Flera fackliga framgångar inom äldreomsorgen i Göteborg


Genom en driven ordförande och stort fokus på facklig-politisk samverkan har sektion Äldreomsorg i Göteborg fått igenom hela tre fackliga framgångar, för undersköterskor, och vårdbiträden.

Illustration som föreställer en öppnad låda.
Foto: Kommunal.

Tre framgångar att fira

✔ Arbetsskor, gummistövlar och vinterskor

✔ Ständig natt i avtal och återgång till 10 timmars natt

✔ Stoppad nedläggning av vård- och omsorgsboende

Goda möjligheter till påverkan genom facklig-politisk samverkan

Silvana Vretoska, som är ordförande för sektion Äldreomsorg i Göteborg, kämpar dagligen för att förbättra arbetsmiljö och villkor för medlemmarna i sektionen. Stort fokus läggs på den facklig-politiska samverkan, där det finns goda möjligheter att påverka. 

I samverkan med Socialdemokraterna i Göteborg har sektionen nu fått igenom olika saker som kommer att förändra medlemmarnas arbetsvardag till det bättre på flera sätt.

Arbetsskor åt alla med fysiskt påfrestande yrken

Att få arbetsskor genom sin arbetsgivare i yrken som innebär en stor fysisk påfrestning på kroppen, ses nog av många som en självklarhet. Inom Kommunals yrkesområden är det dessvärre allt annat än självklart. Många förtroendevalda runtom i landet sliter för att få igenom gratis arbetsskor till medlemmarna. Frågan är så stor och viktig att Kommunal rentav skapat en kampanj för att påverka nationellt och på så vis sätta press på beslutsfattarna. Läs mer om den så väsentliga arbetsskon och kolla in verktyg för dig som förtroendevald för påverkan här: Verktygslåda för fria arbetsskor.

Fler än bara Kommunals medlemmar får skor 

Silvana Vretoska berättar hur frågan om arbetsskor hanterades i sektionen. 

– Vi började med att driva frågan om skor i samverkan. Sedan hade vi ett medlemsmöte med politiker där vi tryckte på vikten av arbetsskor, då vi får skador på knä, fötter och ländrygg på grund av att vi inte har fotriktiga skor. Socialdemokraterna lade sedan ett yrkande om detta till både äldreomsorgsnämnden och vård- och omsorgsnämnden, där man sedan i enighet lubbade igenom att vi ska få skor. Detta gäller för alla undersköterskor, vårdbiträden, biträden, äldresamordnare, omsorgshandledare och sjuksköterskor

I tillägg till inneskor så får personalen som arbetar utomhus och som förflyttar sig mellan vårdtagare under arbetsdagen, även uteskor, gummistövlar och särskilda vinterskor.

Vi har lyckats med allt detta genom att organisera oss, och genom att vi varit många som kämpat för att påverka politiken.

Silvana Vretoska, ordförande sektion Äldreomsorg i Göteborg

Ständig natt och 10 timmars arbetstid åter

När man sänkte heltidsmåttet för natten inom äldreomsorgen i Göteborg, och införde 10 timmars nattarbetstid, så ville arbetsgivaren (Göteborgs Stad) ändra anställningsavtalen så att det skulle stå i huvudsak natt, vilket öppnar upp för arbetsgivaren att schemalägga nattarbetarna även på kvälls- och dagpass. Silvana berättar hur hon, lokalombudsman Lena Laumann och ombuden Helen Eriksson och Marie Lökkeberg, gjorde gemensam sak av att bestrida detta för att få tillbaka ständig natt i avtalet.

– Vi hade möten med arbetsgivaren men fick inget gehör, så vi fyra träffade politiker där Lena förklarade vad vårt avtal sade och vad lagen säger. Det resulterade i att Socialdemokraterna lade ett yrkande om att det ska stå "ständig natt" i anställningsavtalet för nattarbetarna, i stället för "i huvudsak natt". Yrkandet gick igenom, och det innebär alltså att arbetsgivaren inte längre kan schemalägga nattarbetarna på dag och kväll, utan enbart på natten.

Nattuppror och underskrifter

När Göteborgs Stad ville göra en övergripande arbetstidssänkning på natten, hjälpte Silvana ombuden i sektion Äldreomsorg att starta Nattupproret och börja samla in namnunderskrifter emot sänkningen. Staden ville alltså sänka nattarbetstiden för alla, vilket skulle innebära fler pass för nattarbetarna. Det ville man på sektionen inte skriva under på, så Silvana kallade till medlemsmöte och drev sedan på ombuden för att sätta press på politikerna. Ett ombud på natten träffade sedan, tillsammans med Silvana, enskilda partier för att lyfta hur personalen på natten mådde, och vilka konsekvenserna av sänkt nattarbetstid skulle bli.

– Nattpersonalen fick till exempel inte sin välbehövliga återhämtning när de fick arbeta två extra nätter. Gratis, dessutom, säger Silvana. – De fick också gå in och täcka tom- och sjukluckor själva, eftersom det är extra svårt att ta in vikarier då natten. Här krävs den van personal.

Ombudens samlade insatser ledde till att Socialdemokraterna lade ett yrkande till nämnden om att återinföra 10 timmars natt. Ett yrkande som sedan klubbades igenom av en enad nämnd.

En planerad nedläggning som aldrig blev av

När Göteborgs Stad började prata om att lägga ner Treklöverns vård- och omsorgsboende, så kom detta givetvis till sektion Äldreomsorgs kännedom, varpå man tog till krafttag för att stoppa nedläggningen. Silvana berättar med egna ord:

 Jag fick till mig utav vårt ombud Andreas Persic, som arbetar på boendet, att arbetsgivaren hade gått ut med att man ville lägga ner boendet. Andreas och jag skrev en gemensam skrivelse till vård- och omsorgsnämnden, och till alla politiker som sitter i nämnden. Vi kallade också till ett medlemsmöte med politiker, där vår avdelningsordförande Sladjana Gustafsson, var med och hjälpte oss påverka politikerna till att stoppa nedläggningen. Vi uppmanade politikerna att i alla fall besöka boendet innan man fattade något beslut. Det gjorde de, och efter det så beslutade majoriteten av politikerna i nämnden att inte lägga ner boendet.

Hålla tyst och hålla med, eller lyfta problemet

Alla tre exempel ovan är fina bevis på att det lönar sig att lyfta upp problem och frågor till ytan. Att hålla tyst är som bekant detsamma som att hålla med. Och ibland kan det rentav vara så enkelt att politikerna inte förstår vilka konsekvenser olika beslut kan leda till. I sådana lägen är det extra tur att facket finns och kan driva på så att politikerna kan göra om och göra rätt.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar