Svenska kyrkan drar tillbaka fredspliktsinvändning


2022-04-30

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har idag meddelat att de drar tillbaka den till Kommunal framställda fredspliktsinvändningen. De varslade stridsåtgärderna ligger därmed fast och fortgår i enlighet med Kommunals varsel om strejk samt blockader.

Kommunal har meddelat att i fall då en enskild arbetsgivare inkommer med en dispensansökan avseende vissa arbetsuppgifter kopplade till begravningar eller kremation kommer dispens tillfälligtvis att meddelas för tjugofyra timmar i taget. Detta kommer ske fram till tisdag. Varje ansökan behandlas för sig i sedvanlig ordning.

Håll dig uppdaterad

Här hittar du samlad information och svar på vanliga frågor om konflikten.

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna på kommunal.se.

Dela sidan