Stoppa nedskärningarna och förhindra framtida ekonomiska och sociala svarta hål


Sepideh Westerberg

Blogginlägg

av Sepideh Westerberg

Idag är det skolans dag. En hårt pressad skola där det från olika håll i landet rapporteras det om nedskärningar som väntar. Det sparas främst in på elevassistenter och barnskötare. Elevassistenter utgör den näst största yrkesgruppen i skolan efter lärarna. De är ofta spindeln i nätet som arbetar i både skol- och fritidsverksamheten.

Vad motsvarar nedskärningarna?

Ibland är det svårt att veta vad nedskärningar i antal miljoner egentligen kan motsvara. Exemplen nedan är omräkningar med antagandet att det är elevassistenter som skärs bort (inte andra yrkeskategorier) räknat på heltidsårslön inklusive sociala avgifter och på medelåldern för elevassistenter som är 39 år. Listan på kommuner kan tyvärr göras betydligt längre, men ett axplock som rapporterats om är: 

  • Malmö 89 miljoner – motsvarar ca 198 elevassistenter 
  • Uppsala 91 miljoner – motsvarar ca 203 elevassistenter
  • Örebro 22 miljoner – motsvarar ca 49 elevassistenter
  • Ystad 25 miljoner – motsvarar ca 56 elevassistenter  

Exemplen ovan berör bara grundskolan. Egentligen är nedskärningarna större. I Malmö ska exempelvis skolförvaltningarna med hela kedjan från förskola, grundskola och gymnasium till vuxenutbildningen skäras av med runt 200 miljoner. 

Vi riskerar framtida studieresultat och fler hemmasittare när elevassistenter skärs bort

Bakom varje siffra, varje elevassistent, finns det en hel skolklass och fritidsgrupp som berörs. Det är barn och elever med de största behoven som får betala för nedskärningarna med sin hälsa, trygghet, studiero, studieresultat och framtid. Elever som redan är bland de mest sårbara och som har större risk att avbryta skolgången och bli hemmasittare. 

Det egentliga priset skjuts på framtiden 

Isoleringen som det innebär för den enskilde som blir hemmasittare i form av psykiskt och social hälsa är svår att omvandla till pengar. Men nationalekonomen Ingvar Nilsson menar att en individ som inte är arbetsför under sin livstid kostar ca 12-15 miljoner kronor. Om det därtill läggs insatser på rehabilitering och psykiatrisk vård hamnar summan högre. Dessutom är risken för elever att hamna i ett livslångt utanförskap mellan 10-13 procent i varje årskull.

Det är barn och elever med de största behoven som får betala för nedskärningarna med sin hälsa, trygghet, studiero, studieresultat och framtid.

I Malmö går totalt 35 981 elever i grundskolans årskurs 1-9. Om risken finns för 10 procent av dem att hamna i utanförskap, det vill säga 3598 elever, så räcker det om elevassistenterna lyckas förhindra sju elever att avbryta sin skolgångför att Malmö kommun ska ha sparat in vad nedskärningarna kostar. Lägg därtill värdet av den trygghet, studiero och bättre arbetsmiljö för både elever och lärare som elevassistenterna bidrar med här och nu. Dessa nästan 200 elevassistenter arbetar direkt med drygt 1000 elever och indirekt med mångdubbelt fler.

Sett i det ljuset är det enkel matematik. Nedskärningarna idag är på längre sikt ekonomiskt oförsvarbara och en förlustaffär som kan förhindras. Risken är annars att samhället skapar framtida ekonomiska och sociala svarta hål. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar