Varsel framskjutet


I morgon den 22 april skulle en blockad ha trätt i kraft på Kommunals avtalsområde med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO). Kommunal har dock idag beslutat att skjuta fram datumet för varsel gällande kollektivavtalet med SKAO en vecka, till den 29 april kl. 09.00. Varslet berör en blockad och en strejk för vissa arbetstagare, som i så fall träder i kraft samtidigt.

Illustration av en röd och gul klocka mot blå bakgrund
Foto: Kommunal

Anledningen till att varslet skjuts upp är frågornas ytterst komplicerade natur och för att ge båda parter mer tid att nå en lösning i konflikten, enligt god sed på svensk arbetsmarknad.

Vad handlar konflikten om?

Kommunals mål är att teckna ett likvärdigt omställningsavtal som på övriga arbetsmarknaden utan att försämringar ska ske i löne- och villkorsavtalet, samt att den löneökning vi begärt ska genomföras och omfatta alla anställda på Kommunals avtalsområde med SKAO.

Varslet ligger på löne- och villkorsavtalet mellan Kommunal och SKAO. Omställningsavtalet tecknas av fem fackliga parter samt SKAO och Kommunals bedömning är att det är allt för komplicerat och tidskrävande för att kunna färdigställas inom nuvarande medlingstid. Därför skjuts varslet fram och konflikt kan komma att bryta ut först den 29 april kl. 09:00 om inte parterna kommit överens med hjälp av medling innan dess.

– Vi vill hitta en lösning som är bra för medlemmarna i Kommunal. En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget vi gör lättvindigt. Nu får vi se om mer tid till medling kan leda till ett bra avtal. Kommunal står fast vid kravet om likvärdiga omställningsmöjligheter som flertalet på svensk arbetsmarknad redan har, utan villkorsförsämringar, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal.

Vad händer nu?

Medling fortskrider fram till den 29 april och konstruktiva samtal förs just nu mellan parterna.

Stridsåtgärder skjuts upp till den 29 april kl. 09:00 för att ge alla parter mer tid att nå en lösning i konflikten.

När bryter stridsåtgärderna ut? 

Då varslet har skjutits upp så kommer samtliga stridsåtgärder att börja gälla från 29 april kl. 09:00. 

  • Nyanställnings och inhyrningsblockad samt övertid- och mertidsblockad gäller fr.o.m. den 29 april kl. 09:00
  • Varsel om strejk utlyses för utvalda arbetstagare på vissa arbetsplatser fr.o.m. den 29 april kl. 09:00

Bli medlem senast kl. 08:59 den 29 april för att omfattas av strejkersättning

I och med detta gäller att den som ansökt om medlemskap senast den 29 april kl. 08.59 omfattas av konfliktersättning vid eventuell blockad eller strejk.

Håll dig uppdaterad

Här hittar du samlad information och svar på vanliga frågor om varslet.

Vill du som är medlem få löpande uppdateringar om läget?  Se till att vi har rätt e-post till dig på Mina sidor. Det är extra viktigt för dig som fått information via sms, eftersom vi skickar ut mer information via e-post.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar