Kommunals digitala förbundsmöte 3 september 2020

Den 3 september 2020 var det dags för Kommunals digitala förbundsmöte. Då möttes kongressombuden för att godkänna budget för framtiden och berättelsen om hur det gått i verksamheten.

Malin Ragnegård vid podium.
Malin Ragnegård valdes till förbundssekreterare.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Här kan du se förbundsmötet i efterhand. https://jwp.io/s/1TBnGdw2

På förbundsmötet stod flera viktiga punkter på dagordningen. Förutom de sedvanliga förbundsmötespunkterna valde förbundsmötet även ny avtalssekreterare, val av förbundssekreterare . Mötet behandlade även flera överklagandeärenden.

Fyllnadsval av förbundssekreterare och avtalssekreterare

Hallå där, Johan Ingelskog  Kommunals nya avtalssekreterare!

Hallå där, Malin Ragnegård – Kommunals nya förbundssekreterare!

Om förbundsmötet

Förbundsmötet är en återkommande mötesform en gång om året de år som det inte är kongress. Mötets deltagare, ombuden, har i uppdrag att granska förbundets verksamhet och behandla frågor om ekonomi och ansvarsfrihet.

Deltagarna är kongressombuden från senaste kongressen. De 188 ombuden till kongressen väljs på tre år och kallas även till förbundsmöten de två mellanliggande åren fram till nästa kongress. Ombuden ska representera hela Kommunal, och kommer från olika delar av landet och har många olika yrken. 

Mer om kongress och förbundsmöte

Digitalt förbundsmöte

Kommunal följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid planeringen av mötet kvarstod myndighetens rekommendationer om att avstå från onödiga resor och även restriktionerna gällande sammankomster med max 50 personer står fast. Därför hölls Kommunals förbundsmöte 2020 digitalt. Antalet ombud varierar mellan avdelningarna, allt från 7 och upp till 29 ombud. Förbundskontoret har samarbetat med avdelningarna för att hitta lämpliga lokaler för att minimera eventuell smittspridning. 

Resekostnader och förlorad arbetsförtjänst

Förbundet står för resekostnader och ersättning för förlorad arbetsförtjänst med 1 400 kronor  (Har du högre löneavdrag än 1 400 kronor/dag ersätts även det.) För att få ersättning måste en reseräkning fyllas i. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar