Förtroendevalda ska utbildas i HBTQ-frågor


2016-06-03

En viktig del av de förtroendevaldas uppdrag är att möta medlemmar i kris, människor som inte alltid mår så bra. De förtroendevalda förbereds på detta genom olika utbildningar i arbetsrätt, förhållningssätt och arbetsmiljö. Något som i många fall har saknats är en HBTQ-kompetens. Därför har Kommunals kongress fattat beslut om att förtroendevalda ska ges sådan, antingen inom ramen för en befintlig utbildning eller i form av en ny. Beslutet möttes av jubel, som visade på ett stort engagemang i frågan.

- Jag tycker inte att det känns som om Kommunal tagit den här frågan på allvar, menade Johan Berndtsson, Kommunal Väst, i debatten som föregick beslutet. Det brukar sägas att ingen ska bli diskriminerad, men det är ofta inte diskriminering det handlar om att föra vidare normer eller bryta dem. HBTQ är en komplex fråga.

I den motion där förslaget lades fram använde man Göteborgs kommuns medarbetarenkät som exempel. De som angett ”annat” i stället för ”kvinna” eller ”man” i enkäten mådde också mätbart sämre än dem som angett ”kvinna” eller ”man”. Genom att ge insikt i HBTQ-frågor kommer Kommunals förtroendevalda att bättre kunna möta medlemmar som mår dåligt. Det är också ett sätt att se till att Kommunal verkligen ser alla och är till för alla.

- Jag blev utsatt av diskriminering av min chef. När jag sedan sökte hjälp på sektionen sa företrädaren där att jag borde välja mina strider. Om den personen haft bättre kompetens skulle jag ha fått den hjälp jag behövde, berättade Micke Lingåker från Kommunal Stockholms län.

Flera talare lyfte också fram att det finns ett aktuellt kursmaterial som heter Fördomsfri, som handlar om normer och fördomar snarare än om lagar och regler. Och att det är den typen av insikter som behövs för att föra Kommunal framåt.

Dela sidan