Utbildningsgapet - vi behöver fler yrkesutbildade inom vård och omsorg


2018-04-22

Rapporten ”Utbildningsgapet” är en kartläggning av situationen för flera av Kommunals största yrkesgrupper såsom undersköterska, vårdbiträde, skötare och vårdare samt flera mindre yrkesgrupper inom sjukvården, till exempel ambulanssjukvårdare, barnsköterska och steriltekniker.

Vi behöver fler yrkesutbildade inom vård och omsorg
Foto: Kommunal

Sveriges befolkning blir allt äldre samtidigt som bristen på yrkesutbildade inom vård och omsorg ökar. Fler äldre kommer att leda till att fler arbetsgivare får svårt att rekrytera både nyexaminerade och yrkeserfarna med yrkesutbildning inom vård och omsorg.

Kommunal driver frågor om yrkesutveckling för medlemmarna. Den här rapporten är en del i det arbetet och innehåller en kartläggning av behovet på och tillgången till yrkesutbildad arbetskraft inom vård och omsorg. De politiska förslagen bygger på Kommunals beslutade utbildningspolitik och den avsiktsförklaring där Kommunal och SKL har kommit överens om att verka för tryggad kompetensförsörjning.

I fokus är yrkesgrupper med gymnasial utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, motsvarande kurser inom den yrkesinriktade kommunala vuxenutbildningen och särskilda kurser vid folkhögskolor samt specialist- och vidareutbildningar vid Yrkeshögskolan. I kartläggningen ingår även andra utbildningsanordnare som studieförbund och Arbetsförmedlingen.

Kartläggningen visar att bristen på yrkesutbildade främst beror på en kombination av alltför små utbildnings­volymer i gymnasieprogrammet, höjda kompetenskrav och en omfattande generationsväxling med behov av både ersättnings- och nyrekrytering.

Kommunal vill 

  • att gymnasieskolan ska ge både generell och yrkesspecifik kompetens.
  • att den kommunala yrkesinriktade vuxenutbildningen ska vara permanent med en sammanhållen utbildning.
  • att nationella yrkes- och kursprogram ska vara dokumenterade med yrkesexamen.
  • se fler vidare- och specialistutbildningar inom yrkeshögskolan.
  • att arbetsgivarna erbjuder kontinuerlig yrkesutveckling som skapar bättre förutsättningar för friska arbetsplatser med en bra arbetsmiljö.
  • att anställningarna ska vara tillsvidare.
  • att heltidsarbete ska vara norm.

Rapporten är framtagen vid Kommunals utredningsenhet och är skriven av utredare Anna Spånt Enbuske. Under arbetets gång har flera kollegor och externa referenser bidragit med värdefulla synpunkter. Det här är den andra underrapporten inom ramen för Kommunals utbildningspolitik som är presenterad i rapporten Rätt utbildning.

Utbildningsgapet - vi behöver fler yrkesutbildade inom vård och omsorg

Utbildningsgapet (pdf)

Dela sidan