Foto: Ulrika Kestere

Fria arbetsskor och arbetskläder borde vara självklart!

Arbetskläder och arbetsskor som arbetsgivaren betalar - självklarheter i de flesta mansdominerade branscher men ett undantag i de kvinnodominerade. Det är dags att alla som behöver arbetskläder och arbetsskor - oavsett kön eller yrke - får det. Gå med i facket för rättvisa på jobbet!

Bli medlem!

Verktygslåda för fria arbetsskor och arbetskläder

Runt om i landet driver Kommunal frågan om fria arbetskläder och arbetsskor. Och det ger resultat! Vi medlemmar i Kommunal som jobbar inom vård, omsorg, skola och förskola har fått igenom förändringar och jobbar idag i arbetskläder och skor som arbetsgivaren har betalat. Men det är ännu inte en självklarhet på alla arbetsplatser.

Sverige en lång väg kvar till ett jämställt yrkesliv när det gäller fria arbetskläder och arbetsskor. Om du arbetar på en mansdominerad arbetsplats är detta troligen en självklarhet. Men om du jobbar på en kvinnodominerad arbetsplats är det antagligen du själv som betalar för kläderna och skorna. Så kan vi inte ha det! 

Du som vill driva frågan om fria arbetsskor och arbetskläder där du jobbar kan använda den här sidan som en verktygslåda. På den här sidan hittar du argument, mallar för debattartiklar och motioner till kommuner, en handbok och inspirerande exempel på Kommunals fackliga framgångar i ämnet.

Därför arbetar Kommunal för fria arbetsskor och arbetskläder

Det är en arbetsmiljöfråga

Personer som jobbar inom vård, omsorg och skola går och står mycket i arbetet. De är ofta utsatta för belastningsbesvär och skador i fötter, knän, ben, höfter samt rygg. Det kan även finnas andra risker i arbetsmiljön – som tunga och vassa föremål, smitta, kemikalier och halka. Arbetsskorna behöver förebygga de här riskerna, bland annat genom att vara ergonomiska och stötdämpande. Arbetsgivaren ska enligt lag undersöka och bedöma risker i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är skyldig att genomföra ett löpande systematiskt arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats, tillsammans med skyddsombud och arbetstagare. I det här arbetet bör även behoven av ändamålsenliga arbetsskor och arbetskläder ingå.

Vid risk för halka gäller EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. Samtliga arbetsgivare inom EU är alltså redan skyldiga att tillhandahålla skyddsskor om det finns risk för halka inomhus eller utomhus i arbetet.

Förhindring av smittspridning

Personalen i vård, omsorg, förskola och skola arbetar nära andra människor. De är utsatta för högre smittorisker jämfört med andra yrkesgrupper. Smittor sprids via skor och kläder. Därför behövs arbetskläder och arbetsskor för att undvika samhällsspridning av smitta. Kläderna behöver tåla tvätt vid minst 60 grader. Genom att skorna och kläderna stannar på arbetsplatsen när arbetspasset är slut bidrar arbetsgivaren och arbetstagarna till att minska smittspridningen i samhället. 

Skor och kläder slits extra mycket på jobbet

Arbetet nära andra människor inom vård, omsorg, förskola och skola gör också att kläder och skor snabbt blir smutsiga. Kläderna måste ofta bytas och tvättas varje dag, vilket innebär mycket slitage. Många arbetar dessutom utomhus inom välfärden och behöver skydd mot smuts, kyla, väder och vind. Skorna slits mycket, på grund av att medarbetarna i välfärden går och står mycket i arbetet. Bra arbetskläder och arbetsskor, som ofta behöver bytas ut, kostar mycket pengar. Därför är fria arbetskläder och arbetsskor även en viktig ekonomisk fråga för lågavlönade yrkesgrupper.

Fria arbetsskor ska inte förmånsbeskattas

Det är inte meningen att personalen ska behöva betala skatt för skor och kläder de behöver för sitt yrkesutövande. Skatteverket har en rad regler som man behöver följa för att undvika förmånsbeskattning. Arbetsgivaren ska tillhandahålla kläderna och skorna för att personalen ska använda de i tjänsten och de får inte använda dem privat. Kläderna och skorna ska vara anpassade för yrket och vara obligatoriska att använda i arbetet. De ska också vara märkta med arbetsgivarens logotyp. Om arbetsgivaren istället betalar ut ett bidrag i pengar för skor eller kläder kommer summan att beskatta arbetstagaren på samma sätt som lönen. 

Påverka genom Kommunal

Inför varje kongress skriver väldigt många medlemmar motioner med krav på att arbetsgivarna ska betala kläder och skor som de använder i arbetet. Det har lett till kongressbeslut om att Kommunal ska arbeta för att personalen i vård, omsorg, förskola och skola ska få sina arbetsskor och arbetskläder bekostade av arbetsgivaren.

Kommunal kommer att fortsätta driva frågan – tills alla kommuner, regioner och arbetsgivare i välfärden är med på tåget. För att det ska bli verklighet även där du jobbar behöver du och dina kollegor ta hjälp av kraften som ett fackligt engagemang genom Kommunal innebär.  Tillsammans kan vi skapa förändring mot ett jämlikt arbetsliv!

Kommunal påverkar Socialdemokraterna

Efter många års kamp från medlemmar i Kommunal beslutade Socialdemokraternas kongress 2021 att partiet ska verka för att kvinnor och män som jobbar i offentlig sektor ska ha lika tillgång till arbetskläder och arbetsskor. Det var en stor och viktig facklig seger för Kommunal.

Mallar för debattartiklar och motioner

Den här texten kan du använda som inspiration för en lokal debattartikel. Du kan även använda den i andra sammanhang för att fördjupa dina argument i frågan, till exempel skriva ut och sätta upp på anslagstavlan på arbetsplatsen.

Debattartikeln finns i två olika versioner - en längre och en kortare. Använd texterna i sin helhet, komplettera eller använd valda delar som du tycker passar.

Här hittar du även en mall för motioner till kommunfullmäktige eller lämplig nämnd.

Handbok

Så här kan du jobba för att påverka kring rätten till arbetsskor.

För dig som är på en arbetsplats

Du som vill kämpa för rätten till arbetsskor på din arbetsplats har alla möjligheter att göra det tillsammans med dina kollegor. Ni vet vad ni vill, och ni har svaret på hur ni ska komma dit. Dessutom har ni tillgång till hjälp och stöd från er fackförening.

Gör så här:

 • Prata med dina kompisar på jobbet. Tycker de också att arbetsgivarens ska bekosta bra arbetsskor? Är de redo att göra något åt saken?
 • Samla in berättelser på hur dåliga skor påverkar. Dels utifrån hur ni mår i kroppen, dels hur det påverkar den egna ekonomin. Till exempel: Har ni någon gång valt att köpa billigare skor till er själva eftersom pengarna måste räcka till kläder åt barnen?
 • Finns det ett arbetsplatsombud eller ett skyddsombud på arbetsplatsen?  Prata med hen.
 • Ta kontakt med din sektion. Fråga hur ni kan hjälpas åt och vilket stöd du kan få.
 • Prata med din chef. Beskriv problemet och förklara att det inte bara är du, utan att ni är många på jobbet som tänker samma sak. Om du gör det på APT så kan du peppa kompisarna innan att de ska visa att de håller med dig.
 • Om chefen säger nej - prata med chefens chef. Här kan det, beroende på situationen, vara bra att ta hjälp av din sektion.
 • För extra effekt kan ni hitta på något slags aktivitet på jobbet. Kanske kan alla komma till jobbet i vandringskängor eller flip-flops? Om det inte är tillåtet, blir ert svar: ”Finns det bestämmelser om vilka skor vi ska ha, behöver vi få dem av arbetsgivaren” En annan idé kan vara att med hjälp av sektionen trycka upp pins med budskap.
 • Prata med dem som inte är med i Kommunal. Uppmana dem att gå med och delta i kampen för fria arbetsskor.

Om du arbetar i kommun eller region

 • Om du inte får gehör hos chefen eller hos chefens chef -  ta kontakt med sektionen. De kanske känner till fler arbetsplatser som tycker att det är viktigt med fria arbetsskor. Ni kan kanske tillsammans besöka andra arbetsplatser för att kolla vad de tycker och om de vill driva frågan tillsammans med er.
 • Bestäm tillsammans med sektion hur frågan ska drivas högre upp hos arbetsgivaren.
 • Om ni fortfarande inte får gehör för er fråga kan det vara idé att kontakta politikerna. Ta kontakt med din sektion. De brukar veta vem man ska prata med. Du kan tillsammans med sektionen träffa politiker för att beskriva vad ni vill och varför.
 • Ta fram en plan tillsammans med sektionen hur ni ska gå tillväga. 
 • Gå med i ett politiskt parti. Du kan påverka väldigt mycket genom att lyfta frågan inom partiet.

Om du arbetar i ett privatägt bolag

Om du inte får gehör hos chefen eller hos chefens chef – ta kontakt med sektionen. De kanske känner till fler arbetsplatser som tycker att det är viktigt med fria arbetsskor. Ni kan kanske tillsammans besöka andra arbetsplatser för att kolla vad de tycker och om de vill vara med.

För dig på en sektion

Om ni på sektionen/teamet/gruppen ser behov av att driva en särskild fråga på en arbetsplats så är det viktigt att bygga stöd för arbetet på arbetsplatserna. Det kan vara så att fråga har väckts på vissa arbetsplatser hos arbetsgivaren men inte på andra. Ni ser behovet av att få med fler arbetsplatser. Det kan också vara så att ni själv vill ska uppmärksamhet kring en fråga men då är det extra viktigt att vara lyhörd för om detta är den fråga som är viktigast eller om det finns andra frågor som behöver hanteras först.

Förberedelser

Kartläggning

 • Hur många arbetar på arbetsplatsen? (lägg in i KomMed)
 • Kolla med ombudet eller någon som arbetar där. Ibland kan e-postkatalogen hos arbetsgivaren ge svar eller så finns det på intranätet.
 • Hur många visstidsanställda finns det?
 • Hur många är medlemmar? Vilken organisationsgrad?
 • Vad vet ni om arbetsplatsen?
 • Hur ser sektionens relation ut med arbetsplatsen? Hur ofta har vi varit där? Har det varit problem tidigare? Gillar man Kommunal?
 • Vilka möjlighet finns det att träffa medlemmar?
 • Kan ni träffas enskilda på arbetsplatsen eller utanför?
 • Kan ni ha samlingsmöte på eller utanför?
 • Finns det möjligheter till enskilda samtal?
 • Vilka tider är lämpliga?
 • Hur kan ni få kontaktuppgifter till medlemmar och potentiella medlemmar? Enklast är att börja med att prata med ombudet (om det finns) som kan hjälpa till. Ni kan också be de ni prata med på arbetsplatsbesök om kontaktuppgifter. OBS tänk på GDPR!

Planera

 • Sätt upp en grov tidsplan som innehåller:
 • Datum för arbetsplatsbesök
 • Datum för samlingsmöte (medlemmar och potentiella) kring frågan.
 • Bestäm hur många på arbetsplatsen som ni behöver ha med er för att kunna driva frågan.
 • Samla på er fakta
 • Hur ser det ut med arbetsskador på arbetsplatsen. Är de relaterade till dåliga skor?
 • Finns det en medarbetarenkät, och hur ser den i så fall ut?
 • Finns det andra som fått igenom frågan kan ni hänvisa till dem eller kan ni använda deras argument?

Genomförande

 • Försök prata med så många som möjligt på arbetsplatsen. Ni kan ta samtal på arbetsplatsen eller boka tid för att träffas utanför. Många har inga större problem med att träffas för att ta en fika och prata om sitt arbete. 
 • Genomför samtalen enligt samtalstrappan, men ni bör själva ta upp frågan om arbetsskor.
 • Se till att få personen ni pratar med intresserad av arbetsskofrågan och att den är villig att på något sätt bidra till arbetet.
 • Vid samtalen är det viktigt att identifiera personer som är villiga att var mer aktiva än ändra. Dessa personer inklusive ombudet är det viktigt att ha lite mer kontakt med i efterhand. Ett beprövat sätt är att börja med att ge mindre uppgifter för att sedan ge mer och mer ansvar. 
 • Försöka att genomföra samtal med alla potentiella medlemmar. Det är utmärkt att värva på en fråga särskilt om ni kan påvisa att de som är medlemmar är dedikerade till frågan. Samtal kan pågå under hela arbetet.

Driva frågan

 • Ni ska tillsammans med medlemmarna bestämma på vilket sätt frågan om arbetsskor ska drivas.

Exempel

 • Ombud eller aktiv medlem tar ett snack med chefen
 • Ombudet eller aktiv medlem lyfter frågan på APT alla visar att de står bakom.
 • Få in frågan i budgetarbetet
 • Driv det som en arbetsmiljöfråga.
 • Behöver frågan tas högre upp i organisationen?
 • Tänk på att börja mjukt men var beredda att öka trycket. 
 • Det kan också vara bra att arbeta på flera plan samtidigt särskilt om det är en större arbetsgivare.
 • Det kan också vara effektivt att arbeta med frågan på flera arbetsplatser inom samma bolag. Det ökar trycket.

Tänk på

 • Fira framgångar tillsammans med medlemmarna! Det kan handla om att ni har tagit viktiga steg på vägen. Till exempel att ni genomfört samtal och si och så många är beredda att stötta frågan. Men naturligtvis också att ni genomfört aktiviteter som att ombudet eller aktiv medlem lyft frågan på APT. Ett firande kan vara ganska enkelt det viktiga är att små steg uppmärksammas. Det bygger gemenskap och känsla av att vi gör det tillsammans. Stora framgångar ska ni naturligtvis fira stort.
 • Det är viktigt att beslut fattas av medlemmarna. Det är deras fråga och de ska vara en del av arbetet.
 • Avsett ekonomiska och personella resurser till arbetet - se till att ha pengar till fika och lite giveaways.
 • När Kommunal har extra hög närvaro på en arbetsplats så kommer det troligen att dyka upp andra frågor. Hantera dessa så fort som möjligt. Det ökar trovärdigheten för arbetet.
Driva frågan politiskt

Om Kommunals medlemmar inte får gehör inom arbetsgivaren och det är en kommun eller region som är huvudman så är det bra att frågan drivs politiskt.

Förberedelser

 • Ta reda på vilka politiker som ansvarar för aktuell arbetsplats
 • Ta fram fakta om hur frågan påverkar hos berörd arbetsgivare/arbetsplats.
 • En enkät bland medlemmar?
 • Berättelser från enskilda
 • Arbetsmiljö statistik
 • Allmänna fakta om frågan
 • Vilka argument fungerar. Det är godkänt att hänvisa till förnuftet allt behöver inte vara belag ex. ”När en har gått på hårda golv 12 000 steg under en heldag så är en helt slut i ryggen och benen”, ”Tänkt dig själv att arbeta på förskolegården en hel dag i snöblask och har skor som läcker in vatten!”
 • Beskriv hur kostanden för bra hur arbetsskor påverkar en enskilds ekonomi.
 • Fundera fram en bra lösning
 • Hur ser den ut?
 • Vad kan den kosta ungefär?
 • Skriv en motion som en politker kan lämna in.
 • Vilken eller vilka nämnder är berörda. Har vi folk där?
 • Hur ser vår relation med politiken ut?
 • När är fullmäktige?

Genomförandet

 • Boka enskilda träffar berörda politiker
 • Beskriv problem. Våga använda känslor och sunt förnuft.
 • Beskriv en tänkbar lösning och ha ett hum om vad det kostar.
 • Lämna över er förskrivna motion.
 • Ha något kort skriftligt att lämna över.
 • Boka in ett nytt möte för avstämning.
 • Det kan, om det är möjligt, vara en bra idé att ha med en engagerad medlem vid träffen med politikern.
 • Om vi har representation i nämnden så kan frågan, efter genomförda samtal, lyftas där.
 • Anordna någon form av möte där politiken får träffa medlemmar och verkligheten beskrivs av enskilda både utifrån arbetsmiljö och privatekonomi.
 • Om ni inte får gehör
 • Genomför publika aktiviteter
 • Manifestation i samband med fullmäktige
 • Skriv i socialmedier gärna i allmänna grupper och inte bara i sektionens grupp.
 • Insändare och debattartiklar
 • Namninsamlingar

Tänk på

 • Eskalera stegvis. 
 • Politiker vill ha denna typ kunskap om problem och hur de kan lösas.
 • Det är valår! I alla fall 2022.

Kommunals fackliga framgångar

På många arbetsplatser har Kommunal fått igenom en hel del förbättringar kring både arbetskläder och arbetsskor. Se mer i videon och läs mer i artiklarna nedan.

Så påverkade undersköterskan Mikaela arbetsgivaren

Efter två och ett halvt års kamp ändrade sig Falkenbergs kommun och införde fria arbetsskor inom hemtjänsten. Mikaela Forss och Kommunals sektion i Falkenberg gav aldrig upp - det ledde till slut till en förändring.

Fria arbetsskor - så påverkade undersköterskan Mikaela kommunen
Fria arbetsskor - så påverkade undersköterskan Mikaela kommunen

Arbetsskor och arbetsmiljölagen 

Många frågar sig varför inte alla som arbetar inom vården och förskolan inte redan nu har rätt till det som kallas skyddsskor. Enligt Arbetsmiljöverket så skyddar skyddsskor mot någon form av yttre våld och har oftast stålhätta. Men de skriver också om något som kallas yrkesskor. 

På arbetsmiljöverkets hemsida står det följande att läsa:

Yrkesskor har inte skyddståhätta, men ger skydd mot en eller flera andra typer av risker. De är märkta med O om de uppfyller baskraven. Om de också skyddar mot andra risker, exempelvis har spiktrampskydd eller antistatiska egenskaper, är de märkta med O1–O5 beroende på vilka andra risker de skyddar mot.

Arbetsmiljöverket

Yrkesskor faller under det som kallas personlig skyddsutrustning och det är något som arbetsgivaren ska stå för.

Som kommunalare så vet vi att vi får skador av att gå många steg på hårda golv eller stå i blötsnö en hel dag. Borde inte alla som behöver schysta skor kunna få det som personlig skyddsutrustning? Be ditt skyddsombud om hjälp, hen har nämligen lagliga verktyg som endast skyddsombudet har. Hen kan ställa krav på att arbetsgivaren utreder och motiverar varför eller varför inte ni ska få skorna betalda. 

Ordet yrkesskor är också bra att använda när vi pratar med politiker och chefer. Det är bra att visa vad som står på arbetsmiljöverkets hemsida. 

Arbetsskor och arbetskläder i media

Artiklar om hur Kommunal arbetat med frågan om fria arbetsskor.

Arbetskläder till anställda i Borlänge kommun blir verklighet: ”Äntligen – vi har längtat”

Det är ett efterlängtat besked, att personal inom barn-, utbildning- och omsorgsverksamheterna i Borlänge kommun nu ska få arbetskläder och arbetsskor, rapporterar SVT Dalarna.

Insändare: Håll löften om arbetsskor!

Lokala S-politiker behöver hålla sina löften om fria arbetsskor i vård, omsorg, förskola och skola. Det skriver Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal och Linda Bååth, avdelningsordförande Kommunal Västra Svealand i Sydnärkenytt.

Kommunal kritiskt till Arbetsmiljöverkets besked om arbetsskor

Kommunals ordförande Malin Ragnegård är djupt kritisk till Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsskor. "Det är helt orimligt att man har kommit fram till att det inte skulle behövas", säger Malin. 

Ovärdigt att inte ha riktiga skor på jobbet

Aftonbladet skriver om Mikaela Forss från Falkenberg som har kämpat för arbetsskor. Och vunnit!

Arbetsgivaren Falkenbergs kommun betalar för arbetsskor

Den 26 november 2021 blev det klart att Falkenbergs kommun betalar för arbetsskor till hemtjänstpersonalen och personalen på särskilt boende. Mikaela Forss, arbetsplatsombud och skyddsombud, från Falkenberg har drivit frågan. 

Vi kvinnor har samma behov av arbetsskor

I mansdominerande yrken är arbetskläder och arbetsskor en självklarhet. Där tillhandahåller arbetsgivaren arbetskläder och skor regelbundet – det ska vara lika självklart i kvinnodominerade yrken, skriver Jenny Larsson. 

De kämpar för fria arbetsskor

Upp till femtontusen steg per arbetsdag på hårda betonggolv. Det är vardagen för vårdbiträdet Ida Nilsson och hennes kolleger på Elmstagården i Norrtälje. Nu har hon och kollegerna skrivit över 30 motioner till facket om fria arbetsskor. 

Anställda på sjukhus får betala arbetsskor själva

Med få undantag för vissa kliniker måste alla landets sjukvårdsundersköterskor betala sina arbetsskor själva.  Det visar Kommunalarbetarens granskning.  "Här är det bara läkarna som får gratis skor", säger Pia Jarl, Kommunal på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. 

Kommungränsen avgör om du får arbetsskor

Om man jobbar på Salems sida av kommungränsen får man inte arbetsskor, jobbar man i Södertälje på andra sidan gränsen får man det. Det är helt upp till kommunerna om de ska ge arbetsskor eller inte. "Jag tycker att det är väldigt konstigt att vi inte har samma regler. Vi gör ju samma jobb", säger Rosmari Löfdahl, undersköterska i Salem. 

Fria arbetsskor nästan alltid skattepliktiga

Trots att man har fått fria arbetsskor måste man i normalfallet förmånsbeskatta för dem. Det säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Personal i äldreomsorgen i Piteå får arbetsskor

De anställda på äldreboenden och hemtjänsten i Piteå kommun ska få arbetsskor. "Det var på tiden", säger sektionsordförande Carola Berggren. 

Vi går barfota som protest på 1 maj

I protest mot att man på många håll måste betala sina arbetsskor med egna pengar demonstrerade flera kommunalare runt om i landet barfota på 1 maj 2022.

Magdalena Anderssons Facebook-inlägg om arbetsskor

Den 11 juni 2022 skriver statsminister Magdalena Andersson på sin Facebook-sida att regeringen gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att undersöka hur belastningsskador kan förebyggas med bra utrustning, exempelvis rätt sorts skor.

Skärmbild av ett inlägg om arbetsskor på Magdalena Anderssons Facebook.
Foto: Skärmbild från Magdalena Anderssons Facebook-sida

Fördjupning om arbetskläder

Tipsa oss!

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt Kommunals personuppgiftspolicy i det syfte formuläret avser (T.ex. anmälan, bokning, enkät eller prenumeration). Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar