Kommunal deltar på Pride - alla människors lika värde i fokus

För Kommunal är alla människors lika värde en viktig fråga. Vi jobbar för ett klimat som är fritt från diskriminering och begränsande normer. För att lyfta upp kampen för HBTQ-personers rättigheter, fira fri kärlek och rätten att vara sig själv deltar Kommunals avdelningar och sektioner i Pridearrangemang runt om i Sverige.

Flagga i regnbågsfärger.
Foto: Benson Kua.

Kommunal vill ha ett klimat där alla blir accepterade för den man är. Det uppmärksammar vi när vi deltar i olika arrangemang kopplade till Priderörelsen. Pride är HBTQ-personers arena där Kommunals avdelningar och sektioner deltar för att visa på att vi står upp för alla människors lika värde. 

Kommunals avdelningar och sektioner deltar på flera Pridefestivaler runt om i Sverige. Där går vi till exempel i parader, arrangerar egna seminarier eller deltar i andra organisationers aktiviteter. Vårt främsta budskap är "alltid på din sida". 

Pride startade runt år 1970 efter en polisrazzia mot homosexuella, bisexuella och transpersoner på en bar i New York. Sedan dess är Pride en påminnelse om att HBTQ-personer fortfarande förföljs och trakasseras runt om i världen och ett sätt att mana till fortsatt kamp. För Kommunals avdelningar och sektioner är det självklart att delta i den kampen, eftersom alla människors lika värde är en facklig kärnfråga. 

Kommunals ståndpunkter 

  • Ingen på arbetsplatsen ska kränkas eller trakasseras på grund av kön, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, etnicitet eller ålder.
  • Ingen ska utsättas för rasistiska, främlingsfientliga, sexistiska eller andra hatbrott på arbetsplatsen eller på allmän plats.
  • HBTQ-personers rätt att vara öppen med sin identitet utan att riskera kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen säkerställs. 
  • Personer med funktionsnedsättning ska mötas med respekt och lika behandling i alla avseenden.
  • Ingen ska lönediskrimineras, nekas tillsvidareanställning eller oftare tvingas ta obekväma arbetstider eller dåliga scheman på grund av sin trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder. 

Så deltar Kommunal i Pride

När Kommunal medverkar i ett Prideevenemang så är det en av våra avdelningar eller sektioner som deltar eller arrangerar. 

Kontakta gärna din sektion för mer information om vad som sker lokalt kopplat till Pride det här året. 

Lista över Pridefestivaler i Sverige

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar