Skånes representantskap kräver arbetsskor välfärden


2021-11-25

Ge de yrkesskickliga välfärdsarbetarna rejält på fötterna – Kommunal Skånes representantskap kräver arbetsskor för alla!

Kommunal Skåne kräver arbetsskor som en förutsättning för arbetarna i välfärden
Kommunal Skåne kräver arbetsskor som en förutsättning för arbetarna i välfärden
Foto: Ewa Glimhed

Antaget uttalande vid Kommunal Skånes representantskap 25 november 2021

Kommunal avdelning Skåne representerar 67 000 medlemmar. De flesta av dem arbetar i välfärden. Merparten av dem är kvinnor. Ingen av dem har arbetsskor betalda av arbetsgivaren.

I traditionellt manliga yrken är arbetsskor en självklarhet. Men inom till exempel hemtjänsten är det bara sju procent av Sveriges kommuner som ger sina anställda den förmånen. De får helt enkelt köpa sina skor själv. Det tycker vi är fel och vi får stöd av socialdemokraterna som på sin kongress fattade följande inriktningsbeslut:

” Vi socialdemokrater kommer att verka för att kvinnor och män som jobbar i offentlig sektor har lika tillgång till arbetskläder och arbetsskor. När arbetsmarknaden förändras måste lagstiftning, kontroller och det förebyggande arbetsmiljöarbetet utvecklas med det. ”

Kommunal avdelning Skåne vill ta det ett steg längre. Tillgång till arbetsskor som en del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska inte bara gälla offentlig sektor. Det ska också gälla alla som arbetar i privat skattefinansierad välfärd.

Representantskapets ombud kräver att arbetsgivarna tillhandahåller rätt förutsättningar i arbetet i alla avseende. Arbetsskor är en sådan förutsättning.

Dela sidan