Foto: Kommunal

Avtalsrörelse 2023

År 2023 förhandlar vi 45 kollektivavtal!

Avtalsrörelse 2023 innebär att Kommunal förhandlar runt 45 kollektivavtal för medlemmarnas räkning. På vägen fram till avtalsrörelsen är det mycket som händer, på denna sida sammanfattar vi det du behöver veta.

Vi jobbar stenhårt på många olika sätt med att förbättra vardagen för dig som är medlem i Kommunal. När kollektivavtalen, som till stora delar styr dina anställningsvillkor, ska omförhandlas med arbetsgivarna så kallas det avtalsrörelse – 2023 är året när vi kommer att omförhandla de flesta kollektivavtalen.  

De övergripande huvudkrav som Kommunal driver i avtalsrörelsen 2023 är: 

  • Löneökningar till alla, och som ger mest till de som har minst 
  • Ordning och reda vid individuell lönesättning med hjälp av ett skriftlighetskrav 
  • Hållbara arbetstider och fredad återhämtning

På denna sida kommer vi framöver att samla information och uppdatera information om avtalsrörelsen 2023. När det finns mer information om just ditt förhandlande kollektivavtal så kommer vi även att publicera det.

Vilket kollektivavtal gäller för dig?

Är du osäker på vilket kollektivavtal som gäller för dig kan du fråga din arbetsgivare eller ringa Kommunal Direkt  010-442 70 00. Du kan även logga in på Mina sidor med Bank-ID för mer information om ditt kollektivavtal. 

Hur går det i förhandlingarna för ditt avtal?

På sidan "Så går det för ditt avtal" kan du hitta status för ditt avtal. Observera att den sidan kommer att aktiveras när vi väl är igång med förhandlingarna. 

Här är alla kollektivavtalen Kommunal förhandlar år 2023

Privat vård och personlig assistansbolag

Gäller alla medlemmar som arbetar inom privata vård-, behandlings-, omsorgs- och personlig assistansföretag.

Kollektivavtal med följande arbetsgivarorganisationer: Arbetsgivaralliansen, Fremia, Sobona och Vårdföretagarna.

Trafik

Gäller alla medlemmar som arbetar inom trafiken. 

Kollektivavtal med följande arbetsgivarorganisationer: Sveriges Bussföretag och Sobona.

Grön sektor/djur och natur

Gäller alla medlemmar som arbetar inom lantbruk, travbanor, golfbanor, djursjukvården samt på ridhusföretag, trädgårdsanläggningar eller inom trädgårdsodling. 

Kollektivavtal med följande arbetsgivarorganisationer: Gröna Arbetsgivare, Almega Tjänsteföretagen och Fremia.

Kyrkor och trossamfund

Gäller alla medlemmar som arbetar inom kyrkor och trossamfund. 

Kollektivavtal med följande arbetsgivarorganisationer: Arbetsgivaralliansen och Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation.

Fastighet, service, kök, gata och park

Gäller alla medlemmar som arbetar i privata bolag inom fastighet, kök, gata, park och serviceyrken. Exempelvis arbete vid bad- och idrottsanläggningar, inom fastighetsskötsel, vid läns- och regionmuseer, inom besöksnäringen, sotning, energi, parkering, VA, återvinning, hemservice/hushållsnära tjänster m.m.

Kollektivavtal med följande arbetsgivarorganisationer: Almega Tjänsteföretagen, Almega Tjänsteförbunden, Arbetsgivaralliansen, Fastigo, Fremia, Sobona, Sveriges Skorstensfejarmästarens Riksförbund och Visita.

Friskolor och privata förskolor

Gäller alla medlemmar som arbetar inom privata förskolor och friskolor, folkhögskolor och fritidshem.

Kollektivavtal med följande arbetsgivarorganisationer: Almega Tjänsteföretagen, Arbetsgivaralliansen och Fremia.

Kommun och region

Gäller alla medlemmar som arbetar inom kommuner och regioner (före detta landsting). Yrken som berörs är exempelvis äldreomsorg, hälso- och sjukvård, förskolor och skolor, räddningstjänst, personlig assistans, parkarbetare, ambulanssjukvårdare med flera. 

Avtal med följande arbetsgivarorganisationer: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Här ryms även yrkesintroduktionsavtal med mera. Dessa kollektivavtal gäller till 2024 och ska inte omförhandlas 2023.

Företagsavtal

Gäller medlemmar som arbetar på Liseberg - Visita, Ambius eller Caverion.

Avtal samförhandlade av LO

Gäller medlemmar som arbetar på Samhall eller olika bemanningsföretag.

Avtal med följande arbetsgivarorganisationer: Almega kompetensföretagen och Fremia.

Frågor och svar om avtalsrörelsen

På sidan Hitta ditt avtal finns länkar till alla avtalssidor. Där hittar du information om när ditt avtal går ut och hur det går i förhandlingarna. Status för varje avtal kommer aktiveras när förhandlingarna för avtalet drar igång. 

Löneförhöjning sker efter att de centrala kollektivavtalen är tecknade. Vissa centrala kollektivavtal reglerar en lokal process innan löneförhöjning sker. 

Vet du inte vilket avtalsområde du tillhör hittar du uppgifter om det när du loggar in på Mina sidor.

Kontakta din sektion om du har frågor vad som gäller för dig

Du kan även kontakta lönekontoret där du arbetar, för närmare information om din löneförhöjning.

En arbetsgivare får inte göra skillnad på personer som är tillsvidareanställda och de som har tidsbegränsade anställningar. Det finns lagstiftning som skyddar i de situationerna.

Kommunal förhandlar ett 60-tal centrala kollektivavtal under 2023. Kollektivavtalen löper ut vid olika tidpunkter vilket gör att förbundet har kommit olika långt i förhandlingarna. Alla centrala kollektivavtal ska vara klara till årsskiftet.   

Genom att hålla kontaktuppgifter och arbetsplats uppdaterade på Mina sidor får du aktuell information rörande ditt kollektivavtal direkt i din mejlkorg. Du kan även ringa till Kommunal Direkt om du har allmänna frågor om ditt kollektivavtal, 010 442 70 00. 

Så går det för ditt avtal – denna sida kommer att aktiveras så snart kollektivavtalsförhandlingarna är igång.  

Löneökningarna i det kollektivavtal som parterna inom industrin sluter, sätter nivån (det vill säga blir ett märke) för lönerna i övriga centrala kollektivavtal. 

I filmen "Märket: Vad bestämmer löneökningarna i kollektivavtalen" kan du lära dig mer. 

Som i alla avtalsrörelser har Kommunal som fackförening många krav som vi driver mot arbetsgivarna för att förbättra lönerna, arbetsvillkoren och arbetsmiljön för medlemmarna i Kommunal. Vilka de är skiljer sig åt på varje avtalsområde. Både för att avtalen har lite olika förutsättningar, men också för att det är medlemmarna som prioriterar vilka krav som vi ska driva. Det gör medlemmarna genom att skicka in avtalsförslag och också genom avtalsdelegationen som består av yrkesverksamma medlemmar och som utses av förbundsstyrelsen för att bistå i förhandlingsarbetet.

Inför 2023 års avtalsrörelse är krav som gäller lön, ersättningar och pension naturligtvis högt prioriterade, givet den ekonomiska situation som råder. 

Förutom lönekrav finns det andra frågor som Kommunals högst beslutande organ, kongressen, har prioriterat att förbundet ska arbeta med under kongressperioden. En av de frågorna gäller hållbara arbetstider och de problem som många av medlemmarna i Kommunal drabbas av när arbetsgivarna drar ner på bemanningen och låter arbetstagarna ta smällen. Därför är frågor som rör arbetstidsförläggning och återhämtning också extra högt prioriterade i denna avtalsrörelse.

Utöver detta kan det alltså finnas gott om bransch- eller avtalsspecifika frågor som medlemmarna på respektive avtalsområde väljer att prioritera i avtalsrörelsen.

Avtalsdelegationen består av medlemmar som berörs av aktuellt kollektivavtal och har till uppgift att vara förbundsstyrelsen behjälplig med att ta fram ett nytt kollektivavtal.

Det formella beslutet om ett nytt centralt kollektivavtal tas av förbundsstyrelsen, efter rekommendation av aktuell avtalsdelegation.

De förändringar som är gjorda i det centrala kollektivavtalet gäller. Vissa kollektivavtal reglerar lokal förhandling innan lönehöjningar kan ske. 

Lär dig mer om hur en avtalsrörelse fungerar.

Syftet med LO samordningen är att LO-förbunden gemensamt driver flera skarpa avtalskrav gentemot arbetsgivarna. Ett LO-förbund som får problem i avtalsförhandlingarna kan då få stöd från andra LO-förbund.

Den låglönesatsning som LO-styrelsen föreslagit förbunden att samordna sig kring består av två delar. Den första delen är en så kallad ”knämodell” som innebär att de som har lägre lön än ”knät” på 27 100 kronor per månad bidrar med ett fast krontal till potten istället för med procent. Det gör att avtalsområden där många tjänar under 27 100 kronor får en procentuellt högre löneökning. Den andra delen är en extra satsning på avtalens lägstalöner. Kommunal kommer att ta ställning till en samordning senast den 9 december. 

Exakt hur mycket pengar detta ger till varje enskild löntagare går inte att säga nu. Först ska det normerande industrimärket sättas, sedan ska varje avtal förhandlas centralt och lokalt. Det är viktigt att komma ihåg att i många avtal sätts lönen individuellt och differentierat och att den modell som LO-styrelsen föreslagit det LO nu enats om är en modell som i första hand påverkar de centrala avtalen. Det LO-styrelsen föreslår är överens om är en satsning på de lägsta löner som regleras i respektive centralt avtal. Det betyder alltså inte att alla som har en låg lön kommer att få ett större påslag, utan det är ett försök att i en svår period och mycket tuff avtalsrörelse lägga krutet på de som har allra lägst löner och minst marginaler.

Så länge det centrala kollektivavtalet gäller får parterna inte gå ut i konflikt. Om kollektivavtalet har löpt ut och arbetsgivaren och Kommunal inte kommit överens om ett nytt kollektivavtal, så kan sista utvägen vara att välja att varsla om konflikt. Syftet är att sätta press på motparten.

Målet är att alltid få till en överenskommelse, men går det inte kan Kommunal välja att varsla om strejk eller att vägra övertidsarbete.

Många medlemmar innebär en styrka för Kommunal i en avtalsrörelse. Är många av arbetstagarna inte medlemmar har de inte gett förbundet mandat att förhandla deras löner och anställningsvillkor vilket kan leda till att motparten avstår från att teckna nytt centralt kollektivavtal. Utan centralt kollektivavtal finns det ingen skyldighet för arbetsgivare att höja lönerna eller betala ersättning vid till exempel övertidsarbete eller arbete på obekväm arbetstid.

Att nuvarande centralt kollektivavtal är förlängt. Villkoren i kollektivavtalet fortsätter att gälla, vilket till exempel innebär att man fortsätter få tillägg för OB, jour, beredskap och övertid.

Löneglidning, märket, stridsåtgärd eller Opo. Vad betyder allt egentligen? Här finns avtalsordlistan som förklarar vanliga begrepp.

Här finns också en svensk-engelsk ordlista.

Hur går en avtalsrörelse till?

Från avtalsförslag till nytt kollektivavtal. Så här går det till i praktiken.

Avtalsrörelsen, steg för steg

Råd och tips när du värvar i avtalstider!

Att du som förtroendevald pratar med medlemmar och potentiella medlemmar om avtalsrörelsen är en nyckel för att vi ska lyckas.

Till tipsen!

Om du inte kan få nog av avtalsrörelse

När vi närmar oss avtalsrörelsen kommer vi att bli mer aktiva i fler kanaler. Håll utkik efter information som kommer att komma här:  

På Kommunal bloggar kan du följa och ta del av aktuellt avtalssnack.

I podden Förhandlarna diskuterar Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog med gäster vad som händer kopplat till kollektivavtal och aktuella frågor på arbetsmarknaden. 

Dela sidan