Låt oss fira förskolan med att önska bättre bemanning – inte applåder


Sepideh Westerberg

Blogginlägg

av Sepideh Westerberg

Runt den tredje torsdagen i maj firas förskolans dag runtom i Sverige – en dag som i allra högsta grad är värd att fira. Men applåder hjälper inte barnskötarna som drabbas av nedskärningar runtom i landet. Det som behövs är bättre bemanning och politiska prioriteringar.

Förskolan är viktig för barns utveckling, kunskapsmässigt såväl som socialt. Entydig forskning visar att barn som gått i en förskola av hög kvalitet presterar bättre senare i skolan. Allmän förskola är troligen också den enskilt viktigaste reformen som möjliggjort kvinnors höga deltagande på arbetsmarknaden. 

Underbemanningen skapar oro för att barnen far illa

När kommunernas ekonomi krisar kommer många verksamheter drabbas av kraftiga nedskärningar och vi ser redan konsekvenserna i form av varsel. Nedskärningarna sker från dagens nivå där många barn och personal redan betalar ett högt pris med sin arbetsmiljö. De budgetprognoser kommuner presenterar för 2024 är oroväckande och förskolan befinner sig redan idag på många håll i ett oerhört pressat läge.

I Kommunals senaste medlemsundersökning svarade nästan var tredje barnskötare att de anser att den otillräckliga bemanningen utgör en risk för barnen dagligen eller minst någon gång i veckan

De senaste veckorna har jag träffat medlemmar som arbetar i förskolan i sju kranskommuner till Göteborg och tre kranskommuner till Stockholm. Det många barnskötare vittnar om handlar inte om oro över att inte leva upp till läroplanen (vilket hade varit illa nog) - utan att de är oroliga över att klara arbetsdagen utan att något barn far illa. Oron grundar sig i att de helt enkelt är för få i personalen. Siffran från Kommunals senaste medlemsundersökning 2021 bekräftar den bilden. I den svarade nästan var tredje barnskötare att de anser att den otillräckliga bemanningen utgör en risk för barnen dagligen eller minst någon gång i veckan. Låt den siffran sjunka in.

Medlemmar vittnar om tystnadskultur

Barnskötare och förskollärare runt om i landet trollar med de knappa resurser förskolorna har, men underbemanningen och de stora barngrupperna går inte att snacka bort. Villkoren i förskolan är på en nivå att det borde larmas mer och göras betydligt fler tillbudsanmälningar.

Kommunals medlemmar vittnar ofta om en tystnadskultur på arbetsplatserna och repressalier om de larmar

Barnskötarna jag träffat de senaste veckorna berättar om ensamarbete vid riskmoment som hämtning/lämning av små barn, vilket innebär en ständig stress och otrygghet. Kommunals medlemmar vittnar ofta om en tystnadskultur på arbetsplatserna och repressalier om de larmar. Det tål påminnas om att ca 40 procent av barnskötarna har visstidsanställningar. Det skapar inte ett klimat som möjliggör en öppen och ärlig dialog med chefer eller föräldrar.

Varannan barngrupp för stor - men det behöver inte vara så

Ungefär varannan åldersindelad barngrupp i Sverige är för stor i relation till Skolverkets riktmärken för barngruppernas storlek, men det behöver inte se ut på det här sättet. Kommunal driver främst två politiska krav: att lagstifta om personaltätheten och om barngruppernas storlek.

I Norge, där det lagstiftats om nationella bemanningsriktlinjer i förskolan, går det max tre barn i åldern ett till tre per anställd. För barn i åldern tre till fem gäller max sex barn per anställd. En barnskötare jag träffade i en kranskommun till Stockholm i veckan berättade att hon arbetade i en småbarnsavdelning med 23 (!) barn på tre anställda. I Norge skulle de varit 7,6 heltidsanställda på en barngrupp i den storleken.

En ökad bemanning kommer göra att vi får en högre kvalitet i förskolan och att fler orkar arbeta heltid, med mindre sjukskrivningar och en bättre arbetsmiljö för barn och personal. Den skillnaden förtjänar både barnen och personalen - och den är värd avsevärt mer än en applåd på förskolans dag.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar