Foto: Kommunal

Möt drömskon

Den fria arbetsskon. En självklarhet i de flesta mansdominerade branscher. Ett undantag i de kvinnodominerade. Det är dags att alla som behöver det får arbetsskor, oavsett kön eller yrke. Gå med i facket för rättvisa på jobbet!

Bli medlem!

Verktygslåda för fria arbetsskor

Runt om i landet driver medlemmar i Kommunal frågan om fria arbetsskor, och det ger resultat! Personal inom vård, omsorg, skola och förskola har fått igenom förändring och jobbar idag i skor som betalats av arbetsgivaren. Med andra ord, ingenting är omöjligt – på denna sida får du mer info om frågan och om hur du själv kan engagera dig!

För det är ju så att bra arbetsskor är viktiga för din arbetsmiljö på flera sätt. Du rör dig tryggt utan risk för att halka och skada dig. Du får inte ont i fötterna eller ryggen, behöver inte frysa vid utomhusarbete och utsätter dig inte för smittorisk. Om du arbetar på en mansdominerad arbetsplats är fria arbetsskor troligen en självklarhet, men om du däremot jobbar på en kvinnodominerad är det antagligen du själv som betalar. Arbetsskor som arbetsgivaren tillhandahåller måste bli en självklarhet även i vård, omsorg, förskola och skola! 

Här nedan får du stöd om du genom Kommunal vill veta mer om och driva frågan om fria arbetsskor. 

Så påverkade undersköterskan Mikaela arbetsgivaren

Efter två och ett halvt års kamp ändrade sig Falkenbergs kommun och införde fria arbetsskor inom hemtjänsten. Mikaela Forss och Kommunals sektion i Falkenberg gav aldrig upp - det ledde till slut till en förändring.

Kampen går vidare - trots Arbetsmiljöverkets utredning

Efter påverkan från Kommunal mot Socialdemokraterna gav Magdalena Andersson (S) på sommaren 2022 Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda frågan om fria arbetsskor. Arbetsmiljöverket presenterade utredningen i oktober 2022. I utredningen anser dock myndigheten att arbetsskor i exempelvis vården skulle ha en begränsad effekt för att minska belastningsskadorna. 

– Jag förstår inte alls hur man har kommit fram till den slutsatsen. Jag förstår faktiskt inte hur de tänker. Om man går mellan 10 000 och 20 000 steg om dagen säger det sig självt att det är viktigt att ha bra skor, säger Malin Ragnegård till Kommunalarbetaren.

I Arbetsmiljöverkets rapport nämner man att exempelvis bättre utformade golv skulle kunna förebygga arbetsskador.

– Det är verklighetsfrånvänt. Då har man ingen koll alls på vad det är för arbete man utför i till exempel hemtjänsten.

Kommunal kommer trots detta givetvis att fortsätta att arbeta för fria arbetsskor. Det är en arbetsmiljöfråga, en jämställdhetsfråga och en rimlighetsfråga. Var med och påverka du med! 

Handbok

Så här kan du jobba för att påverka kring rätten till arbetsskor.

Du som vill kämpa för rätten till arbetsskor på din arbetsplats har alla möjligheter att göra det tillsammans med dina kollegor. Ni vet vad ni vill, och ni har svaret på hur ni ska komma dit. Dessutom har ni tillgång till hjälp och stöd från er fackförening.

Gör så här:

 • Prata med dina kompisar på jobbet. Tycker de också att arbetsgivarens ska bekosta bra arbetsskor? Är de redo att göra något åt saken?
 • Samla in berättelser på hur dåliga skor påverkar. Dels utifrån hur ni mår i kroppen, dels hur det påverkar den egna ekonomin. Till exempel: Har ni någon gång valt att köpa billigare skor till er själva eftersom pengarna måste räcka till kläder åt barnen?
 • Finns det ett arbetsplatsombud eller ett skyddsombud på arbetsplatsen?  Prata med hen.
 • Ta kontakt med din sektion. Fråga hur ni kan hjälpas åt och vilket stöd du kan få.
 • Prata med din chef. Beskriv problemet och förklara att det inte bara är du, utan att ni är många på jobbet som tänker samma sak. Om du gör det på APT så kan du peppa kompisarna innan att de ska visa att de håller med dig.
 • Om chefen säger nej - prata med chefens chef. Här kan det, beroende på situationen, vara bra att ta hjälp av din sektion.
 • För extra effekt kan ni hitta på något slags aktivitet på jobbet. Kanske kan alla komma till jobbet i vandringskängor eller flip-flops? Om det inte är tillåtet, blir ert svar: ”Finns det bestämmelser om vilka skor vi ska ha, behöver vi få dem av arbetsgivaren” En annan idé kan vara att med hjälp av sektionen trycka upp pins med budskap.
 • Prata med dem som inte är med i Kommunal. Uppmana dem att gå med och delta i kampen för fria arbetsskor.

Om du arbetar i kommun eller region

 • Om du inte får gehör hos chefen eller hos chefens chef -  ta kontakt med sektionen. De kanske känner till fler arbetsplatser som tycker att det är viktigt med fria arbetsskor. Ni kan kanske tillsammans besöka andra arbetsplatser för att kolla vad de tycker och om de vill driva frågan tillsammans med er.
 • Bestäm tillsammans med sektion hur frågan ska drivas högre upp hos arbetsgivaren.
 • Om ni fortfarande inte får gehör för er fråga kan det vara idé att kontakta politikerna. Ta kontakt med din sektion. De brukar veta vem man ska prata med. Du kan tillsammans med sektionen träffa politiker för att beskriva vad ni vill och varför.
 • Ta fram en plan tillsammans med sektionen hur ni ska gå tillväga. 
 • Gå med i ett politiskt parti. Du kan påverka väldigt mycket genom att lyfta frågan inom partiet.

Om du arbetar i ett privatägt bolag

Om du inte får gehör hos chefen eller hos chefens chef – ta kontakt med sektionen. De kanske känner till fler arbetsplatser som tycker att det är viktigt med fria arbetsskor. Ni kan kanske tillsammans besöka andra arbetsplatser för att kolla vad de tycker och om de vill vara med.

Om ni på sektionen/teamet/gruppen ser behov av att driva en särskild fråga på en arbetsplats så är det viktigt att bygga stöd för arbetet på arbetsplatserna. Det kan vara så att fråga har väckts på vissa arbetsplatser hos arbetsgivaren men inte på andra. Ni ser behovet av att få med fler arbetsplatser. Det kan också vara så att ni själv vill ska uppmärksamhet kring en fråga men då är det extra viktigt att vara lyhörd för om detta är den fråga som är viktigast eller om det finns andra frågor som behöver hanteras först.

Förberedelser

Kartläggning

 • Hur många arbetar på arbetsplatsen? (lägg in i KomMed)
 • Kolla med ombudet eller någon som arbetar där. Ibland kan e-postkatalogen hos arbetsgivaren ge svar eller så finns det på intranätet.
 • Hur många visstidsanställda finns det?
 • Hur många är medlemmar? Vilken organisationsgrad?
 • Vad vet ni om arbetsplatsen?
 • Hur ser sektionens relation ut med arbetsplatsen? Hur ofta har vi varit där? Har det varit problem tidigare? Gillar man Kommunal?
 • Vilka möjlighet finns det att träffa medlemmar?
 • Kan ni träffas enskilda på arbetsplatsen eller utanför?
 • Kan ni ha samlingsmöte på eller utanför?
 • Finns det möjligheter till enskilda samtal?
 • Vilka tider är lämpliga?
 • Hur kan ni få kontaktuppgifter till medlemmar och potentiella medlemmar? Enklast är att börja med att prata med ombudet (om det finns) som kan hjälpa till. Ni kan också be de ni prata med på arbetsplatsbesök om kontaktuppgifter. OBS tänk på GDPR!

Planera

 • Sätt upp en grov tidsplan som innehåller:
 • Datum för arbetsplatsbesök
 • Datum för samlingsmöte (medlemmar och potentiella) kring frågan.
 • Bestäm hur många på arbetsplatsen som ni behöver ha med er för att kunna driva frågan.
 • Samla på er fakta
 • Hur ser det ut med arbetsskador på arbetsplatsen. Är de relaterade till dåliga skor?
 • Finns det en medarbetarenkät, och hur ser den i så fall ut?
 • Finns det andra som fått igenom frågan kan ni hänvisa till dem eller kan ni använda deras argument?

Genomförande

 • Försök prata med så många som möjligt på arbetsplatsen. Ni kan ta samtal på arbetsplatsen eller boka tid för att träffas utanför. Många har inga större problem med att träffas för att ta en fika och prata om sitt arbete. 
 • Genomför samtalen enligt samtalstrappan, men ni bör själva ta upp frågan om arbetsskor.
 • Se till att få personen ni pratar med intresserad av arbetsskofrågan och att den är villig att på något sätt bidra till arbetet.
 • Vid samtalen är det viktigt att identifiera personer som är villiga att var mer aktiva än ändra. Dessa personer inklusive ombudet är det viktigt att ha lite mer kontakt med i efterhand. Ett beprövat sätt är att börja med att ge mindre uppgifter för att sedan ge mer och mer ansvar. 
 • Försöka att genomföra samtal med alla potentiella medlemmar. Det är utmärkt att värva på en fråga särskilt om ni kan påvisa att de som är medlemmar är dedikerade till frågan. Samtal kan pågå under hela arbetet.

Driva frågan

 • Ni ska tillsammans med medlemmarna bestämma på vilket sätt frågan om arbetsskor ska drivas.

Exempel

 • Ombud eller aktiv medlem tar ett snack med chefen
 • Ombudet eller aktiv medlem lyfter frågan på APT alla visar att de står bakom.
 • Få in frågan i budgetarbetet
 • Driv det som en arbetsmiljöfråga.
 • Behöver frågan tas högre upp i organisationen?
 • Tänk på att börja mjukt men var beredda att öka trycket. 
 • Det kan också vara bra att arbeta på flera plan samtidigt särskilt om det är en större arbetsgivare.
 • Det kan också vara effektivt att arbeta med frågan på flera arbetsplatser inom samma bolag. Det ökar trycket.

Tänk på

 • Fira framgångar tillsammans med medlemmarna! Det kan handla om att ni har tagit viktiga steg på vägen. Till exempel att ni genomfört samtal och si och så många är beredda att stötta frågan. Men naturligtvis också att ni genomfört aktiviteter som att ombudet eller aktiv medlem lyft frågan på APT. Ett firande kan vara ganska enkelt det viktiga är att små steg uppmärksammas. Det bygger gemenskap och känsla av att vi gör det tillsammans. Stora framgångar ska ni naturligtvis fira stort.
 • Det är viktigt att beslut fattas av medlemmarna. Det är deras fråga och de ska vara en del av arbetet.
 • Avsett ekonomiska och personella resurser till arbetet - se till att ha pengar till fika och lite giveaways.
 • När Kommunal har extra hög närvaro på en arbetsplats så kommer det troligen att dyka upp andra frågor. Hantera dessa så fort som möjligt. Det ökar trovärdigheten för arbetet.

Om Kommunals medlemmar inte får gehör inom arbetsgivaren och det är en kommun eller region som är huvudman så är det bra att frågan drivs politiskt.

Förberedelser

 • Ta reda på vilka politiker som ansvarar för aktuell arbetsplats
 • Ta fram fakta om hur frågan påverkar hos berörd arbetsgivare/arbetsplats.
 • En enkät bland medlemmar?
 • Berättelser från enskilda
 • Arbetsmiljö statistik
 • Allmänna fakta om frågan
 • Vilka argument fungerar. Det är godkänt att hänvisa till förnuftet allt behöver inte vara belag ex. ”När en har gått på hårda golv 12 000 steg under en heldag så är en helt slut i ryggen och benen”, ”Tänkt dig själv att arbeta på förskolegården en hel dag i snöblask och har skor som läcker in vatten!”
 • Beskriv hur kostanden för bra hur arbetsskor påverkar en enskilds ekonomi.
 • Fundera fram en bra lösning
 • Hur ser den ut?
 • Vad kan den kosta ungefär?
 • Skriv en motion som en politker kan lämna in.
 • Vilken eller vilka nämnder är berörda. Har vi folk där?
 • Hur ser vår relation med politiken ut?
 • När är fullmäktige?

Genomförandet

 • Boka enskilda träffar berörda politiker
 • Beskriv problem. Våga använda känslor och sunt förnuft.
 • Beskriv en tänkbar lösning och ha ett hum om vad det kostar.
 • Lämna över er förskrivna motion.
 • Ha något kort skriftligt att lämna över.
 • Boka in ett nytt möte för avstämning.
 • Det kan, om det är möjligt, vara en bra idé att ha med en engagerad medlem vid träffen med politikern.
 • Om vi har representation i nämnden så kan frågan, efter genomförda samtal, lyftas där.
 • Anordna någon form av möte där politiken får träffa medlemmar och verkligheten beskrivs av enskilda både utifrån arbetsmiljö och privatekonomi.
 • Om ni inte får gehör
 • Genomför publika aktiviteter
 • Manifestation i samband med fullmäktige
 • Skriv i socialmedier gärna i allmänna grupper och inte bara i sektionens grupp.
 • Insändare och debattartiklar
 • Namninsamlingar

Tänk på

 • Eskalera stegvis. 
 • Politiker vill ha denna typ kunskap om problem och hur de kan lösas.
 • Det är valår! I alla fall 2022.

Arbetsskor och arbetsmiljölagen 

Många frågar sig varför inte alla som arbetar inom vården och förskolan redan nu inte har rätt till det som kallas skyddsskor. Enligt Arbetsmiljöverket så skyddar skyddsskor mot någon form av yttre våld och har oftast stålhätta. Men de skriver också om något som kallas yrkesskor. 

På arbetsmiljöverkets hemsida står det följande att läsa:

Yrkesskor har inte skyddståhätta, men ger skydd mot en eller flera andra typer av risker. De är märkta med O om de uppfyller baskraven. Om de också skyddar mot andra risker, exempelvis har spiktrampskydd eller antistatiska egenskaper, är de märkta med O1–O5 beroende på vilka andra risker de skyddar mot.

Yrkesskor faller under det som kallas personlig skyddsutrustning och det är något som arbetsgivaren ska stå för.

Som kommunalare så vet vi att vi får skador av att gå många steg på hårda golv eller stå i blötsnö en hel dag. Borde inte alla som behöver schysta skor kunna få det som personlig skyddsutrustning. Be ditt skyddsombud om hjälp hen har nämligen lagliga verktyg som endast skyddsombudet har. Hen kan nämligen ställa krav på att arbetsgivaren utreder och motiverar varför eller varför inte ni ska få skorna betalda. Ordet yrkesskor är också bra att använda när vi pratar med politiker och chefer. Det är bra att visa vad som står på arbetsmiljöverkets hemsida. 

Risk för högre skatt 

Allt som man får av arbetsgivaren och som kan nyttjas när man inte arbetar ska man betala skatt för. Det kallas förmånsskatt.

Om ni skulle få arbetsskor som ni kan ta hem och använda på fritiden så anser Skatteverket att dessa ska räknas som inkomst och ni ska betala skatt på värdet av skorna.

Men om arbetsgivaren beslutar att ni inte får ta hem skorna så är det mycket som talar för att ni inte behöver betala skatt.

Därför är det väldigt viktigt att ni tillsammans med arbetsgivaren kontaktar Skatteverket och tar reda på vad som krävs för att ni inte ska betala skatt. Om ni får ett fast skobidrag så kommer det troligen att beskattas. 

Mallar för debattartiklar och motioner

Den här texten kan du använda som inspiration för en lokal debattartikel. Du kan även använda den i andra sammanhang för att fördjupa dina argument i frågan, till exempel skriva ut och sätta upp på anslagstavlan på arbetsplatsen.

Debattartikeln finns i två olika versioner - en längre och en kortare. Använd texterna i sin helhet, komplettera eller använd valda delar som du tycker passar.

Här hittar du även en mall för motioner till kommunfullmäktige eller lämplig nämnd.

Arbetsskor i media

Artiklar om hur Kommunal arbetat med frågan om fria arbetsskor.

Arbetskläder till anställda i Borlänge kommun blir verklighet: ”Äntligen – vi har längtat”

Det är ett efterlängtat besked, att personal inom barn-, utbildning- och omsorgsverksamheterna i Borlänge kommun nu ska få arbetskläder och arbetsskor, rapporterar SVT Dalarna.

Insändare: Håll löften om arbetsskor!

Lokala S-politiker behöver hålla sina löften om fria arbetsskor i vård, omsorg, förskola och skola. Det skriver Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal och Linda Bååth, avdelningsordförande Kommunal Västra Svealand i Sydnärkenytt.

Stor okunskap om arbetsskor i Arbetsmiljöverkets utredning

Arbetsmiljöverket anser i sin utredning att rätten till fria arbetsskor inte bör stå i lagen. "Den visar på stor okunskap om de vanligaste kvinnodominerade yrkena", säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård till Arbetet.

Kommunal kritiskt till Arbetsmiljöverkets besked om arbetsskor

Kommunals ordförande Malin Ragnegård är djupt kritisk till Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsskor. "Det är helt orimligt att man har kommit fram till att det inte skulle behövas", säger Malin. 

Sandra ville ha förändring - 400 får nya arbetsskor

Undersköterskan Sandra Jonsson i Bergsjö, Nordanstigs kommun, har med hjälp av Kommunal Mitt lyckats få till en förändring som innebär att arbetsgivaren nu betalar för de anställdas arbetsskor.

Ovärdigt att inte ha riktiga skor på jobbet

Aftonbladet skriver om Mikaela Forss från Falkenberg som har kämpat för arbetsskor. Och vunnit!

Arbetsskor till personal i hemtjänst och barnomsorg i Trollhättan

Efter att Kommunal Lilla Edet/Trollhättan drivit på frågan om arbetsskor har det nu blivit verklighet!

Arbetsgivaren Falkenbergs kommun betalar för arbetsskor

Den 26 november 2021 blev det klart att Falkenbergs kommun betalar för arbetsskor till hemtjänstpersonalen och personalen på särskilt boende. Mikaela Forss, arbetsplatsombud och skyddsombud, från Falkenberg har drivit frågan. 

Vi kvinnor har samma behov av arbetsskor

I mansdominerande yrken är arbetskläder och arbetsskor en självklarhet. Där tillhandahåller arbetsgivaren arbetskläder och skor regelbundet – det ska vara lika självklart i kvinnodominerade yrken, skriver Jenny Larsson. 

De kämpar för fria arbetsskor

Upp till femtontusen steg per arbetsdag på hårda betonggolv. Det är vardagen för vårdbiträdet Ida Nilsson och hennes kolleger på Elmstagården i Norrtälje. Nu har hon och kollegerna skrivit över 30 motioner till facket om fria arbetsskor. 

Anställda på sjukhus får betala arbetsskor själva

Med få undantag för vissa kliniker måste alla landets sjukvårdsundersköterskor betala sina arbetsskor själva.  Det visar Kommunalarbetarens granskning.  "Här är det bara läkarna som får gratis skor", säger Pia Jarl, Kommunal på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. 

Kommungränsen avgör om du får arbetsskor

Om man jobbar på Salems sida av kommungränsen får man inte arbetsskor, jobbar man i Södertälje på andra sidan gränsen får man det. Det är helt upp till kommunerna om de ska ge arbetsskor eller inte. "Jag tycker att det är väldigt konstigt att vi inte har samma regler. Vi gör ju samma jobb", säger Rosmari Löfdahl, undersköterska i Salem. 

Fria arbetsskor nästan alltid skattepliktiga

Trots att man har fått fria arbetsskor måste man i normalfallet förmånsbeskatta för dem. Det säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Personal i äldreomsorgen i Piteå får arbetsskor

De anställda på äldreboenden och hemtjänsten i Piteå kommun ska få arbetsskor. "Det var på tiden", säger sektionsordförande Carola Berggren. 

Vi går barfota som protest på 1 maj

I protest mot att man på många håll måste betala sina arbetsskor med egna pengar demonstrerade flera kommunalare runt om i landet barfota på 1 maj 2022.

Magdalena Anderssons Facebook-inlägg om arbetsskor

Den 11 juni 2022 skriver statsminister Magdalena Andersson på sin Facebook-sida att regeringen gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att undersöka hur belastningsskador kan förebyggas med bra utrustning, exempelvis rätt sorts skor.

Skärmbild av ett inlägg om arbetsskor på Magdalena Anderssons Facebook.
Foto: Skärmbild från Magdalena Anderssons Facebook-sida

Dela sidan