Kommunal vill att exponerade yrkesgrupper ska prioriteras i vaccineringen mot covid-19


2021-01-14

Kommunal anser att det är mycket glädjande att de vaccin mot covid-19 som har tagits fram nu har börjat distribueras i befolkningen, men menar vidare att även samhällsviktiga yrken och yrken där man exponeras mot smitta bör prioriteras i nästa steg.

Kvinna i skyddsutrustning i sjukhuskorridor.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Kommunal anser att den som har störst behov av skydd ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom eller död. Vi tycker därför att det är rätt, riktigt och viktigt att de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, och även personal som arbetar nära, dessa prioriteras. 

Vi tycker också att det är rätt att övrig personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, ska prioriteras och vaccineras snarast möjligt, vilket nuvarande rekommendationer säger. 

När riskgrupper och personal som möter riskgrupper har vaccinerats, ska vaccinet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer erbjudas till den övriga befolkningen – alltså de vuxna som inte tillhör en riskgrupp. Kommunal menar att man då måste prioritera personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet samt de personer som är exponerade och inte har möjlighet att arbeta hemifrån, exempelvis: 

  • personal inom förskola och skola 
  • bussförare 
  • anställda inom räddningstjänst 
  • lokalvårdare. 

Kommunal anser alltså att behov bör styra i vilken ordning vaccinet ska erbjudas. 

Vaccinering är arbetstagarens beslut

En arbetsgivare kan aldrig tvinga en arbetstagare att vaccinera sig. För den som är anställd av det allmänna (stat, kommun eller region), finns det dessutom ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Förbudet innebär också att arbetsgivaren inte kan hota med arbetsrättsliga sanktioner för att förmå en arbetstagare att vaccinera sig.

Arbetstagare som inte är vaccinerade kan dock bli omplacerade eller hemskickade (med lön) om arbetsgivaren menar att arbetet ifråga kräver att arbetstagarna är vaccinerade. Arbetsgivaren kan dessutom kräva att arbetstagare som inte är vaccinerade använder sig av adekvat skyddsutrustning. 

Uppgiften om huruvida en arbetstagare är vaccinerad eller inte är en sekretessbelagd uppgift, och arbetsgivaren kan därför inte kräva att få reda på det. Arbetsgivaren kan däremot kräva ett vaccinationsintyg vid nyanställningar.

Läs mer på vår sida med frågor och svar om Corona (covid-19) 

Dela sidan