Trestegsraket ledde till facklig framgång på förskola i Göteborg


Fackligt engagemang i flera led resulterade i arbetsskor för personalen på Valthornsgatans förskola, i Göteborg.

Framgång Gällivare
Foto: Kommunal

Framgångskonceptet från ax till limpa

Idén som lade grunden till att arbetsgivaren bekostade uteskor till all personal på Valthornsgatans förskola, är egentligen mycket enkel. Man flyttade Kommunals medlemsutbildning från vardag till helg. Ja, det var faktiskt det enkla manövern som satte bollen i rullning och ledde till att det började mullra i leden.

Winnie Kavsjö, på sektion Förskola/skola i Göteborg, är en av de förtroendevalda som arbetar med samverkansavtalet i Göteborgs Stad. Hon berättar om hur allt började.

Det är så viktigt att arbetsmiljöarbetet sker ute på arbetsplatserna och jag måste få med mig medlemmarna i det arbetet. När jag uppmanade medlemmarna på en arbetsplats att gå utbildningen så fick jag frågan om vi inte kunde lägga sektionens medlemsutbildning på helgen i stället, eftersom det är så svårt att få ledigt under veckorna.

Stort intresse för helgutbildning

På förskolan där frågan om helgutbildning först kom upp, hade man redan en hundraprocentig organisationsgrad (alla är medlemmar), men alla hade inte gått medlemsutbildningen. 

Winnie Kavsjö
Winnie Kavsjö
Foto: Scandinav bildbyrå/Kommunal

Winnie tog frågan vidare med studieansvariga på Kommunal i Göteborgs Stad. Det blev ett ja till att testa konceptet och intresset för helgkursen visade sig vara jättestort och platserna fylldes upp direkt. Under tre lördagar i höstas samlades sedan medlemmar och handledare för en inspirerande utbildning.  I vanlig ordning bjöds det på frukost och lunch, och alla deltagare fick också ett studiestipendium på tusen kronor per dag. 

Med undantag från ett sjukdomsbortfall så kom alla som anmält sig. Det är tyvärr inte ofta det sker. Men den här idén höll helt enkelt hela vägen och blev ett vinnande koncept på fler än ett sätt. 

Upplevelser som delas blir lätt en snackis

Att ta ledigt för att gå en facklig utbildning är svårt inom flera av Kommunals branscher. Det är ofta brist på personal, och på många platser finns det knappt några vikarier att få tag på. Inom förskolan, enbart inom område Sydväst i Göteborg, har man trettio avslag på vikarieförfrågningar varje dag. Det säger med andra ord sig självt att det då är svårt att få tid till att gå en utbildning. Verksamheten måste fungera och barnen går så klart först.

– Bara det att inte behöva ta ledigt gör det hela så mycket enklare. Och den där vi-känslan som ett arbetslag får när de upplevt något tillsammans – den kan ingen ta ifrån dem, och det är så viktigt, säger Winnie. Det stärker laget och ökar sammanhållningen att få göra sådant här ihop. Man snackar om det efteråt och det ena ger det andra. 

Medlemmar värvade medlemmar

Att det ena gav det andra blev tydligt när sektionen anordnade ett andra kursupplägg förlagt på helgdagar. Då gick det till och med så långt att medlemmar värvade medlemmar för att dessa så gärna ville gå utbildningen. Det har stor betydelse för Winnie.

– Jag blir så glad, för det här är en av sakerna jag vill åt. När medlemmar värvar medlemmar så har vi lyckats sprida värdet av medlemskapet på riktigt.

Vad har ni tryckt på i övrigt som kan ha lett till den här framgången?

 – Under medlemsutbildningen pratar vi mycket om vikten av att arbetsplats- och skyddsombud inte ska behöva sitta ensamma med frågor, krav och önskemål på arbetsplatsträffar och liknande. Dels är det viktigt att man backar upp varandra och står enade, dels handlar det om att ombuden faktiskt inte har på sig "ombudshatten" hela tiden. De ska kunna gå på möten och bara vara medarbetare. De ska inte behöva bära hela ansvaret. Vi måste göra det ihop.

Kommer det att bli fler medlemsutbildningar på helger framöver?

 – Ja, hundra procent ja. Vi har redan en tredje inplanerad. Målet är att vi ska anordna två medlemsutbildningar på helgtid per år, i vardera fyra delar av staden – Hisingen, Sydväst, Centrum och Nordost. Och vi har redan kö.

Medlemmarna kom och berättade för oss efteråt att de bestämt sig för att göra gemensam sak av att kräva arbetsskor på sin förskola. – För ni sa ju till oss att tillsammans är vi starka!

Winnie Kavsjö, om engagemanget som väcktes direkt på utbildningen
Maria och Hélén visar upp sina nya arbetsskor
Från vänster: Maria Eriksson och Hélén Wallström
Foto: Kommunal

Stort värde i att stärka varandra när man vill förändra

Hélén Wallström, som är arbetsplatsombud och huvudskyddsombud på Valthornsgatans förskola där personalen fick igenom sitt krav på arbetsskor, bekräftar det Winnie berättar, och beskriver kraften hon upplever att arbetslaget fick av den gemensamma upplevelsen.

Att flera från samma arbetsplats kan gå utbildningen samtidigt, tack vare att de inte behöver ta ledigt, stärker både föreningen och oss som arbetstagare.  Ju fler vi är som vill samma sak, desto lättare är det att få igenom när vi vill genomföra något. Flera av medlemmarna på min arbetsplats deltog på den första helgkursen som anordnades. Det jag fått till mig efteråt vittnar om att arbetslaget genom utbildningen blev stärkta i känslan av att det finns bra förutsättningar när man arbetar tillsammans emot samma mål, och att de även upplevde värdet av att stärka varandra när man vill lyfta en särskild fråga.

Utbildningen gjorde att medlemmarna vågade själva

Frågan som direkt hamnade högst upp på agendan blev den om arbetsskor. Hélén berättar att medlemmarna på den aktuella förskolan efter medlemsutbildningen kände att de fått det mod de behövde för att driva frågan. Vi kan ju faktiskt!

– Och så hade man en person – Maria Eriksson – i gruppen som var lite extra drivande, vilket ju behövs. Jag var inte inblandad alls från början, men de kom till mig efteråt, i egenskap av huvudskyddsombud, och sa att om de inte hade fått igenom det så hade jag fått driva frågan åt dem. Nu gjorde i stället medlemsutbildningen att de vågade själva, och det tycker jag är helt fantastiskt. Det är så viktigt med medlemsutbildningen som ett forum för att kunna diskutera sådana här frågor. I vanliga fall blir det oftast att man tänker att det får vi ta sedan.

Medlemmarna har börjat inse att de är en del av något större, att det finns ett vi, och att det blir så mycket lättare när man gör saker tillsammans.

Hélén Wallström
Barn och pedagog på förskola
Foto: Scandinav bildbyrå

En stor bedrift som gagnade många

Frågan om arbetsskor har varit aktuell inom flera av Kommunals branscher under lång tid. Det borde vara självklart att arbetsgivaren bekostar skor för personal som arbetar ute i ur och skur, och som står och går så mycket som förskolepersonalen gör. Men det är långt ifrån självklart. Att lyckas få igenom det här kravet ska därför räknas som en stor bedrift.

Det handlar i slutändan om att vara med och bryta normer och om att förändra framåt, så att rätten till arbetsskor så småningom blir en icke-fråga. Så att förskolepersonalen med samma självklarhet som männen på industrigolvet får de kläder och skor de behöver för sitt arbete, i samma stund som de skriver på sitt anställningsavtal.

Kampen för arbetsskor som arbetsgruppen på Valthornsgatans förskola utkämpade och vann innebar att hela huset fick arbetsskor. Alltså inte enbart barnskötarna, utan även förskolelärarna, som så klart har lika stort behov av skorna som Kommunals medlemmar.

Viktigt att våga ställa krav

Hélén Wallström är övertygad om att den här fackliga framgången kommer att kunna vara värvande när det kommer ny personal till förskolan, och hon tycker att fler borde våga ställa krav. 

Vad tror du blir nästa steg för den här driftiga gruppen?

– Vi arbetar kontinuerligt med arbetsmiljön och jag känner generellt att vi får gehör, så vi kommer att fortsätta på samma spår som tidigare för att förbättra framåt. Skillnaden nu är nog främst att medlemmarna har börjat inse att de är en del av något större, att det finns ett vi, och att det blir så mycket lättare när man gör saker tillsammans.

Vilket är ditt bästa tips för att nå liknande framgång?

– Först och främst – gå utbildningen. Då kommer vi-tänket. Jag tror också att det vore bra om vi kunde arbeta mer med mentorskap och uppföljningar av upplevelsen av utbildningen. Jag tror att de flesta får en typ av aha-upplevelse när de går utbildningen, och det borde man använda framåt.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar