Svenska kyrkan drar tillbaka fredspliktsinvändning


Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har idag meddelat att de drar tillbaka den till Kommunal framställda fredspliktsinvändningen. De varslade stridsåtgärderna ligger därmed fast och fortgår i enlighet med Kommunals varsel om strejk samt blockader.

Kommunal har meddelat att i fall då en enskild arbetsgivare inkommer med en dispensansökan avseende vissa arbetsuppgifter kopplade till begravningar eller kremation kommer dispens tillfälligtvis att meddelas för tjugofyra timmar i taget. Detta kommer ske fram till tisdag. Varje ansökan behandlas för sig i sedvanlig ordning.

Håll dig uppdaterad

Här hittar du samlad information och svar på vanliga frågor om konflikten.

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna på kommunal.se.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar