Konflikt

Syftet med en konfliktåtgärd är att sätta press på motparten genom att till exempel från arbetstagarnas sida vägra utföra arbete eller övertidsarbete, eller från arbetsgivarens sida utfärda lockout av en hel arbetsstyrka. Innan en konfliktåtgärd träder i kraft kommer alltid ett varsel.

Här finns sidor som är taggade med ämnesordet ”Konflikt”.

Dela sidan