Frågor och svar om arbetskläder

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring arbetskläder inom vård och omsorg. Även om du inte jobbar inom vård och omsorg är det din arbetsgivare som ansvarar för arbetskläder och att de blir hanterade på rätt sätt. Kontakta din sektion eller ditt skyddsombud om du behöver hjälp av Kommunal.

Arbetskläder
Foto: Kommunal

Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen finns mer information. Här hittar du Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner i sin helhet.

Måste jag ha arbetskläder?

Ja, sedan 2016 finns ett krav på arbetskläder enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienregler.

Vilka är det som ska ha arbetskläder?

Alla som arbetar inom vård och omsorg ska ha arbetskläder. Det gäller alltså särskilda boenden (äldreboende), hemtjänst, LSS-boende och all verksamhet inom hälso- och sjukvård.

Det spelar ingen roll vilken tid på dygnet du arbetar, hur du är anställd eller om företaget du arbetar på drivs i kommunal eller privat regi.

Undantag

Personliga assistenter: Om du omfattas eller inte beror på var du arbetar. Personliga assistenter som arbetar vid de särskilda boenden som omfattas av föreskrifterna ska följa hygienreglerna. Däremot gäller inte reglerna de personliga assistenter som arbetar i den enskildes hem. 

Personal i daglig verksamhet omfattas inte heller av Socialstyrelsen föreskrifter om basala hygienregler. 

Vad gäller på LSS-boenden?

Gruppbostäder omfattas men i gruppbostäder är det viktigt att arbetskläderna inte gör att boendet får en institutionell prägel. Personalens kläder behöver inte se ut på något särskilt sätt eller vara lika för alla anställda så länge de har korta ärmar och att både över- och underdel går att tvätta så att de blir rena. Det innebär att man till exempel. kan ha jeans och t-shirt. Det är upp till verksamheten att se till att arbetskläderna fungerar för det enskilda boendet och uppfyller både hygienregler och LSS intentioner.

Varför är det viktigt med arbetskläder?

Arbetskläder behövs för att förhindra vårdrelaterade infektioner och för att minska smittspridning. Det skyddar både dig och patienten/vård- och omsorgstagaren.

Arbetskläderna ska kompletteras med annan skyddsutrustning, såsom engångsplastförkläden och engångshandskar (skyddshandskar). Se nedan. 

Hur fungerar skyddskläder?

Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid de vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan förorenas genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (till exempel hud och hudfragment).

Jag är visstidsanställd, omfattas jag?

Ja, alla som arbetar inom vård och omsorg omfattas Socialstyrelsen föreskrifter om basala hygienrutiner. Det spelar ingen roll vilken anställningsform du har eller om företaget där du arbetar drivs i kommunal eller privat regi.  

Hur kan arbetskläder ser ut?

Det första man tänker på när det kommer till arbetskläder inom vård och omsorg är vita eller blå sjukhuskläder. Det finns inget i Socialstyrelsens regler som beskriver hur kläder ser ut, däremot deras funktioner. Överdelen ska vara kortärmad och alla kläder behöver kunna tvättas i 60 grader.

Ingår överdel och underdel?

Ja, både överdel och underdel ingår. Föreskriften gäller endast för inomhuskläder. 

Ingår arbetsskor?

Nej det gör det inte. Tillsammans har vi kämpat i över 10 år för att få påverka att det är arbetsgivarens ansvar att stå för, bekosta och tvätta arbetskläder. Nästa naturliga steg blir att arbeta för att arbetsgivaren även ska stå för arbetsskor. Här behöver vi vara många medlemmar för att kunna göra skillnad. Det behövs bra skor för att undvika fallolyckor och minska förslitnings- och belastningsskador.

Ingår ytterkläder?

Tyvärr finns idag ingen lagstiftning som reglerar att arbetsgivaren inom vård och omsorg ska tillhandahålla ytterkläder eller skor. Det är en viktigt fråga för medlemmarna och vi kommer att jobba vidare med den nu när vi fått till en lagändring för kläder för inomhusbruk. Det finns goda exempel där enskilda arbetsgivare står för skor och ytterkläder. Det är också en fråga som ni kan driva lokalt. Här är det viktigt att vi är många medlemmar. Det är när vi är många som vi kan påverka.

Vilka förändringar började gälla den 19 november 2018?

Då började Arbetsmiljöverketes nya föreskrift (regler) om smittrisker att gälla. Där det är tydligt att det är arbetsgivaren och inte du som arbetstagare som betalar och tillhandahåller dina arbetskläder. Arbetsgivaren är också ansvarig för att tvätta dina arbetskläder.

Måste jag byta om på jobbet?

Kommunals linje är att alla ska byta om från och till arbetskläder på jobbet. Vi är medvetna om att det i vissa fall kan vara problematiskt. Det är upp till varje arbetsgivare att ta fram rutiner för vad som gäller på din arbetsplats.

Kan jag använda samma arbetskläder under flera arbetspass?

Nej. Du måste byta kläder mellan varje arbetspass och dessutom ska du byta kläder under ett arbetspass om de blivit smutsiga eller våta.

Däremot behöver du inte byta arbetskläder om du till exempel jobbar inom hemtjänsten och besöker olika vårdtagares hem under samma arbetspass.

Vad gäller vid delade turer?

Om du arbetar delad tur ska du, om du lämnar arbetsplatsen, ta av dig dina arbetskläder och byta om till privata kläder. När du påbörjar det nya arbetspasset ska du ta på dig rena arbetskläder. Det innebär att du kan behöva byta om till nya arbetskläder två gånger på en dag.  

Jag arbetar i en vikariepool, vad gäller för mig?

Du behöver byta om till rena arbetskläder inför varje arbetspass. Om du till exempel arbetar i en vikarieverksamhet och rör dig mellan olika arbetsplatser ska du byta om vid varje arbetsplats. Här är undantaget om du arbetar inom hemtjänsten och går hem till olika brukare/vård- och omsorgstagarare då du byter om inför ditt arbetspass, om du skulle bli smutsig eller våt samt byter om till privata kläder vid avslutat arbetspass.

Det är arbetsgivarens ansvar att ta fram rutiner för hur ni ska göra på er arbetsplats. Arbetsgivaren ska tvätta kläderna, däremot kan det göras undantag i form av till exempel en tvättpåse som ska tas till arbetsplatsen för att tvättas där.

Kan jag tvätta mina arbetskläder hemma?

Kommunals anser att arbetsgivaren ska tvätta kläderna.

I de undantag som kan uppkomma, skulle man kunna göra speciallösning i form av att arbetsgivaren tillhandahåller en tvättpåse där du kan lägga dina använda kläder och sedan ta med dem till ditt nästa arbetstillfälle. Om detta sker är det viktigt att förvara tvättpåsen separat. Detta kan leda till problem med antalet uppsättningar kläder som arbetsgivaren behöver tillhandahålla.

Kan arbetsgivaren säga åt mig att tvätta arbetskläder på natten?

Arbetsgivare kan fördela som arbetsuppgift att tvätta arbetskläderna till personalen. Om det är en ny arbetsuppgift så ska man göra en riskbedömning och konsekvensanalys. Det måste också göras en tydlig prioriteringsordning vad som ska komma först, tvätten eller vård- och omsorgsbehov. 

Speciellt på natten kan det bli ett störande moment för boende, brandrisker till exempel Det behöver man också följa upp. Hör av dig till ditt skyddsombud om du behöver hjälp. 

Hur många ombyten ska jag ha?

Du måste kunna byta kläder varje dag och ha rena uppsättningar till varje arbetspass samt någon ombyte om dina kläder skulle bli smutsiga eller våta.

Kvaliteten i mina arbetskläder är dålig, vad kan jag göra?

När det gäller kvaliteten finns inga nationella riktlinjer utan detta måste hanteras lokalt. Du kan kontakta dina fackliga företrädare, till exempel ditt arbetsplatsombud eller sektion ,och driva frågan lokalt. 

Vem håller koll på att det efterföljs? 

Alla har en skyldighet att följa föreskrifterna, såväl arbetsgivare som arbetstagare. Om detta inte följs ta kontakt med ditt skyddsombud eller din lokala sektion, så hjälper vi dig vidare. 

Vad har Kommunal gjort i frågan kring arbetskläder?

Medlemmar och förtroendevalda i Kommunal har i över 10 år arbetat för att arbetskläder ska tillhandahållas, bekostas och tvättas av arbetsgivaren i all vård och omsorg.

Grunden för alla frågor Kommunal driver är kongressbeslut där medlemmar lämnar motioner (förslag) på vilka frågor vi ska arbeta med. Vi har kartlagt hur det ser ut, drivit det som en arbetsmiljöfråga ändå upp till högsta förvaltningsdomstolen, drivit kampanjer och vi har uppvaktat politiker och myndigheter. Vi har också tagit hjälp och stöd av andra fackliga organisationer inom vård och omsorg. Även LO och TCO har ställt sig bakom våra krav på arbetskläder inom vård och omsorg. 

Vi har närmat oss vårt mål först genom föreskriften från Socialstyrelsen 2016 men det är nu, 2018, med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift som klargör det juridiskt  att det är arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Arbetet har lett till en förändring i arbetsmiljölagen. Det är en stor seger för alla, inte bara våra medlemmar utan också för hela samhället.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar