Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kommunals digitala förbundsmöte 3 september 2020

Malin Ragnegård vid podium.
Malin Ragnegård valdes till förbundssekreterare.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.
Johan Ingelskog och Lenita Granlund hälsar med armbågarna.
Johan Ingelskog valdes till avtalssekreterare och efterträder avgående Lenita Granlund
Foto: Fredrik Sandin Carlson.
Foto taget uppifrån från lokalen där förbundsmötet direktsänds.
Från centralt håll arrangerade och direktsände Kommunal förbundsmötet från ett hotell i Stockholm.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.
Kvinna vid podium framför kamera bredvid storbildsskärm.
Ombud från avdelning Öst har ordet framför kameran.
Foto: Dan Alf.
Ryggar på personer som tittar på storbildsskärm.
Kanslichef Kristina Mårtensson talar inför Kommunal öst.
Foto: Dan Alf.
Personer utspridda vid egna bord i stor möteslokal.
Avdelning Sydost kombinerar lunch och närvaro på förbundsmötet.
Foto: Kommunal.
Tobias Baudin framför kamera.
Tobias Baudin inledningstalar.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.
Personer utspridda på stolar vid egna bord i en möteslokal.
Norrbottens förbundsdelegater sitter redo inför mötet.
Foto: Kommunal.
Surfplatta uppställd på bord.
Ombuden gör sin röst hörd på distans digital via surfplattor.
Foto: Kommunal.
Kommunal öst.
Kommunal Öst samlar sig inför förbundsmötet.
Foto: Dan Alf, Kommunal.
Kommunals förbundsmöte 2020
Kommunals förbundsmöte 2020
Foto: Kommunal
Den 3 september 2020 var det dags för Kommunals digitala förbundsmöte. Då möttes kongressombuden för att godkänna budget för framtiden och berättelsen om hur det gått i verksamheten.

Här kan du se förbundsmötet i efterhand. https://jwp.io/s/1TBnGdw2

På förbundsmötet stod flera viktiga punkter på dagordningen. Förutom de sedvanliga förbundsmötespunkterna valde förbundsmötet även ny avtalssekreterare, val av förbundssekreterare . Mötet behandlade även flera överklagandeärenden.

Fyllnadsval av förbundssekreterare och avtalssekreterare

Hallå där, Johan Ingelskog  Kommunals nya avtalssekreterare!

Hallå där, Malin Ragnegård – Kommunals nya förbundssekreterare!

Om förbundsmötet

Förbundsmötet är en återkommande mötesform en gång om året de år som det inte är kongress. Mötets deltagare, ombuden, har i uppdrag att granska förbundets verksamhet och behandla frågor om ekonomi och ansvarsfrihet.

Deltagarna är kongressombuden från senaste kongressen. De 188 ombuden till kongressen väljs på tre år och kallas även till förbundsmöten de två mellanliggande åren fram till nästa kongress. Ombuden ska representera hela Kommunal, och kommer från olika delar av landet och har många olika yrken. 

Mer om kongress och förbundsmöte

Digitalt förbundsmöte

Kommunal följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid planeringen av mötet kvarstod myndighetens rekommendationer om att avstå från onödiga resor och även restriktionerna gällande sammankomster med max 50 personer står fast. Därför hölls Kommunals förbundsmöte 2020 digitalt. Antalet ombud varierar mellan avdelningarna, allt från 7 och upp till 29 ombud. Förbundskontoret har samarbetat med avdelningarna för att hitta lämpliga lokaler för att minimera eventuell smittspridning. 

Resekostnader och förlorad arbetsförtjänst

Förbundet står för resekostnader och ersättning för förlorad arbetsförtjänst med 1 400 kronor  (Har du högre löneavdrag än 1 400 kronor/dag ersätts även det.) För att få ersättning måste en reseräkning fyllas i.