Facklig framgång: Tryggare bemanning och utbildningsinsatser inom äldreomsorgen i Uppsala kommun


2020-05-06

Förra veckan fattade äldrenämnden i Uppsala kommun beslut om att trygga bemanningen för vikarier i äldreomsorgen under fyra månader och erbjuda utbildning till de som under perioden blir tillsvidareanställda. Ett beslut som medlemmar och fackligt förtroendevalda i Kommunal Uppsala har jobbat hårt för att få igenom – en stor facklig framgång för medlemmar som jobbar i äldreomsorgen.

Tryggare bemanning och utbildningsinsatser inom äldreomsorgen i Uppsala kommun
Tryggare bemanning och utbildningsinsatser inom äldreomsorgen i Uppsala kommun
Foto: Helena Ersson

På en gemensam presskonferens meddelade Uppsala Kommun och Kommunal i Uppsala äldrenämndens beslut att under fyra månader framåt erbjuda timavlönade vikarier en tidsbegränsad månadsanställning om minst femtio procent och att vikarier med adekvat utbildning erbjuds tidsbegränsad månadsanställning på heltid under samma period.

– Här i Uppsala finns det för många otrygga anställningar i äldreomsorgen och vi på Kommunal jobbar mycket med att få arbetsgivare att trygga bemanningen, så det här ser vi som positivt. Timanställda kommer nu att kunna stanna hemma med sjukpenning vid sjukdom eller symtom, och vikarier vet med säkerhet att deras fasta månadsinkomst under fyra månader framåt är minst 50%, säger Helena Ersson, sektionsordförande i Kommunal Uppsala.

Utöver det beslutade nämnden även att kommunen ska säkerställa att de vikarier som övergår till att bli tillsvidareanställda enligt LAS under perioden ska erbjudas utbildning till vårdbiträde eller undersköterskor om de inte redan har det. Utbildningssatsningen sker under förutsättning att regeringen beslutar om statlig medfinansiering.

– Det här är något som vi har kämpat för och drivit i många år så det känns otroligt bra nu när Uppsalas politiker tar det här beslutet, säger Helena Ersson.

Uppskattningsvis kommer det att handla om ett knappt hundratal personer. Uppsala kommun, äldreförvaltningen har i dag cirka 1500 personer anställda på visstid med timlön. Av dessa beräknas 1000 vara aktiva och arbetande inom vårdyrken.*

– Det är självklart tråkigt att det ska krävas en pandemi för att vi ska få tryggare anställningar och mer utbildad personal i äldreomsorgen. Men det här är något som kommer att ge positiva effekter även långt efter det att pandemin är över. Det behöver bli fler som vill arbeta inom äldreomsorgen och det behöver bli fler utbildade, säger Helena Ersson.

* Källa: Uppsala kommun

Dela sidan