Timavlönad (timanställd)

När man hoppar in och arbetar på timmar efter behov, så är man timavlönad. I vardagligt tal brukar man prata om timanställning.

Det som kallas timanställning (eller "timmis") är egentligen ingen anställningsform; det betyder bara att du får betalt per timme. Det rätta namnet är timavlönad. Den som är timavlönad har en intermittent anställning eller visstidsanställning.

Det är tufft att vara timavlönad eller ha en tidsbegränsad anställning. Dels för att det ger lägre lön och sämre arbetsvillkor, dels för att det skapar stress och oro för försörjningen.

Det är lite säkrare att ha en visstidsanställning. Men många arbetsgivare sätter i system att använda tidsbegränsade anställningar så länge det bara går. Allt för att slippa ge medarbetarna tillsvidareanställningar. Det är inte olagligt att göra så, men den som är visstidsanställd kan ibland missa att arbetsgivaren faktiskt blivit skyldig att ändra det till en tillsvidareanställning. Du som är medlem i Kommunal kan få hjälp att bevaka dina rättigheter till fast jobb.

Huvudregeln på arbetsmarknaden är tillsvidareanställning, det som i dagligt tal kallas "fast anställning". Trots det har det blivit allt vanligare att man är timavlönad. Det finns flera problem med det. Många lever med oron att plötsligt inte ha ett jobb, och känner press av att ständigt behöva vara tillgängliga om telefonen skulle ringa. Dessutom håller det inte alltid ekonomiskt, och många behöver ha flera jobb samtidigt.

Många medlemmar i Kommunal arbetar under dessa villkor, inte minst inom vård och omsorg. Som visstidsanställd med timlön kan det vara svårt att hålla koll på sina rättigheter eftersom anknytningen till arbetsplatsen ofta är ganska svag. Som medlem kan du få hjälp av Kommunal med det.

Dina rättigheter som visstidsanställd

Som visstidsanställd har du inte självklart del av det som kollektivavtalet ger – löneökningar, förmåner och så vidare. Kontrollera vad som står i ditt anställningsavtal.
Din anställning kan gå över i tillsvidareanställning om du arbetat en viss mängd tid och arbetsgivaren inte meddelar något annat en viss tid innan avtalet ska gå ut. Att bedöma det kan vara lite krångligt. Kontakta Kommunal, så kan du få hjälp att bedöma dina arbetsförhållanden.

Spara alla dina löneavier! Bevis på antal arbetstillfällen och antal arbetade timmar är en ”valuta” som kan vara till stor hjälp när du ska bevaka dina rättigheter och möjligheter.

Sjukpenning som visstidsanställd

Som visstidsanställd får du sjuklön från arbetsgivaren om anställningen är längre än en månad. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Vid beräkning av kvalifikationstiden skall tidigare anställningar hos samma arbetsgivare medräknas, om tiden mellan anställningarna inte överstiger fjorton kalenderdagar. Betalar inte arbetsgivaren kan du söka ersättning från Försäkringskassan för de timmar du skulle ha jobbat. Du behöver alltså kunna bevisa att du skulle ha jobbat om du till exempel blir sjuk och ska söka ersättning. Därför är det bra att ha ett schema eller annat skriftligt bevis på hur mycket tid arbetsgivaren erbjudit dig.

Bara då kan du hålla koll på hur mycket ersättning du har rätt till.

OB-ersättning och ersättning för restid

Det är genom kollektivavtal du har rätt till ersättning för obekväm arbetstid och restid (till exempel om du arbetar inom omsorgen och reser mellan flera omsorgstagare under din arbetsdag). 

Tips för visstidsanställd 

Här kommer alla tips igen:

  • Läs ditt anställningsavtal nog
  • Spara dina löneavier.
  • Be Kommunal om hjälp.

Kategorier

Dela sidan