Lönesamtal

Ett lönesamtal är just ett samtal kring din lön – inte en förhandling. Meningen är att du och chefen gemensamt ska gå igenom allt som kan påverka hur din lön ska sättas: hur du uppfyllt mål (om sådana finns), om du kompetensutvecklat dig sedan senaste lönesamtalet, om dina arbetsuppgifter förändrats och så vidare. 

Här finns sidor som är taggade med ämnesordet ”Lönesamtal”.

Dela sidan