Tips inför utvecklingssamtal / medarbetarsamtal

Utvecklingssamtalet - eller medarbetarsamtalet som det också kallas - handlar om dig. Här har du chansen att prata om till exempel läget på jobbet, hur du upplever dina arbetsuppgifter, individuella handlingsplan, ledning och vad du vill förändra. Vill du lära dig något nytt under året? Vad har du för möjligheter att utvecklas framöver? Vad krävs för högre lön? Passa på att ställa frågor till din chef. Här kommer några tips inför mötet.

Piktogram två pratbubblor
Foto: Kommunal

Kom förberedd!

Skriv ner vad du vill prata om.

Fundera på om du vill förändra något på arbetsplatsen.

Vilka mål har du uppfyllt sedan senaste utvecklingssamtalet?

Vet du vilka mål du behöver uppfylla för att få högre lön?

Gör en individuell utvecklingsplan tillsammans med chefen.

Förbered dig

Se till att du har tid att förbereda dig. Om din chef vill träffas med kort varsel, be om att få en ny tid. Det är viktigt att du får tillräckligt med tid att tänka igenom vad du vill få ut av mötet. Skriv ner vad du vill prata om, och vad du vill få sagt. På så sätt är det lättare att hålla kurs när samtalet väl börjar.

Försök att tänka ut lösningar före mötet. Det är lättare för dig och din chef att ha en dialog om ni kan hjälpas åt att hitta vägar framåt. Se samtalet som en möjlighet att förbättra, snarare än en tillbakablick på saker som inte har fungerat tidigare på arbetsplatsen.

Vad har gått bra under året?

Under året har du förmodligen gjort många saker du ska vara stolt över. Skriv ner dem! Om du har svårt att komma ihåg kan det vara bra att ta hjälp av en kollega. Du kan till exempel fundera på vad du har gjort bra hittills och vad du vill göra bättre. Vad behöver du lära dig mer om, och hur kan du göra det? Kan du till exempel få gå en kurs eller utbildning?

Hur upplever du jobbet?

På utvecklingssamtalet är det nyttigt att ventilera kring jobbet generellt – känner du dig trygg, är arbetsbelastningen lagom, är jobbet meningsfullt, kan du påverka, får du uppskattning? Fundera också på hur du tycker chefen fungerar som ledare, vad som fungerar bra, och om du tycker något borde förändras.

Koll inför lönesamtalet

I utvecklingssamtalet kan du också ta reda på vad som krävs för att få löneutveckling. Finns det några speciella mål du behöver nå upp till? Gå igenom målen tillsammans med din chef. Se till att du förstår vad målen betyder. Se också till att det finns sätt för dig att visa att du har nått upp till målen när det sedan är dags att prata lön. Gör en individuell utvecklingsplan tillsammans med chefen för det kommande året. På så sätt blir det lättare att motivera varför du ska ha höjd lön. Fler tips för lönesamtalet hittar du här.

Fokusera på det som går att förändra

Ibland finns det saker som varken du eller din chef kan göra något åt. Kanske är det en kollega du inte kommer överens med, eller att du har en krånglig resväg till jobbet. Tänk på att varje sak du tar upp som inte går att förändra tar tid från ert samtal. Välj saker du faktiskt kan påverka.

Efter utvecklingssamtalet

Ta en stund och reflektera över vilken känsla du tog med dig från mötet. Fick du säga det du ville? Var det något som kändes svårt att ta upp, eller var stämningen ärlig och öppen? Kändes det tydligt vad som är nästa steg i din utveckling? För att vara säker på att du och chefen har förstått varandra kan det vara bra att skicka ett mail efter mötet. Skriv ner vad du uppfattade att ni kom fram till. På så sätt kan du vara säker på att inget faller mellan stolarna.

Få mer stöd

Kontakta arbetsplatsombudet, din sektion eller Kommunal Direkt för att få råd och stöd inför utvecklingssamtalet. Du kan även prata med ditt arbetsplatsombud. 

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar