Tillfälligt övertidsavtal på Karolinska


2020-03-30

Under måndagen kom Kommunal Stockholms län överens med Region Stockholm om ett tillfälligt lokalt arbetstidsavtal på Karolinska universitetssjukhuset med anledning av situationen med Coronapandemin.

Avtalet omfattar enbart de som arbetar inom Funktion PMI på Karolinska universitetssjukhuset och gäller retroaktivt från 26 mars och till och med 8 april 2020 med möjlighet till förlängning. Avtalet innebär:

  • arbetsgivaren kan schemalägga medarbetaren i arbetspass om 12,5 timme inklusive rast fyra till fem dagar per vecka.
  • att det betalas kvalificerad övertid från första övertidstimmen.

Det här avtalet var ingenting Kommunal önskade. Vi är djupt oroade över hur en redan ansträngd arbetsmiljö kommer att påverkas av ett sådant uttag av övertid, inte minst över en längre period.

Kommunal ville ha tydligare skrivningar om hur många pass man kan ha i följd under en vecka och hur mycket tid för vila och återhämtning som ska finnas däremellan. Det har arbetsgivaren inte gått med på.

Men Kommunal konstaterar samtidigt att om vi hade sagt nej till avtalet hade arbetsgivaren ändå beordrat övertiden med hänvisning till de regler om nödfallsövertid som finns i arbetstidslagen.

I sådant fall hade det inte utbetalats kvalificerad övertidsersättning från första övertidstimmen, utan det normala avtalets enkel övertid de två första timmarna hade tillämpats.

Kommunal säkrade något bättre villkor än vad som annars hade blivit fallet. Men Kommunals medlemmar förtjänar ett mycket bättre avtal.

Det är dock viktigt att påpeka att arbetsgivaren fortfarande har ansvar för arbetsmiljön. Om man som anställd känner att man inte klarar av den här arbetssituationen ska man i första hand vända sig till sin chef. I andra hand vänder man sig till Kommunal genom sitt fackliga arbetsplatsombud eller skyddsombud.

Kommunal kommer kontinuerligt att följa upp hur arbetsmiljön påverkas. Kommunals medlemmar uppmanas också att göra arbetsskade- och tillbudsanmälningar där det är tillämpligt. Det är en extraordinär situation. Men det innebär inte att alla arbetsmiljöregler är satta ur spel.

Dela sidan