Kongress 2019 - Framtidsklivet

Den 21-24 maj 2019 gick Kommunals kongress av stapeln på Stockholmsmässan i Älvsjö. Vid sidan av motioner, val och rapporter lyftes även blicken mot framtiden. Hur ska vi bygga framtidens fackförening? Det var temat för Kommunals kongress 2019. Här finns underlag, nyheter samt beslut från kongressdagarna i maj 2019.

Kongressen är Kommunals högsta beslutande organ och ombudens uppgift är att dra upp riktlinjer för det framtida fackliga arbetet och välja vilka som ska få förtroendet att sitta i Kommunals förbundsstyrelse och förbundsledning.

Kongressen är nu avslutad - här hittar du bilder från alla dagarna 

Kongressen 2019 - Invigning
Engagerade ombud under invigningens kulturinslag
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Kongressen 2019 - Framtidsworkshop
Ombud grupparbetar under framtidsworkshop
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Kongressen - Ewa Glimhed
Ewa Glimhed avtackas
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Kongressen 2019 - Alla kvinnliga ombud
Kvinnlig rösträtt 100 år - alla kvinnliga ombud
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Se bilder från fjärde dagen här

Kongressombud

På kongressen är 188 medlemmar ombud, de är valda att representera ungefär 2700 medlemmar vardera.

Alla medlemmar berörs

Alla medlemmar berörs av en kongress. Här har medlemmarna, via sina ombud, möjlighet att fatta beslut om inriktningen av Kommunals arbete. De 188 kongressombuden är medlemmar som väljs ut i lokala val hösten före kongressen. Det är dessa medlemmar som har rätt att rösta på kongressen. Fördelningen av ombud görs utifrån avdelningarnas medlemsantal. Ingen avdelning har färre än två ombud. Kongressen är vart tredje år, och åren det inte är kongress, är det istället ett kortare förbundsmöte.

Följ kongressen digitalt

För att alla ska ha möjlighet att följa kongressen så kommer vi att direktsända beslut, tal och debatter på webben. Här kan du se alla tal och debatter under kongressen i efterhand punkt för punkt.

Kongressparlör

Acklamation? Bifall? Votering? Här hittar du förklaring av begrepp som används vid kongressen.

Vad förväntas av ett kongressombud?

Att vara kongressombud innebär en hel del arbete – inte bara under kongressdagarna. Det är ett uppdrag som kräver rejäla förberedelser och ett stort intresse för frågorna som behandlas. Det är mycket material som ska läsas in. Det är motioner och utlåtanden, programförslag, verksamhetsberättelse, budgetprognos och andra handlingar från förbundsstyrelsen. Det kongressen ska behandla ska diskuteras med arbetskamrater och andra ombud. Med dessa diskussioner som grund ska ombuden bilda sig en egen uppfattning och ge uttryck för denna på kongressen, det finns alltså inga ”bundna mandat”. Ombudens uppdrag sträcker över hela kongressperioden.

Uppdraget kommer från medlemmarna

Uppdragsgivarna, medlemmarna, ska ha chansen att diskutera det som beslutades på kongressen och få veta mer om vad som i övrigt hände där. Varje ombud har också uppgiften att verka för att kongressens beslut blir förverkligade, att medverka i opinionsbildning, att informera och aktivera medlemmar kring frågorna och att vara kunskapsförmedlare när olika förslag ska drivas lokalt. 

Press

För ackreditering och övriga mediafrågor kring kongressen, kontakta Kommunals pressjour på 010-442 71 30

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar