HBTQ+

Allas lika värde är en facklig kärnfråga och det innebär nolltolerans mot trakasserier av alla slag. Kommunal har en vision om ett arbetsliv fritt från diskriminering och begränsande normer.

Det är vår övertygelse att alla gynnas av ett arbetsklimat där man accepteras för den man är. Det gäller såklart alla och oavsett position eller yrkesroll. Kommunal jobbar för att alla arbetsplatser ska ha tydliga kris- och hanteringsplaner om en anställd anmäler att hen blivit utsatt för en kränkande upplevelse och att alla Kommunals företrädare har kunskap om vikten av att arbeta med jämlikhetsfrågor för en schystare arbetsmiljö. 

På den här sidan samlar vi delar av vad Kommunal gör i HBTQ+-frågor. HBTQ+ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. För Kommunal är det viktigt att alla ska kunna vara öppna om sin sexuella läggning eller kunna ge uttryck för en könsöverskridande identitet eller andra uttryck på sin arbetsplats. Alla medlemmar i Kommunal har rätt att vara sig själva och känna sig trygga på jobbet!

Om du utsätts för diskriminering på din arbetsplats ta kontakt med Kommunal. Du kan välja att prata med ditt arbetsplatsombud, din sektion eller höra av dig till Kommunal Direkt på 010-442 70 00 eller direkt@kommunal.se

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar