Löneordlista - lön A-Ö

Här hittar du några ord som har med lön att göra som kan vara bra att ha koll på.

Närbild på hand som skriver i ett anteckningsblock.
Foto: Peter Rutherhagen.

Anställningsform: Typ av anställning. Det finns i grunden två anställningsformer; tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Läs mer om anställningsformer.

Bruttolön: Lön före skatteavdrag.

Central lönebildning: Storleken på löneökningarna förhandlas fram av fackförbund och arbetsgivarorganisationer på nationell nivå.

Efterskottslön: Lön som betalas ut efter det att arbetet är utfört. Till exempel lön för arbete som utförts i januari betalas ut i februari.

Fyllnadstid/mertid: Den tid som du som har deltidsjobb arbetar utöver din ordinarie arbetstid tills du nått heltidsmåttet.

Fyllnadslön: Om du arbetar deltid och gör extra timmar utöver ditt schema kallas dina extra timmar för fyllnadslön eller mertidsersättning. Läs mer om fyllnadslön.

Föräldralön: Löneutfyllnad som regleras i kollektivavtal och betalas ut till föräldraledig.

Individgaranti: Den löneökning som varje enskild individ på ett avtalsområde garanteras.

Karensdag: Första sjukdagen är en karensdag. Då får du inte sjuklön och inte heller pengar från försäkringskassan. På vissa avtal har du i stället karensavdrag. Hur det fungerar regleras i ditt avtal. Läs mer om sjukskrivning.

Komp: Kompensation, ersättning. Den som arbetat extra kan få ledigt vid annat tillfälle eller pengar som kompensation. Det ska stå i kollektivavtalet vad som gäller.

LAS/Lasad: LAS står för lagen om anställningsskydd. Den som blir lasad har arbetat så mycket hos en arbetsgivare att lagen ger förtur till återanställning. Håll koll på hur länge du jobbat hos en arbetsgivare, du kanske har rätt till fortsatt jobb. Läs mer om företrädesrätt till återanställning.

Lägstalön: Den lägsta lönen som är tillåten, enligt kollektivavtalet. Kallas även minimilön. Vilken minimilön är det i mitt yrke?

Löneanspråk: Den lön du vill ha när du söker arbete. För att veta vad som är rimligt på din arbetsplats och i ditt yrke kan det vara bra att kartlägga din lön. Läs mer här.

Lönerevision: Löneförhandling.

Märket: Löneökningarna i det avtal som sluts först sätter nivån, blir ett märke, för lönerna i övriga avtal.

Nettolön: Lön efter skatteavdrag.

Ob: Obekväm arbetstid, arbete på kvällar, nätter och helger. Ob-tillägg är extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid. Vad som räknas som obekväm arbetstid står i kollektivavtalet. Läs mer om ob-ersättning och övertidsarbete.

Pott: Summa pengar att fördela i samband med en lönerevision.

Semesterersättning: Ersättning för semesterdagar som du inte hunnit ta ut innan du slutar din anställning. Läs mer om semestersättning.

Semesterlön: Under semestern har du rätt till semesterlön från din arbetsgivare. Semesterlön måste tjänas in genom att du arbetar och får lön av din arbetsgivare. Läs mer om semesterlön.

Sjuklön: Första sjukdagen får du ingen lön. Det kallas karensdag och har bestämts av regering och riksdag. Från och med andra sjukdagen får du sjuklön som är 80 procent av din vanliga lön. Här finns mer att läsa om sjukskrivning och sjuklön.

Sysselsättningsgrad: Arbetstid i förhållande till heltid. Heltid är 100 %, vilket innebär att halvtid blir 50 % sysselsättningsgrad.

Timavlönad: När man hoppar in och arbetar på timmar efter behov, så är man timavlönad. I vardagligt tal brukar man prata om timanställning. Läs mer timlön.

Utgår: Betalas ut.

Övertidsersättning: Ersättning som utgår när du arbetar mer än vad som står i ditt anställningsavtal, eller utöver den ordinarie arbetstiden. När har jag rätt till övertidsersättning?

Se även avtalsordlista.

Dela sidan