Facklig framgång: totalt vite på 2,4 miljoner för Göteborgs Stad


Femtio 6:6a-anmälningar från december 2018 ledde till slut till ett utdömt vite för Göteborgs Stad, som nu måste betala miljoner i straffavgift för minutstyrning och osynlig restid inom hemtjänsten.

– Känslan nu är obeskrivlig, säger Silvana Vretoska, som varit ombudens representant under den här resan.

Silvana Vretoska
Foto: Kommunal/Scandinav bildbyrå

Femtio 6:6a när arbetsgivaren inte lyssnade

I december 2018 lade fyrtio ombud inom hemtjänsten i Göteborgs Stad gemensamt femtio 6:6a kring minutstyrda scheman. Bakgrunden till detta var att Göteborgs Stad under 2018 började använda schema- och planeringsverktyget Plugo. Schemat var lättillgängligt via en mobilapp, men det var också en av få fördelar med systemet. 

De anställdas scheman innehöll inte någon kringtid överhuvudtaget. Resor mellan vårdtagare och tid för övriga arbetsuppgifter utöver besök fanns inte med. Det innebar ibland rent krasst att personalen enligt schemat skulle vara hos två vårdtagare samtidigt. 

Skyddsombud inom hemtjänsten påpekade problemen med verktyget men fick inget gehör från arbetsgivaren, varför de valde att gå vidare med gemensamma 6:6a-anmälningar. Nästa steg för ett skyddsombud, om arbetsgivaren inte lyssnar, är just att söka hjälp hos Arbetsmiljöverket, som sedan förhoppningsvis ställer krav på att arbetsgivaren ska förändra

Krav på åtgärder med föreläggande om vite

Och det var precis det som anmälningarna ledde till. Arbetsmiljöverket beslutade att Göteborgs Stad var tvungen att åtgärda bristerna. Beslutet innefattade även ett föreläggande om vite på 800 000 kronor. I ett senare skede lade Arbetsmiljöverket till ytterligare ett vite, på 1,6 miljoner kronor, eftersom kraven på Göteborgs Stad om att åtgärda minutstyrningen, samt göra restiden synlig i Plugo, inte införlivades.

Några överklaganden senare...

Det tog lång tid, men nu är det alltså äntligen klart – ombuden vann! Efter att arbetsgivaren överklagat i både förvaltningsrätt och kammarrätt fick Kommunals ombud en slutgiltig bekräftelse på att de haft rätt hela vägen. Nu måste Göteborgs Stad betala ett vite på totalt 2,4 miljoner kronor.

Den gemenskap och det stöd som vi har gett varandra under den här resan är ovärderlig.

Silvana Vretoska

Silvana Vretoska, skyddsombud och ordförande för sektion Äldreomsorg i Göteborg, är den som agerat talesperson för ombuden under den här resan. Hon är både glad och lättad över att det här äntligen är över.

Hur är känslan nu?

– Obeskrivlig. Jag är så glad att man har lyssnat på oss skyddsombud i hemtjänsten och förstått hur dålig arbetsmiljö vi har, och att man inte har gett oss rätt förutsättningar för att utföra vårt jobb.

Vad tror du det var som gjorde att ni nådde ända fram?

– Vi är envetna och höll i och fortsatte att lyfta och trycka på dessa problem i alla forum vi har, och gentemot politikerna.

Det tog drygt fyra år. Vad tycker du om det?

– Det har tagit för lång tid, men ibland så måste man låta det ta tid för att det ska bli bra. Det är väldigt tydligt för oss att arbetsgivaren ville dra ut på det och att de trodde att vi skulle ge oss. Men vi har visat gång på gång att när vi går samman så är vi en styrka som kan lyckas och det har vi gjort.

Hur drivande har du behövt vara?

– Då jag är vald talesperson för våra 6:6a så har jag nog upplevts som oerhört jobbig och obekväm. Men det är för att jag är otroligt envis och inte ger mig. Jag har lagt oerhört mycket tid och drivkraft på detta, genom att träffa politiker och ha manifestationer för att påvisa att situationen inte är bra för oss.

Vilka andra bör omnämnas?

– Alla skyddsombud i hemtjänsten som har varit med sedan dag ett, samt alla på avdelningen och i LO-distriktet i Västsverige som stöttat oss – ordförande, ombudsmän och kommunikatörer. Vi har fått mycket stöd från många håll. Bland annat genom delaktighet i våra manifestationer på Gustav Adolfs torg. Jag vill också tacka de partier som har drivit våra krav i kommunfullmäktige och som kommit ut och anslutit sig till oss på Gustav Adolfs torg.

Framgång Gällivare
Foto: Kommunal

Hur nöjd är du med utgången? Borde det ha blivit ännu dyrare för arbetsgivaren? 

– Det är klart att jag tycker att det borde ha kostat mer. Men jag är otroligt tacksam över att man har lyssnat och förstått hur vi har det. Vitet är en stark markering, men arbetsgivaren ser fortfarande allvaret i vad vi lyfter och hur många som har sagt upp sig för att man inte orkar mer.

Vad har hänt sedan allt det här startade – vad har blivit bättre och vad är precis som det alltid varit, alternativt ännu värre?

– Restiden har blivit värre, men vi har fått kringtid. Den kringtiden försvinner dock varje gång vi är underbemannade, vilket är nästan dagligen. Ska man göra åtgärder så måste de var bestående. 

Hur långt kommer det här att räcka för att arbetsgivaren till slut ska förstå och göra det som behövs för att medlemmarna i hemtjänsten ska få drägliga arbetsvillkor och den arbetsmiljö de förtjänar?

– Kraven i 6:6a-anmälningarna måste göras permanenta. Man kan till exempel inte ta bort kringtiden när vi är underbemannade. Man måste ha en hanterbar bemanning och yrket måste bli attraktivt igen. Arbetsgivaren och våra politiker har förstört ett väldigt roligt jobb genom att alltid spara in på oss på golvet.

Vilken blir nästa fajt?

– Arbetstider och scheman, och att fortsätta stå fast vid kraven i våra 6:6a. Det gäller att inte ge sig.

Vilket är ditt bästa tips för att orka hålla i och kämpa ända in i mål?

– Att vi är många och att vi stöttar och pushar varandra, men också att det viktigt att skapa en förståelse för att vissa processer tar tid. Den gemenskap och det stöd som vi har gett varandra under den här resan är ovärderlig. Vi har verkligen visat att vi är starka tillsammans.

6:6a och vite

En 6:6a är en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider.

Begäran är nästa steg i processen om arbetsgivaren inte agerar på skyddsombudets anmodan om förändring. (Skyddsombudet ska alltid vända sig till arbetsgivaren i första hand.)

Begäran lämnas alltid av skyddsombud och går direkt till Arbetsmiljöverket, som sedan fattar beslut om eventuella åtgärder som arbetsgivaren måste rätta sig efter.

Ett föreläggande om åtgärder från Arbetsmiljöverket kan förenas med ett vite.

Om arbetsgivaren inte uppfyller kraven på åtgärder från Arbetsmiljöverket inom utsatt tid, så kan vitet utdömas, vilket innebär att arbetsgivaren blir betalningsskyldig.

Beslut om vite kan överklagas i både förvaltningsrätt och kammarrätt.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar