Kommunals digitala förbundsmöte 2021

Den 20 maj möttes kongressombuden för att välja valberedning, godkänna budget för framtiden och berättelsen om hur det gått i verksamheten.

Bild på man vid podie.
Foto: Kommunal.

Kommunal direktsände förbundsmötet från Stockholm.  På grund av pandemin var detta förbundsmöte främst digitalt.

Webbseminarium med internationellt tema

Utanför förbundsmötets dagordning den 20 maj anordnades ett webbseminarium med internationellt tema. 

Läs mer om webbseminariet

Beslut om valberedning för mandatperioden 2021-2023

  • Sladjana Gustafsson Förtroendevald, Kommunal Väst, sammankallande
  • Agnes Jonsson Förtroendevald, Kommunal Mitt
  • Anneli Palmklint Förtroendevald, Kommunal Norrbotten
  • Carina Lenngren Förtroendevald, Kommunal Stockholms län
  • Niklas Fyhn Förtroendevald, Kommunal Sydost
  • Eva Pålsson Lokalombudsman, Kommunal Skåne
  • Jeanette Forslund Förbundsombudsman, förbundskontoret

Om förbundsmötet

Förbundsmötet är en återkommande mötesform en gång om året de år som det inte är kongress. Mötets deltagare, ombuden, har i uppdrag att granska förbundets verksamhet och behandla frågor om ekonomi och ansvarsfrihet.

Deltagarna är kongressombuden från senaste kongressen. De 188 ombuden till kongressen väljs på tre år och kallas även till förbundsmöten de två mellanliggande åren fram till nästa kongress. Ombuden ska representera hela Kommunal, och kommer från olika delar av landet och har många olika yrken. 

Mer om kongress och förbundsmöte

Digitala förbundsmötet 2020

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar