Bussförare

Jobbar du som bussförare? Då är Kommunal fackförbundet för dig! Vi arbetar för att du ska få en bättre vardag på jobbet och finns här för att ge dig råd och stöd kring allt som rör ditt yrke.

Man i bussförarkläder står i dörröppningen till en buss. Han ler in i kameran.
Foto: Kommunal

Det här gör Kommunal för dig

Kommunal driver bussförarnas frågor i förhandlingar med arbetsgivare, i samtal med politiker och i opinionen. Trygga anställningar, bättre arbetsmiljö och kvalitetssäkrad utbildning är några av de krav vi har för att förbättra bussförares arbetssituation. 

Läs mer om vilka förändringar vi arbetar för under rubrikerna nedan. 

Anställningstrygghet och lön

Upphandlingar är vanligt förekommande inom branschen. Vid byte av entreprenör finns det flera risker och negativa effekter  för de anställda, genom exempelvis förändrade anställningsvillkor med stor osäkerhet som kan följa med i samband med eventuella provanställningar vid byte av entreprenör.

Övriga konsekvenser som följer av en konkurrensutsatt bransch är att det oftast är den som lagt det billigaste anbudet, som också vinner upphandlingen. Det kan i sin tur leda till att antalet visstidsanställda ökar, tjänsterna ”hyvlas” och för att optimera företagens vinster.

Kommunals medlemmar inom trafiken där man har individuella löner, har uttryckt ett missnöje över otydliga lönekriterier samt problem som uppstår av att inte veta vem det är som är lönesättande chef.

Därför driver Kommunal bland annat följande frågor:

  • Personalövertagande och trygga arbetsvillkor vid byte av entreprenör.
  • Att säkerställa att intentionerna med individuella löner och kollektivavtalets regler efterlevs och att lönekriterier är tydliga och utarbetade i samråd mellan parterna.
  • Anställningarna ska vara tillsvidareanställningar och heltid ska vara norm.
Arbetsmiljö

Pressade arbetstider och arbetsorganisationen är faktorer som ofta orsakar stress och trötthet bland bussförare. Långa pass, delade turer och pressade tidsscheman förekommer. Bussförare arbetar dessutom ensamma och har samtidigt mycket kontakt med resenärer samt ansvarar för deras säkerhet, vilket också bidrar till en pressad arbetssituation. Vidare utgör hot och våld ett arbetsmiljöproblem i branschen.

Det förekommer utmaningar kopplade till den fysiska arbetsmiljön, såsom vibrationer, buller och trafiksäkerhet.

Därför driver Kommunal bland annat följande frågor:

  • Kommunal utbildar och stöttar skyddsombuden, och hjälper till att driva förändringsarbete vid bland annat schemaläggningsprocessen
  • Risker för hot och våld behandlas som ett arbetsmiljöproblem och ingår som en given del i det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Kontinuerliga mätningar i syfte att kartlägga problem med vibrationer och buller. Vid överstigande gränsvärden genomföra risk och konsekvensanalys
  • Kommunal kräver att de delade turerna måste bort från schemaläggningen och att ramtiden förkortas. Det ska inte vara möjligt för enskilda arbetsgivare att sätta i system att bygga verksamheten på en bemanning och schemaläggning som får arbetstagaren att må dåligt och samtidigt riskerar trafiksäkerheten.
Utbildning och yrkesutveckling

I branschen Trafiken finns stora behov att anställa fler bussförare. För att bli bussförare behöves körkort för buss men också yrkeskompetensbevis som gör att man blir anställningsbar. Att vara bussförare är ett serviceyrke och det är viktigt med goda språkkunskaper.

Kommunal har en viktig roll i bevakningen av utbildningsanordnarna som förväntas vara seriösa och tillhandahålla kvalitetssäkrade utbildningar för bussförare.

Därför driver Kommunal bland annat följande frågor:

  • De som anställs i yrket ska ha en kvalitetssäkrad utbildning.
  • Kommunal driver utvecklingsarbete i samverkan mellan parterna, för att öka kvaliteten på utbildningen.
  • Kommunal har i det centrala kollektivavtalet reglerat att fortbildning som krävs för förare, ska ske på arbetstid.

Vill du veta mer om vad Kommunal gör för yrkesgrupperna inom trafiken? Kolla in vår branschsida.

Få koll på lönen!

Vilken lön ska du begära, vad ingår i lönen och hur kan du påverka den? Du som är medlem i Kommunal kan kontakta din sektion eller ringa Kommunal Direkt för att få råd och stöd.

Läs mer om löner

Engagera dig!

Glöm inte att du kan påverka din arbetsplats! Genom att bli skyddsombud eller arbetsplatsombud kan du vara med och göra skillnad för dig och dina kollegor.

Läs mer om vad det innebär att vara förtroendevald eller kontakta din sektion för att höra vad det finns för möjligheter där du bor. 

Webbutbildning: Trygg buss

I samarbete med Prevent har Kommunal tagit fram en utbildning för att hjälpa bussförare hantera situationer som kan leda till konflikter. Med färre konflikter ökar tryggheten och risken att råka ut för stress eller hot och våld minskar. Utbildningen blandar teori och praktik och består av filmer, verktyg och exempel på hur bussförare kan hantera och till och med undvika konflikter med upprörda passagerare.

Utbildningen är digital och tar ca 60 minuter att genomföra.

Du hittar utbildningen, checklistor och annat material på Prevents hemsida

Behöver du stöd?

Som medlem i Kommunal får du hjälp om problem uppstår med din arbetsgivare, om du behöver expertråd kring ditt yrke eller har frågor om ditt avtal. Kontakta Kommunal Direkt eller din sektion för rådgivning.

Bli medlem!

Nyfiken på medlemskap?

Vill du eller någon du känner ha mer info om vad det innebär att vara medlem? Lämna kontaktuppgifter i vårt formulär, så kontaktar vi dig eller personen du vill tipsa och berättar mer om medlemskapet.

Till formuläret!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar