Nattarbete

Inom Kommunals branscher finns det många verksamheter som kräver nattarbete. Det gäller bland annat kollektivtrafiken, brandförsvaret och vården. Nattarbete är egentligen förbjudet enligt arbetstidslagen, men om det ändå är nödvändigt kan arbetsmarknadens parter avtala om vilka villkor som ska gälla.

Busschaufför
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Schemaläggning av nattarbete

Det finns regler för hur mycket natt du får arbeta. Nattarbete har den som arbetar minst tre timmar av sitt arbetspass mellan 22 på kvällen och 06 på morgonen. Arbetstiden för nattarbetande får i genomsnitt inte överstiga åtta timmar under varje 24-timmarsperiod, under en beräkningsperiod om fyra månader. 

Riskerna med nattarbete

Det är viktigt att tänka på att nattarbete kan innebära risker för hälsan. Natten är den tid som kroppen är inställd på att sova. Att arbeta på natten påverkar sömnen på längre sikt och kan leda till stress. Om du inte är tillräckligt utvilad riskerar du att göra allvarliga felbedömningar under dit nattpass. Om du dessutom arbetar ensam på natten, riskerar du att hamna i stressande situationer. Vissa typer av nattarbete innebär också en förhöjd risk för hot och våld. Den som arbetar ensam och har ett riskfyllt arbete ska alltid ha möjlighet att kontakta andra personer för att få hjälp. Att få svar på anrop eller larm är avgörande för att kunna reda upp en kritisk situation. Arbetsgivaren ska säkerställa att du får hjälp vid behov.

Ersättning för obekväm arbetstid

Vilken ersättning som utgår till dig som arbetar natt regleras i kollektivavtalet. Nivåerna är olika beroende på om det gäller natt på vardag, helg eller storhelg. Jour (du finns på plats på arbetet) respektive beredskap (du är på annan plats men kan infinna dig på arbetet inom en bestämd tid) ger också olika ersättning. Ditt arbetsplatsombud kan svara på vad som gäller för dig. 

Brist på nattöppna förskolor

Barnomsorgens öppettider är en knäckfråga för alla som behöver arbeta på obekväm arbetstid och inte har en partner som är hemma då. Det kan vara svårt för mångaav Kommunals medlemmar att arbeta heltid med de öppettider som barnens förskolor har. Få förskolor har öppet efter klockan sex.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar