Till materialet har det även tagits fram en sammanställning med bra länkar. Den ska skickas till läraren efter avslutad presentation med uppmaning om att sprida den till eleverna efter besöket.

Skicka med till läraren att dela ut:

Digital Skolinformation Tips 2021 (pdf)

Skolinformatörens grundmaterial (endast vid fysiska besök)

Materialet som är framtaget för skolinformatörer i Kommunal syftar till att stötta och vägleda dem i deras uppdrag. I mötet med gymnasieelever berättar och samtalar skolinformatören om vad en fackförening är, hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och varför det är viktigt att vi finns.

Skolinformationen tas med när man åker ut till gymnasieklasser som går på linjerna Naturbruk, Barn- och fritid och Vård- och omsorg. Varje gymnasieinriktning har fått en egen utformad presentation som man väljer beroende på vilken klass man ska träffa.

Den här presentationen tar olika lång tid beroende på klassens förutsättningar och överenskommelsen med skolan. Vill man hålla en kortare presentation har man möjlighet att välja bort slides för att anpassa till varje presentationstillfälle.

Dessa filer ska kompletteras med PowerPoint-filer, som du kommer att hitta via den här sidan. 

Dela sidan