Stor okunskap om arbetsskor i Arbetsmiljöverkets utredning


2022-11-14

Arbetsmiljöverket anser i sin utredning att rätten till fria arbetsskor inte bör stå i lagen. "Den visar på stor okunskap om de vanligaste kvinnodominerade yrkena", säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård till Arbetet.

Bild på Malin Ragnegård utomhus.
Malin Ragnegård, ordförande i Kommunal.
Foto: Kommunal.

Efter påverkan från Kommunal mot Socialdemokraterna gav Magdalena Andersson (S) på sommaren 2022 Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda frågan om fria arbetsskor.

Arbetsmiljöverket presenterade utredningen i oktober. I utredningen anser dock myndigheten att arbetsskor i exempelvis vården skulle ha en begränsad effekt för att minska belastningsskadorna. 

En av formuleringarna i rapporten lyder:

"Utifrån denna statistik går det inte att utläsa säkra orsakssamband. Besvären kan i varierande grad vara orsakade av eller förvärrats av andra risker i arbetsmiljön än det långvariga ståendet och gåendet."

– Rapporten är totalt verklighetsfrånvänd och provocerande. Den visar på stor okunskap om de vanligaste kvinnodominerade yrkena, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård till Arbetet.

Orimligt om golv

En annan formulering av Arbetsmiljöverket får också Malin Ragnegård att reagera:

"Att se över hur arbetet är organiserat och hur golv och annat underlag som arbetstagarna går eller står på är utformade är exempel på generella åtgärder."

 - Skulle man då riva upp golvet hos varenda människa med hemtjänst? Det är orimligt och skulle göra golvläggare till ett vanligare yrke än undersköterska, säger Malin Ragnegård till Arbetet.

Dela sidan