Att skriva en motion

Du som är medlem i Kommunal kan lämna motioner om frågor som du vill att facket ska driva. Det kan gälla arbetsmiljö, inflytande eller något annat. Att skriva en motion är ett sätt för dig som är medlem att göra din röst hörd på till exempel kongressen eller ett årsmöte.

Kvinna tittar på papper.
Foto: Jens Lindström.

Du kan skriva motioner till sektionens årsmöte och till Kommunals kongress som hålls vart tredje år. Motionen kan till exempel handla om hur du vill förändra Kommunal eller ta upp en fråga som du vill att Kommunal ska driva.

Kongress och förbundsmöte - framtida datum och historik

Hur du skriver en motion

Det är inte svårt att skriva en motion, men det finns några tumregler att hålla sig till för att göra motionen tydlig:

  • Motionen ska bara behandla ett ämne. Den som vill ta upp fler ämnen skriver en motion om var sak.
  • Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
  • Inled med en bakgrund till frågan.
  • Om det finns konkreta fall att hänvisa till, beskriv dem.
  • Sammanfatta förslagen i en eller flera korta ”att-satser”. Var noga med att formulera ”att-satsen” noga, då blir det tydligare vad du vill det ska fattas beslut om.
  • Skriv under motionen med namn, telefonnummer, sektion och avdelning.

Ta hjälp av vår mall hur en motion kan se ut

Nedan har vi tagit fram ett exempel på en motion. Ta gärna hjälp av mallen för att se hur en motion är uppbyggd – kolla även igenom att tumreglerna (se ovan) finns med när du sedan skriver din egen motion.

Tydlig rubrik: Sänkt pensionsålder

Bakgrund och ditt förslag: Det är ett känt faktum att med det sista decenniets effektiviseringskrav på den kommunala verksamheten, så har arbetsmiljön för våra yrkesgrupper försämrats påtagligt. Underfinansiering, lägre bemanning och högre arbetstempo har tyvärr blivit en norm i våra verksamheter. Detta gör att många av oss inte orkar jobba ett helt arbetsliv.

Avsluta med att-sats:  Jag/Vi yrkar
att Kommunal verkar för sänkt pensionsålder för våra yrkesgrupper med möjlighet att kunna arbeta längre om man orkar.

Vi hjälper dig gärna med motionsskrivandet

Att skriva en motion till Kommunal kan låta stelt och formellt. Men det är inte svårt. Din sektion kan hjälpa dig, så att motionen kommer in i rätt tid och att den uppfyller kraven enligt stadgarna. 

Om du har svårt att skriva kan du få hjälp även med det av din sektion, ditt arbetsplatsombud eller kanske av en medlem på din arbetsplats. Du hittar kontaktuppgifter till din sektion och ditt arbetsplatsombud på Mina Sidor

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar