Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Att skriva en motion

Du som är medlem i Kommunal kan lämna motioner om frågor som du vill att facket ska driva. Det kan gälla arbetsmiljö, inflytande eller något annat. Att skriva en motion är ett sätt för dig som är medlem att göra din röst hörd.

Att skriva en motion till Kommunal kan låta stelt och formellt. Det är inte svårt. Du kan skriva motioner till sektionens årsmöte och till Kommunals kongress som hålls vart tredje år. 

Sektionen kan hjälpa dig så att motionen kommer in i rätt tid och att den uppfyller kraven enligt stadgarna. Motionen kan till exempel handla om hur du vill förändra Kommunal eller ta upp en fråga som du vill att Kommunal ska driva. Om du har svårt att skriva kan du få hjälp även med det av din sektion eller kanske av en medlem på din arbetsplats.

Hur du skriver en motion

Det är inte svårt att skriva en motion, men det finns några tumregler att hålla sig till för att göra motionen tydlig:

  • Motionen ska bara behandla ett ämne. Den som vill ta upp fler ämnen skriver en motion om var sak.
  • Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
  • Inled med en bakgrund till frågan.
  • Om det finns konkreta fall att hänvisa till, beskriv dem.
  • Sammanfatta förslagen i en eller flera korta ”att-satser”.
  • Skriv under motionen med namn, telefonnummer, sektion och avdelning.

Ta gärna hjälp av din sektion om du vill skriva en motion!