Arbetsmiljö

Det bästa sättet för en arbetsgivare att skapa en bra arbetsmiljö är att ge de anställda mer inflytande över verksamheten. När du och dina arbetskompisar kan påverka allt från schemaläggning till tunga lyft är ni med och skapar en arbetsmiljö med lägre sjukfrånvaro och högre trivsel.

Arbetsmiljö omfattar bland annat nödutgångar, ventilation och skyddsutrustning, men även scheman, personalmöten och arbetsplatsträffar. Arbetsmiljön ska vara anpassad efter människors olika behov. Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetsmiljön är bra. Men du som är anställd har också ett ansvar för att påpeka fel och brister. Därför behöver du och alla anställda kunna påverka och ha en dialog med chefen. Till exempel genom att delta i arbetsplatsträffar, APT. 

Skyddsombudet är din representant i frågor som rör arbetsmiljö. Tillsammans med dina arbetskamrater påverkar arbetsgivaren att erbjuda en så bra arbetsmiljö som möjligt.  

Arbetsmiljölagenmedbestämmandelagen och lagen om facklig förtroendeman är de tre viktigaste lagarna på arbetsmiljöområdet.

Här finns sidor som är taggade med ämnesordet ”Arbetsmiljö”.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar