När har jag rätt till övertidsersättning?

Du har rätt till ersättning så fort du arbetar mer än heltid. Arbetet måste vara beordrat av arbetsgivaren.

Arbetar du som timanställd är det övertid när du uppnått det antal timmar i månaden som motsvarar en heltid.

Jobbar du deltid får du mertidsersättning upp till de antal timmar som motsvarar heltid. Först efter det får man ersättning för övertid.

I kollektivavtalen står det vilken ersättning som gäller och när övertidsersättning betalas ut. 

Om du behöver hjälp att kolla att du fått den övertidsersättning du har rätt till, kontakta din lokala sektion eller kontakta Kommunal Direkt.

Logga in på Mina sidor och för att se uppgifter om ditt kollektivavtal.

Dela sidan