Uppsägning

Det finns två skäl för uppsägning av tillsvidareanställda: arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsgivaren är skyldig att förhandla uppsägningen med Kommunal.

Har du blivit uppsagd?

Det första du ska göra är att kontakta din sektion i Kommunal för att ta reda på om uppsägningen går rätt till.

Anmäl dig till hos Arbetsförmedlingen!

Det är viktigt att du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Det är ett krav från a-kassan.

Rätt till a-kassa?

Om du är medlem i Kommunals a-kassa eller en annan a-kassa kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning. Du behöver uppfylla vissa villkor för att kunna få ersättning från a-kassan. Du ska vara anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande. Du behöver också ha arbetat tillräckligt mycket. Kontakta din a-kassa för att få reda på vilka intyg och andra dokument som du ska lämna till a-kassan.

Har du sagt upp dig själv?

Den som själv har sagt upp sig från sin tillsvidareanställning kan inte få arbetslöshetsersättning från a-kassan under de första 45 dagarna av arbetslösheten. 

Arbetslös på deltid?

Sedan den 15 maj 2017 gäller en ny regel för dig som arbetar och får ersättning av Kommunals a-kassa. Den nya regeln innebär att du kan arbeta och få ersättning samtidigt i max 60 veckor under en ersättningsperiod. När du använt dina 60 veckor kan du inte längre få ersättning under veckor där du också arbetar. Det går däremot bra att fortsätta få ersättning från oss i veckor då du är arbetslös hela veckan (måndag-söndag).

Den nya regeln omfattar alla som får ersättning, även du som tidigare tagit ut deltidsdagar. Om du redan tagit ut deltidsdagar kommer vi att räkna om dessa till veckor. Det innebär att varje vecka som du tagit ut minst en deltidsdag kommer att motsvara en vecka.

Mer information finns hos Kommunals a-kassa.

Inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap!

Du som är medlem i Kommunal har en inkomstförsäkring hos Folksam. Inkomstförsäkringen är en medlemsförmån, men du måste själv ansöka om ersättning. Inkomstförsäkringen betalar en kompletterande ersättning till medlemmar med en ersättningsgrundande inkomst mellan 25 025 kronor och 35 000 kr.

Du måste ha rätt till a-kassa för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen.
Du måste dessutom vara öppet arbetslös, vilket betyder att du inte kan få pengar från inkomstförsäkringen om du deltar i något program hos Arbetsförmedlingen.

Du kan ha rätt till stöd och hjälp från ett omställningsavtal

Är du anställd i kommun, regioner (SKR) eller ett Pacta-företag omfattas du genom kollektivavtalet av omställningsavtalet KOM-KL. För privatanställda finns också omställningsvtal. 

Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan genom omställningsavtalet få hjälp på olika sätt. Omställningen innebär stöd och hjälp till ett nytt arbete och är ett komplement till Arbetsförmedlingens insatser. Avtalet ger också ekonomisk trygghet i omställningen från ett arbete till ett annat. Syftet med omställningsavtalet är att du ska slippa bli arbetslös.

Rätt att dra av kostnader för att söka nytt arbete

Om du är arbetslös och har fått arbetslöshetsersättning från svensk a-kassa, eller aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan med motsvarande krav på att aktivt söka arbete, har du rätt till avdrag i din deklaration för vissa kostnader som du har haft i samband med att du sökt jobb. Mer information om det finns på skatteverket.se.

Kategorier

Dela sidan